Na základe podrobnej diagnostiky sa volia vhodné prostriedky liečby, ktoré zohľadňujú vek liečeného a stav ochorenia. Terapeut rozlišuje niekoľko vývojových stupňov choroby a na základe určenia, v ktorej vývojovej etape sa choroba nachádza, volí prostriedky liečby.Rozlišuje prvú vývojovú etapu, keď je choroba ešte skrytá a lekársky nediagnostikovateľná. Rozlišuje druhú etapu, keď choroba už prepukla a je aj lekársky diagnostikovaná.Rozlišuje tretiu etapu, keď choroba je naplno rozbehnutá a žiadne doterajšie pokusy o liečbu či už zo strany lekárov, alebo liečiteľov zlyhávajú.

1. Hydroterapia
Terapia teplou a studenou vodou a ich vzájomné striedanie. Zohľadňuje sa náchylnosť na chrípkové ochorenia. Terapia slúži na aktivizáciu krvného riečišťa v daných oblastiach. Do hydroterapie patria aj liečivé kúpele, prípadne omývanie chorých miest.

2. Gersonterapia
Terapia upravenou stravou, ktorá buď podporuje samotný proces liečby, alebo je liečbou samotnou. Vhodne zvolená strava sa stáva liekom hlavne v prípade onkologických ochorení. Hovoríme o výberovom hladovaní. Aj samotné radikálne hladovanie je liečebný prostriedok.Terapeut si vytvorí predstavu chorého orgánu a vo svojej predstave doslova vidí, ktoré jedlá budú liečebnému procesu škodiť a ktoré pomáhať. Vo svojej predstave vidí aj vzájomné kombinácie jedál a predpokladanú dĺžku ich konzumovania.

3. Naturterapia
Terapia produktmi bylín, drevín a ich časťami. Sem patria čaje, obklady, bylinkové čaje a masti. Terapeut si vytvorí predstavu chorého orgánu a vo svojej predstave vidí, aké bylinné alebo drevité produkty treba k úspešnej liečbe. Je možná liečba aj živočíšnymi produktmi.Liečby bylinnými a drevitými produktmi trvá podstatne dlhšie ako liečba farmakologickými prípravkami. Je dobré zo začiatku popíjať čaje vo veľmi malých koncentráciách a až po určitom čase užívania koncentráciu zvyšovať. Nie každý organizmus reaguje dobre na vyššie dávky koncentrovaných produktov. Nezanedbateľná možnosť je liečba obkladmi, pri ktorej sa nehromadí v tele toxicita, pretože aj naturálne produkty majú v sebe určitú dávku toxicity. Liečebné postupy zvonka umožňujú priamu aplikáciu v oblasti chorého orgánu a vstrebávajú účinné látky priamo kožou. Natur produkty nemusia prejsť cez tráviaci trakt. Tí ľudia, ktorí užívajú pravidelne určité bylinné zmesi, musia byť liečení inými druhmi bylín, pretože bežné užívanie znižuje ich účinnosť. Terapeut vychádza pri liečbach naturproduktmi z osobných skúseností, dlhoročnej praxe , ktoré nadobudol pri liečbe ochorení.

4. Similimterapia
Terapia založená na nariedených produktoch v destilovanej vode v určitej veľmi nízkej koncentrácii. Tieto produkty sa nazývajú homeopatiká. Môžu byť pripravené z rastlinných, živočíšnych, minerálnych a kovových produktov. Poznáme aj iné typy homeopatík.Terapeut si vytvorí predstavu chorého orgánu a vo svojej predstave vidí, aké homeopatikum prospieva liečebnému procesu. Homeopatikum sa užíva prevažne v podobe roztoku a aplikuje sa pod jazyk. Zvláštnym druhom je homeopatikum pripravené z meteoritu.

