Pokračujeme v nácviku zasväcovacích rituálov Reiki systému, ktorý kombinujeme s technikou pránického liečenia. Zasvätenie sa tentokrát jednalo Reiki znakov. Tento zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP3.
Na začiatku sme si znovu hlbšie uvedomili, že táto Reiki škola je v prvom stupni o otvorení bioenergetických potencií vlastného tela a neslúži zatiaľ na liečbu iných osôb, ale iba liečbu samotného Reikistu. Až v neskorších fázach sa budeme venovať liečbe iných osôb.
Intenzívnejšie sme si uvedomili 4 základné centrá: 1.centrum je v ústnej dutine alebo v prednom mozgu po vonkajšej strane. 2. centrum sa nachádza v rohoch spánkových lalokov, ide o oblasť hore nad ušami asi tak 1 centimeter a trochu dozadu. 3. centrum je v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Posledné 4. centrum sa nachádza v oblasti pupku a presnejšie v neurónoch tenkých a hrubých čriev.
V každom z týchto centier postupne vizualizujeme symbol rúk, chodidiel, očí, uší, nosa a perí.
V každom centre k týmto symbolom pridávame pocity, že každé centrum sa hýbe ako ruky, hýbe ako chodidlá, hýbe ako oči, hýbe ako uši a pohybuje sa ako ústa, cez ktoré prúdi vzduch do pľúc a z pľúc.
V každom centre si vyvolávame pocit počutia rôznych zvukov, ktoré dynamizujú tvorbu vlastnej bioenergie.
V každom centre si vyvolávame čo najvernejšie pocit, že práve tadiaľto sa nadychujeme a vydychujeme. Sugeráciu musí byť čo najvernejšia.


V každom centre si chvíľami vytvárame pocit, že sme vzpierači, ktorí dvíhajú ťažké činky. Sugerácia tohoto pocitu musí byť čo najvernejšia. Teda ste vzpierač, ktorý sa preberie smradom z fľaštičky s čpavkom. Najeduje sa a pokúsi sa zdvihnúť čo najťažšiu činku. Tento stav si vsugerujte viackrát za sebou, keď máte pocit, že tvorba bioenergie utícha.
V každom centre si postupne vytvárate rôzne druhy znakov, ktoré sú zobrazené nad týmto textom. Ide o točené znaky, ktoré sa nikde nepretínajú a nevytvárajú v žiadnom bode ostrý uhol. Keď vytvoríte ostrý uhol alebo čiary posekáte na drobné kúsky, tak bude do vás pritekať zvonka bioenergia, ale tak isto bude odtekať do inej osoby vo vašej blízkosti, prípadne aj na diaľku do osoby, na ktorú myslíte. V týchto zasväteniach sa usilujeme o vlastnú tvorbu bioenergie.
Z každého centra odvádzame bioenergiu do orgánov v tele s pocitom, že sú mierne choré. Sugerácia pocitu choroby pomáha lepšie presunúť bioenergiu a jej tvorbu do orgánov, systémov a častí tela.
V každom centre sa usilujeme mať pocity sebcov a ľudí, ktorých nezaujímajú osudy druhých ľudí a bioenergiu nikomu nedajú. Tento pocit je dočasný a umožňuje intenzívne udržať bioenergiu v orgánoch a v aurickom obale okolo seba. Až neskoršie sa budeme zasväcovať do liečby iných osôb.

Pridaj komentár