Možnosti nácviku Reiki systémov a uzatvorenie Reiki po jeho aktivizovaní.
V celkovom nácviku Reiki bez zasvätenia som postúpil do ďalšej hlbšej roviny. Uvedomil som si a otvoril niekoľko systémov. V prvom rade som aktivizoval oblasť rohov spánkových lalokov, ktoré sú v zadnej časti spánkových lalokov za ušami. Tento systém sa otvára hlavne predstavou monotónne pracujúcich rúk. Keď si otváram tento Reiki systém spánkových lalokov, tak si čo najreálnejšie predstavujem, ako moje ruky niečo brúsia, sekajú alebo robia niečo podobné. Predstava musí trvať dlhšie a intenzívnejšie. Precvičujem aj otvorenie Reiki systému zubov. Na otvorenie používam predstavu zvieracej papule a zvieracích kostí. Tak isto som si otvoril bioenergetický systém v mozočku a to v najstaršej oblasti. Niečo podobného ako v rohoch spánkových lalokov. Tu na otvorenie používam znaky Reiki zverejnené na úvodnej strane. Ďalší systém som si otvoril v neurónoch žalúdka. Na otvorenie tejto oblasti používam rôzne geometrické tvary ako kruh, štvorec a podobne. Môžu sa precvičovať aj ďalšie náročnejšie bioenergetické techniky, napríklad rezonančné Reiki. V tomto prípade sa dá cvičiť v každom centre za predpokladu, že všetky predstavy kmitajú. Základná technika je fyzicky rýchlo kmitajúce ruky a potom ich predstava vo vnútri hlavy. Týmto kmitajúcim Reiki sa výborne preniká do psychiky dotyčnej osoby. Potom cvičím vo všetkých oblastiach obrátené Reiki, keď dotyčnej osobe energiu odoberám a zároveň v tomto stave robím veštecký výkon a napríklad zisťujem jej zdravotný stav. Obrátené Reiki používam na uzatvorenie Reiki energie v jednotlivých oblastiach, keď ukončím samoliečbu alebo liečbu inej osoby. Obrátené Reiki používam aj na zosávanie bioenergie zo živých objektov do seba a potom do inej osoby. Učím sa aj špeciálnejšie techniky, ako si vsugerovať zhluky nefunkčných buniek v mozgu, v orgánoch a svaloch svojho tela. Treba si ďalej uvedomiť, že v každej hore menovanej oblasti Reiki sa dajú energetické schopnosti stupňovať pravidelnými cvičeniami.

Pridaj komentár