5. Akusčenterapia
Terapia založená na masírovaní, stláčaní, napichovaní, kartáčovaní a otĺkaní drevenými paličkami.
Cieľom tejto terapie je oživenie nervových dráh v koži a svalovine. Ďalším cieľom je vyvolanie detoxikácie a odplavenie toxicity z organizmu.
Masírovaním, kartáčovaním, stláčaním a napichovaním sa aktivizujú nervové dráhy a zakončenia. Blokácie akupunktúrnych dráh a bodov spôsobujú blokovanie psychoenergií prechádzajúcich organizmom.Otĺkanie drevenými paličkami slúži ako prostriedok liečenia miechy a vnútorného nervstva. Otĺkanie povrchu celého tela uvoľňuje do krvného riečišťa toxicitu z kostí a vedie k oživeniu kostnej drene.K detoxikácii sa pristupuje až po liečbe obličiek, ktoré musia dobre fungovať. V opačnom prípade riskujete, že toxicita zostane v organizme a následne zhorší zdravotný stav.

6. Lymfoterapia
Terapia založená na masáži a otĺkaní organizmu vreckom naplnenom guličkami.Cieľom terapie je aktivizovať odvádzanie toxických látok z lymfatického systému do krvného riečišťa a odtiaľ cez obličky von z organizmu. Na lymfatický systém blahodárne pôsobí surová strava. Dôležité je aj množstvo lymfatického moku, ktorého produkcia sa dá povzbudiť špeciálnou liečbou.Terapeut si vytvorí predstavu chorého lymfatického systému a vidí príčiny, ktoré spôsobujú ochorenie lymfatického systému.

7. Magnetoterapia
Terapia založená na uvoľňovaní psychoenergií v tele človeka buď pri osobnom kontakte, alebo na diaľku bez osobnej účasti. Niektorí terapeuti dokážu psychoenergiu koncentrovať do žeravého, až páliaceho stavu a ňou liečia choré miesta. Takéto schopnosti môže človek získať aj po absolvovaní kurzov samoliečenia.

8. Emoterapia
Terapia založená na bezemotívnom konaní človeka. Terapeut zistí chorľavejúce a choré miesta v tele. K týmto stavom priraďuje určité situácie zo života človeka a snaží sa, aby človek mal na tieto reakcie rozumný emočný vzťah. Žiadna prehnaná nenávisť či posadnutosť. Vytvára sa zmena emočného postoja.


9. Sugesterapia

Terapeut vyhľadáva v mysli chorého človeka určité obrazy, ktoré vytvárajú psychické bloky brániace vyzdraveniu. Pri problémoch s obličkami vytvárame obrazy súvisiace so stromami. Pri nervstve obrazy mŕtvych ľudí. Pri blokovaných akupunktúrnych dráhach obrazy, ako vás režú, pichajú a škrabú. Pri problémoch s pľúcami obrazy zvierat, hlavne motýľov. Pri problémoch s hormonálnymi žľazami obrazy historických dôb. Pri mechúri predstava kvapľovej jaskyne.
Je vhodnejšie, keď obrazy určí terapeut po dohode a vysvetlí vplyv na zdravotný stav človeka.

10. Psychoterapie
Terapie závisia od stavu vôle osoby, ktorá má psychické problémy. Pokiaľ je vôľa k dosiahnutiu zmeny slabá a pacient siahne k tabletkovej liečbe, tak terapie môžu iba spomaľovať ďalšie deštruktívne pochody. Keď je vôľa k zmene u pacienta dostatočná, tak možnosť úplného vyzdravenia je vysoká. Pri uzdravení z vážnych psychických stavov kombinovaných s fyzickými problémami prichádza prostredníctvom terapií k zásadnej a doslova drastickej zmene osobnosti.
V zásade platí, že psychické problémy, ktoré pacienta odvádzajú od reálneho vnímania sveta, sa liečia terapiou reality. Terapia reality spočíva v tom, že danú osobu naučíte marketingu a podnikaniu. U pacientov, ktorí nedokážu opustiť realitu, realizujete všetky druhy meditačných cvičení, ktoré ho od reality odpútavajú.
Terapeut má niekoľko metód terapií:

1. Rozhovor
2. Autohypnóza
3. Sugescie
4. Zmena osobnosti

Je možné navštíviť aj kurzy mozgovej činnosti.

11. Zónoterapia
Terapeut na základe zistenia patogénnych zón v obytných priestoroch určuje vhodné miesto na nočný odpočinok, navrhuje nenákladné rušiče patogénnych zón.

Pridaj komentár