Autor: MUDr. Miroslav Bechyně, Csc.
Mgr. Ružena Bechyňová
Knižka: Lymfatický opuch
Vydalo: Vydavateľstvo Phlebomedica, spol. s r. o.

Budem sa venovať knižke, ktorá mimoriadne obšírne pojednáva o lymfatickom systéme a jeho fungovaní. V knižke sú zverejnené metodiky rôznych druhov terapií do tejto oblasti ľudského tela.

Pred čítaním tejto knižky som sa spojil s profesionálnou masérku, ktorá ma spravený špeciálny kurz lymfatickej masáže a má za sebou aj potrebnú prax v teréne. Ku knižke sa vyjadrovala kladne a odporučila ju na môj účel – naučiť sa samomasážne techniky lymfatického systému. Čitateľ tejto knižky sa musí pripraviť na náročný medicínsky slovník plný odborných výrazov. V knižke nájdete mimoriadne množstvo anatomických obrázkov lymfatického riečišťa, samotných lymfatických uzlín. Sú tu dobre zobrazené jednak povrchové lymfy tkanív a orgánov, a tak isto aj hĺbkové lymfatické kanály. Mohli by sme ich kľudne porovnať s tepnami a žilami krvného riečišťa dospelého človeka. Tak isto si tu nájdete obrázky krku, kde sa nachádza takzvaná špongiovitá lymfa. Lymfomasáž je treba vždy začať s masážou práve tejto oblasti a to krátkym opakovaním stláčaním. Pokiaľ sa tak neurobí, tak môže prísť pri ďalšej masáži u masírovanej osoby k nevoľnosti. Táto oblasť je prepojom medzi lymfatickým riečišťom a krvným riečišťom. Sú tu zverejnené aj hlavné oblasti lymfatických uzlín. V knižke sú podrobne vysvetlené techniky lymfatickej masáže. Sú tu zobrazené jednotlivé masérske ťahy a postupy. Zaujímavé je uvoľňovanie lymfy pomocou špeciálneho dýchania a špeciálnych druhov pohybov a cvičení. Postupne si nacvičujem jednotlivé masérske ťahy a postupy a to tak, aby som sa dokázal takýmto spôsobom masírovať aj sám. Tak isto si osvojujem zvláštne pohybové vzorce, ktoré spôsobujú pohyb lymfy v organizme do lymfatických uzlín v rôznych častiach tela. V knižke sa aj progresívne spomína detská žľaza ako súčasť lymfatického systému. Celkovo je knižka výborným podnetom na pochopenie fungovania lymfatického systému vo vlastnom tele. Postupne si budem naďalej nacvičovať postupy lymfatickej masáže a tak isto sa naučím v bežnom živote využívať špeciálne pohyby vedúce k aktívnemu pohybu lymfatického moku.

Pridaj komentár