Matematizácia ezoteriky s cieľom dokázať efektívne rozvíjať celú ezoterickú oblasť a vytvoriť v nej matematizáciou nové možnosti rozvoja.
Keď som sa začal venovať ezoterike asi tak pre 14 rokmi, nemal som ani zdania, čo to všetko obsahuje a obnáša. Dnes po takom dlhom období je mi to už jasnejšie. Mám za sebou veľa teoretických poznatkov, ale aj praktických cvičení. Vytvoril som ezoterický balvan. To je vlastne matematická predstava ezoteriky, ktorú produkujem na internete. Na začiatku pred 14 rokmi bola ezoterika ako veľký a celistvý šutrák z kameňolomu. Postupným štúdiom a cvičením som tento balvan začal rozbíjať na menšie časti, teda poriadne kusy skál. Tieto skaly to sú školy, ktoré som na internete vytvoril. V ďalšej postupnosti som vytvoril odseknutím z veľkého šutra ezoteriky ďalšie veľké kusy a vznikli sekcie. Teda z balvana ezoteriky ubudlo už druhýkrát. Prvýkrát to boli kamene s označením školy, druhýkrát to boli kamene pod označením sekcie a naposledy som sekal zo zmenšeného balvanu ezoteriky po tretíkrát a vytváral som ďalšie kamene s označením poradne. Takto som na začiatku veľký kameň ezoteriky ako jedinú množinu rozdelil na tri druhy podmnožín. Dnes už balvan množiny pod názvom ezoterika neexistuje, zostali tri hŕby kamenia pod označením školy, sekcie a poradne. Zároveň sa stali tromi podmnožinami hlavnej množiny pod názvom ezoterika. Postupom času sa v troch podmožinách pod názvom školy, sekcie a poradne začali zhromažďovať ďalšie drobnejšie úlomky. Tento dej delenia je ukončený. Balvan hlavnej množiny sa podelil na tri balvany podmnožiny ezoteriky. Tri veľké kusy, ktoré tvoria teraz podmnožiny hlavnej množiny, sa delia na drobnejšie kúsky. Tých je momentálne 60 a sú napĺňané písomnými, obrázkovými a zvukovými príspevkami. Som si vedomý, že tri kamene už nie sú, ale zato je 60 drobných kamienkov. Nemám už čo sekať z troch kameňov, lebo vlastne už nie sú. Musím zabudnúť na množinu pod označením balvan ezoterický a musím zabudnúť na tri kamene v podobe podmnožín s pracovným označením kameň školy, kameň sekcií a kameň poradní. Moja myseľ musí prejsť na prvky v troch podmožinách a povýšiť prvky na samostatné množiny. Keď spočítame dokopy školy, sekcie a poradne, máme ich spolu 60 kusov. Týchto 60 kusov sú v tomto systéme prvky troch podmnožín a tie sú v množine balvana ezoterického.
Ďalej budem musieť uplatniť schému binomického trojuholníka a konštatovať, že máme množinu ezoterika, tri podmnožiny pod označením školy, sekcie a poradne. Tieto tri podmnožiny majú 60 prvkov. Každý príspevok v jednom zo 60 prvkov je vlastnosť prvku. Teda jeden prvok, napríklad Reiki škola, bude mať určitý počet vlastností a ich počet je určený počtom príspevkov zaznamenaných v tejto škole. V línii binomického trojuholníka by sme mohli hovoriť, že každý príspevok ako vlastnosť sa dá deliť ešte na počet slov s pojmovým obsahom. Toľko zatiaľ o matematickej štruktúre mojich internetových stránok.

Pridaj komentár