V tomto príspevku som zachytil ďalšie cvičenia, ktoré nacvičujeme v terapeutickej skupine. Cieľom cvičení je naučiť sa techniky prieniku do vlastných systémov tela a ľudskej duše.
Základným cvičením je zatvoriť oči a vnútorným premýšľaním si uvedomovať mechanizmus vlastných podmienených mechanizmov konania. Uvedomovali sme si mechanizmus starnutia organizmu po dovŕšeniu asi 40 rokov života. Dôležité bolo si túto skutočnosť uvedomiť a postaviť sa proti tejto geneticky nakódovanej skutočnosti všetkými prostriedkami. Teda mobilizácia, aby sa procesy starnutia spomalili čo najmenej a človek sa udržal v plnej fyzickej a psychickej vitalite. Toto je vlastne základom šťastného osudu, od ktorého sa odvíjajú ďalšie okolnosti nášho osudu. Niektorí si uvedomovali poškodenie niektorých stereotypov či už v rovine fyzického zdravia, alebo psychickej kondície. Všetkým nám robí problém prijímať adekvátne zmeny, ktoré prináša vonkajší svet a tak isto aj vek každého z nás. Teda časové starnutie a mechanizmus deštrukcie treba zaevidovať a všetkými prostriedkami spomaľovať. Ďalej sme sa koncentrovali na rezonančné slová Reiki. V zásade ide o predstavu alebo pocit, že nás potriasla elektrická energia. S týmto pocitom sa koncentrujeme do oblasti ústnej dutiny, malého mozočku, rohov spánkových lalokov a brušnej oblasti. Vytvára sa tu bioenergia, ktorá je upravená aj predstavou blikajúcich svetiel, zvukových efektov a pocitov vibrovania elektrických spotrebičov. Takto upravená bioenergia výborne preniká do neurónových systémom psychiky. Uvedomovali sme si slovo autohypnóza, jej zmysel a účinnosť pri likvidácii starých nežiaducich návykov na časovo staršie udalosti. Zároveň sme si uvedomovali, že autohypnóza je zvláštny stav mysle, pri ktorom môžeme odpájať staré návyky a vytvárať priestor pre nové, účelné návyky. Uvedomovali sme si, že reklama je výborný prostriedok, ako získať nové návyky a staré utlmiť a zlikvidovať. Zamýšľali sme sa nad slovom fakír a technikou, ktorá dovoľuje ovládať rôzne ľudské návyky. Predstava fakírskeho tábora a absurdného správania vytvára priestor na spoznanie návykových vzorcov. Spoznanie donáša možnosť niektoré návyky zlikvidovať, niektoré návyky zmeniť a tie dobré aj účelne lepšie ovládnuť. Rozjímali sme nad životnými cieľmi a ich naplnením. Je prirodzené, že v seniorskom veku je už málo cieľov a to vedie k oslabeniu sily vôle žiť a bojovať. Rozjímanie zasiahlo aj slovo detailnosť. Uvedomovali sme si, že pokiaľ myseľ nedokáže postrehnúť dostatočnú hĺbku detailov, tak sa postupne devastuje stabilita psychických procesov. Meditácia zasiahla aj slová osobný plán vlastnej premeny a prispôsobenie sa zmeneným okolnostiam v nás a okolitom svete.
Nasledoval nácvik vyberania spomienok na blikajúce svetlá v rôznych farbách a v rôznych počtov bliknutia za sekundu. Spomínali sme si na zvukové efekty rezonančnej hudby. Hlavne počet zvukov za sekundu. K tomu sme pridali spomienky na vibrovanie rôznych technických zariadení cez pocity dlane. Všetkými týmito rezonančnými spomienkami sme prenikali do ľavej aj pravej časti mozgu a potom skríža do opačných častí tela. Koncentrácia bude vždy vľavo aj vpravo naraz. Je to lepšia technika ako koncentrácia iba do jednej časti mozgu alebo tela. Treba sa koncentrovať na to isté miesto vľavo a tiež vpravo. Pri takomto cvičení sa mozog aj telo dostanú do pozitívneho kľudu.
Pokračovali sme nácvikom autohypnotických techník. Spomenuli sme si na predchádzajúce cvičenia. Uvedomovali sme si, že hypnóza je stav, pri ktorom sa spomaľuje myslenie a obrazové alebo iné spomienky sa len pomaličky dostávajú do pamäte. Je to stav omámenia, silnej pozitivity, chuti vykonať príkaz, uveriť, že je to tak a nakoniec sa zmeniť. Napríklad dotyčná osoba je neustále smutná. V hypnóze sa programuje, že sa chce zmeniť a odpútať sa od doterajšieho zlozvyku a tým je emócia smútku. Zároveň si v hypnotickom stave predstavuje, ako sa zbaví starého zlozvyku a ako bude pracovať na vytvorení nového návyku. Hypnotický stav použije aj vtedy, keď sa starý návyk objavil znovu s plnou silou. Na likvidáciu niektorých návykov sú potrebné silné hypnotické stavy a tiež hypnotické stavy, ktoré trvajú aj niekoľko hodín. Hypnotické techniky treba účelne spájať s reklamnými trikmi otupenia starých návykov a vytvorenia nových návykov. Cvičili sme konkrétne situácie, ktoré sme nezvládli a pod hypnózou sme si predstavovali, a to mimoriadne podrobne, ako ich zvládneme. Vnútorným hlasom všetko komentujeme a povzbudzujeme sa. Do hypnotického stavu sme sa uvádzali rôznymi hypnotickými obrazmi a pocitmi.
Nasledovalo cvičenie, pri ktorom sme si pomocou rezonancii či už zvukových, svetelných alebo zo zariadení rovnako naladili pravú aj ľavú hemisféru veľkého mozgu a aj mozočku. Keď sme ľavú aj pravú hemisféru dostali do rovnovážneho stavu, tak sme sa usilovali vyhľadávať spomienky pomocou číslic a písmen. Spomenuli sme si na niekoľko dovoleniek, k tomu sme pridali vhodné číslo aj s písmenami a v mysli sa nám otvorili všetky spomienky na všetky dovolenky. Je treba mať v šedej kôre veľkého mozgu pocit aktivít vo všetkých častiach. Uvedomovali sme si, že takýmto spôsobom si preštelujeme postupne všetko, čo musíme vo svojej mysli nájsť.
Nasledovali cvičenia, pri ktorých sme si predstavili výcvikový tábor, kde je fakír, ktorý od nás požaduje, aby sme svoje emocionálne stavy preháňali. Išlo o stav hnevu, smútku radosti a veselosti. Trval na tom, že emócie treba prejavovať na spomienky vo vnútri nás a tiež na dianie vo vonkajšom svete. Trval na tom, aby sme neprejavili žiadne emócie vo vnútri, ani vonku. Pokračoval v požiadavke, aby sme z jednej emócie vedeli prejsť do druhej emócie. Preháňali sme smútok a potom sme prešli do radosti a podobne.
Nasledovali cvičenia koncentrácie do jednotlivých častí mozgu s anatomickou predstavou a pocitom, že sa tu všetko kontroluje, pravidelne udržuje, že sem prichádza dostatočné množstvo živín.
Nasledoval ďalší výcvik a to prienik koncentráciou do kostného systému tela. Každý dostal obrázky kostnej sústavy. Do kosti sme sa koncentrovali cez rezonančné bioenergie Reiki a vibrácie. Vizualizovali sme si tu drobných človiečikov, ktorí to tu kontrolujú, upratujú a zabezpečujú chod udalostí.

Pridaj komentár