Budeme sa venovať náboženským meditáciám, ktoré nám otvoria náboženský svet, boží svet alebo čisto nábožensky aj kráľovstvo nebeské. Zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3.

Na začiatok by som sa chcel venovať problematike číro teologickej a to je otázka, čo prinesie otvorenie kráľovstva nebeského pre človeka samotného. Vychádzame z meditačných poznatkov, ktoré sme získali pri nácviku šamanizmu. Tu sa vedomie človeka presúva do oblasti neurónov brušného mozgu. Tieto sa nachádzajú v stene tenkého a hrubého čreva.

Teda všetka aktivita cicavcov vychádza práve z tejto oblasti neurónov a žiadnej inej. Patrí sem napríklad medveď. Toto centrum a neuróny riadia zviera k potrebe žrania a párenia. Prírodným náboženstvom a určitou ritualistikou a tiež tým, že primáty zobrali do ruky palicu a používajú ruku intenzívnejšie, sa im vedomie presunulo do oblasti stredného mozgu. Je menší ako je veľký mozog a nachádza sa pod povrchom lebečnej kosti asi 2 až 3 centimetre. Je zmenšeninou veľkého mozgu. Odtiaľto idú 4 vetvy vedomia a to do ústnej dutiny, nervstva temenného mozgu, mozočku a mandlí v krku.

Hovoríme o vedomí primátov ako je šimpanz, gorila a ľudoop. Toto vedomie má dnešný civilizovaný človek a hovoríme o vedomí ľudského primáta. Možno to znie urážlivo, ale Darvinizmus nie je produkt náboženského vedomia. Náboženské vedomie subjektívne tvrdí, že všetko vzišlo z Božieho sveta a Darvinizmus objektívne tvrdí, že všetko vzniklo z opičieho predka. Tieto štyri centrá sa dajú nazvať aj psychiatrickými názvami ako je schizofrénia, hystéria, epilepsia a psychopatia. To sú psychické alebo chorobné prejavy týchto centier vedomia ľudských primátov. Ich transformácia na náboženské vedomie umiestnené v šedej kôre veľkého mozgu je vyššia forma vedomia. Teda nebudeme hovoriť o ľudskom ľudoopovi, ale o človeku božom. Na takýto posun vedomia je potrebné zvládnuť úroveň vedomia ľudských primátov a to jednak ovládnutím týchto centier, ale aj praktizovaním prírodných náboženstiev. Až následne možno hovoriť o praktizovaní 5. najvýznamnejších náboženstiev. No nad týmto všetkým je ešte dlhšie vedomie a to vedomie Silvovej školy a rezonančná myseľ, ktorá dovoľuje nie likvidovať náboženský svet a kráľovstvo božie, ale nebývalým spôsobom otvoriť náboženský svet. Keď som otváral Silvovu školu a spájal som ju s náboženstvom, tak som nevedel, ako spolu súvisí Náboženská škola a Silvovka. Teraz som si toho vedomý. Silva škola, Psyché škola, Šaman sekcia a Sekcia k Bohu so sebou úzko súvisia. Toľko na začiatok náboženského vedomia. Všetkým prajem, aby sa vám naplno otvorili brány božieho sveta. Pokúste sa to, čo som tu napísal, aj precítiť vo svojom tele. Na druhej strane tu máte teologickú definíciu náboženského vedomia.

Druhé kontemplačné cvičenie sme začali živou sugeráciou, ako nás potriasol elektrický prúd a zasiahol oblasť neurónov hlavne veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, hormonálnych žliaz a brušného mozgu. Elektrický prúd bol tak intenzívny, že sa vytvorili nové neurónové schémy a mohli sme začať intenzívne pociťovať brány božieho sveta. Práve silný elektrický prúd a úder blesku otvárajú náboženský svet. Počas tejto sugerácie sa usilujete upraviť činnosť neurónov tak, aby sa vám zjavovali náboženské symboly, náboženské obrazy, náboženské postavy, náboženské znaky, náboženské písmená a tiež démoni a anjeli. Každý postupuje individuálne a má vlastné pocity a vlastné náboženské obrazy. Každý vstupuje do božieho sveta individuálne a výhradne sám.

