Uplatnenie špeciálnych meditačných techník na ovládanie rôznych meditačných stavov a zvyšovanie účinkov meditácií.

Definovať a vyznať sa rozumovo v oblasti hypnotického stavu a sugerácií je vec náročná. V prvom rade si musíme odmyslieť predstavenia hypnotizérov, ktorí majú vybratých takých ľudí, ktorí sú na hypnotické stavy náchylní alebo sú dokonca na tieto stavy trénovaní. V knižke Parapsychológia Břetislav Kafka píše, že mal cvičené hypnotické médium a to ho poslúchalo doslova na slovo. Čo mu na diaľku vsugeroval, to aj spravilo. Samozrejme, tieto stavy možno považovať za jedinečné a doslova výnimočné. Toto nás až tak zaujímať nebude. Iba uvediem, že toto médium sa dokázalo kontaktovať v hypnotickom stave so zomretou osobou alebo osobou v spánku a dokázalo ovplyvňovať rozhodnutia dotyčných osôb. Mohli by sme hovoriť o stave námesačného človeka, ale v tomto prípade dokázal zhypnotizovaný človek prenikať do mysle iného človeka, ako keď námesačný človek chodí po byte a pritom spí. Aj toto médium spalo umelým spánkom, no dokázalo hovoriť a svoju myseľ presunúť do dotyčnej oblasti určenej hypnotizérom. Takéto stavy opísali aj ľudia pri astrálnom putovaní počas zvláštneho stavu uprostred spánku.

[sp_wpcarousel id=“31663″

My sa však vrátime k reálnejším výkonom a svoju pozornosť nasmerujeme na spomienku zaspávania, na spomienku v momente prebudenia a na podnet náhleho a nečakaného zobudenia sa počas noci. Toto zobudenie si pamätáme. Prípadne budeme operovať spomienkou na sen, ktorý sme si v noci zapamätali. Možno si spomínať aj na jedinečné úkazy počas noci, ako je pocit premiestnenia vedomia do iného človeka alebo priestoru okolo fyzickej osoby alebo zvieraťa. Teda ide o 5 základných stavov, ktoré budeme používať pri nácviku hypnotických a sugeratívnych schopností.

Navzájom budeme kombinovať Silvove rezonančné techniky ako je blikanie, kmitanie a vibrovanie. K tomu silné sugerácie predstáv, že sa niečo deje ako úplná skutočnosť. Poviem, že v miestnosti prší, aj keď nemôže pršať a vy sa idete skryť alebo si idete spontánne zobrať dáždnik. Keď chceš podrobnosti, daj do vyhľadávača na prvej stránke slová rezonancie, sugerácia. Na týchto päť stavov, vytvorených na základe reálnych spomienok, pridáme silnú sugeráciu, že sa aj teraz tento stav skutočne deje. To je základný hypnotický stav, ku ktorému môžeme pridávať ďalšie stavy ako hovorenie zo sna, škrípanie zubami, pocity stuhnutosti svalov, pocity emócií ako strach, smiech, hnev a smútok. Pocity erotické. Pocity, že telo sa nachádza v rôznych čudných polohách, pocity, že sa počas spánku prechádzame.

Môžeme pridať pocity bolesti. Ďalej je možné pridať pocity chladu, tepla, ťažoby a vznášania, pocity koncentrácie na jeden bod v tele a mimo tela, pocity videnia okolia cez kľúčovú dierku. Vidíte iba vybratú časť sna. Pocit, že vnímate iba seba a okolie nie. Pocity, že vnímate všetko okolo a svoje fyzické telo nie. Pridávame pocity neštandardných polôh rúk, nôh, hlavy, očí a jazyka. Môžeme si spomínať na stav, keď sme v noci nemohli a nesmeli zaspať. Takto by sme mohli definovať hypnotické stavy, ktoré možno použiť efektívne pre ovládanie svojich psychických prejavov. Celkovo Silvove rezonancie, hypnotické stavy a sugeratívne stavy stoja pred každou meditáciou a pomocou týchto stavov nastavujeme alebo nastavujete psychiku do požadovanej roviny. V hypnoticko-sugeratívno- rezonančnom stave operujete v psychike a likvidujete pocity, ktoré sú neštandardné a treba ich vrátiť do normality všedného štandardného správania.

Pokiaľ máte osobné skúsenosti s touto oblasťou, napíšte mi na email. Pokiaľ sa chcete naučiť tieto stavy využívať pri meditácii, napíšte mi. Pokiaľ chcete tieto techniky využiť na meditáciu, je múdre sa poradiť a konzultovať.

Pridaj komentár