Náboženská cesta v piatich základných náboženských systémoch: hinduizmus, budhizmus, kresťanstvo, pravoslávie, islam.
Prvý obrázok vždy určuje terajší stav a druhý obrázok budúci možný vývoj.

Momentálny trend k hinduistickému Bohu v rámci osobnej cesty naznačuje stúpajúci trend. Ďalší vývoj vpred je možný, pokiaľ spojíte čítanie Bhagavity a fosílií dokopy. Treba rozjímať nad jednými aj druhými obrázkami navzájom.

Momentálny trend vývoja k budhistickému Bohu je klesajúci a celkovo robíte kroky, ktoré vás vzďaľujú. Je potrebné čítať budhistickú literatúru a cvičiť prstové mody. To sú tlaky prstov navzájom, môžeme hovoriť aj o akupresúre prstov.

Momentálny stav v osobnej ceste ku kresťanskému Bohu má neustále stúpajúci trend. Pokiaľ vytrváte, budete postupovať ďalej. Aby sa postup zintenzívnil, je potrebné čítať Bibliu a k tomu pridať erotické obrázky z erotických časopisov a dobre to vo svojej mysli pomiešať.

Momentálny stav v osobnej ceste v pravosláví je idúci hore a zašli zo všetkých doterajších zistení osobnej cesty najďalej. Aby ste daný trend udržali, je potrebné uctievať pravoslávne ikony. Otvoriť knižku s ikonami a sypať na ne živé kvety. Kvety nechať na obrázkoch a potom ich vymeniť za čerstvé. Modlitba je vhodná.

Momentálny stav osobnej cesty k islamskému Bohu má stúpajúce tendencie. Pokiaľ si ich chcete udržať, je potrebné čítanie koránu spojiť s autoerotikou a vzrušením zo stretnutia s Mohamedom alebo Alahom. Počúvanie islamskej hudby je vhodné.

Pridaj komentár