V ďalšom cvičení sme sa usilovali pôsobiť na náboženské symboly a náboženské obrazy tak, aby sme mohli náboženský svet pozmeniť podľa druhu náboženského vyznania. Prírodné symboly sme menili na symboly Druidov, Keltov, Slovanov, Indov, Egypťanov, Indov, Tibeťanov a podobne. Tak isto sme vymieňali navzájom kresťanské, budhistické, hinduistické, islamské a pravoslávne symboly.

Neustále máme otvorený náboženský svet svojho jediného otca a syna. Znovu hľadáme možnosti prieniku do tohto sveta na základe ďalších sugerácií ako je skleróza multiplex, týfus, stigmatizácia, kostné výrastky, zhubná rakovina, strata vedomia a klinická smrť. Každý kontemplujúci pri bráne božej zisťuje, ako sa jeho náboženské pocity a obrazy postupne pri novej sugerácii menia.

Pokračujeme v nácviku pravekej kontemplácie a to stratou dieťaťa a stratou rodičov. Namiesto strateného dieťaťa tu máme náboženský obraz, ktorý nám zoslab boh samotný ako náhradu. Tak isto za stratu rodičov je tu náboženský obraz v podobe drobných kamenných sošiek. Vsugerujeme si, že stratou dieťaťa a stratou rodičov sme prišli o zdravý rozum a za svoje dieťa považujeme náboženský symbol a obraz. To je praveká kontemplácia.

Pokračovali sme v nácviku kontemplačných techník ďalšieho obdobia a to je mezoit a neolit. V tomto období človek cicavec už loví, pestuje plodiny, vie taviť železo a používa primitívne nástroje na vyššej úrovni. Preciťujeme prvé kontemplácie tohto obdobia. Znovu strácame dieťa alebo rodičov a sugerácia duševného pomätenia. Za rodičov alebo dieťa považujeme náboženské kresby a chováme sa k nim ako k svojmu dieťaťu alebo rodičom. Objavuje sa tu už aj hlbší vzťah medzi mužským a ženským zvieraťom. So stratou milovanej osoby alebo smrťou sa nezmierime. Duševne sme pomätení a zo skaly tesáme sochu druha alebo družky. Lásku dávame tejto otesanej soche. Tak isto sa objavujú prípady, kedy po smrti sa kostra obľúbenej osoby vyplní kamením alebo hlinou. Je tu aj jedinečný prípad pomätenia, keď samec zje svoju mŕtvu družku a má pocit, že žije v ňom a kosti nosí na svojom oblečení. My kontemplujeme na zjedenie náboženských symbolov a obrazov. Pomätenosť je presmerované na lásku a hlboké city na náboženské obrazy. Pokúste sa nájsť si vlastnú cestu na zvládnutie týchto kontemplácií.

Pokračovali sme v špeciálnej kontemplácii, ktorá otvára a oživuje boží svet. Ide o prenesenie všetkých druhov emócií na symboly vo vnútri nebeského kráľovstva. Niekto vás rozčúli a hnev ide na symboly náboženského sveta. Niekto vám spraví radosť a táto nesmeruje von, ale ide vo kráľovstva božieho.

Na záver sme precvičovali ovládnutie a silnú stabilizáciu svojho vedomia v božom kráľovstve. Na to sme použili Silvovu školu, blikanie, kmitanie, vibrovanie. Všetko dovoľuje udržať prieniky do kráľovstva božieho a zároveň schopnosť návratu do vedomia ľudských primátov. Vďaka Bohu na nebesiach, že mi dovolil znovu prijať aspoň časť jeho božieho kráľovstva.

Pridaj komentár