Autohypnóza je cesta do vlastnej mysle, aby sme využili jej skrytý potenciál, odhalili tajomstvo zmeny, aby myseľ začala produkovať vlastný magnetizmus (živočíšnu energiu). Je to jedna z terapeutických možností, ako sa účinne pričiniť vlastným úsilím o zdravie.
Zmena sa udeje v mozgu, v mieche a v nervstve celého tela. Začne cez vás prúdiť „miazga“, blahodárna sila vlastného magnetizmu. Na vašom zdravotnom stave sa podieľa i spôsob života, výchova a z nej prameniace pochody vo vašej mysli, ktoré bránia tvorbe magnetizmu a jeho prietoku telom. Aj v tomto vám môže autohypnóza pomôcť.Autohypnóza je aj určitý druh prevencie. Zvýšením vlastného magnetizmu dostanete pod kontrolu jej prúdenie v tele. Keď spojíte rozumný spôsob života a pravidelné hypnotické terapie, máte šancu dožiť sa vysokého veku v plnom zdraví.Autohypnóza roztočí vo vašej mysli dynamo magnetických psychoenergií, dovolí vám uskutočniť aj ďalšie zmeny škodlivých životných návykov, ktorých ste sa stali otrokmi.Prostredníctvom týchto zmien máte možnosť vyriešiť aj psychické problémy. Využívajte svoj mozog, svoju myseľ na plné obrátky.
Účelom brožúrky je zapojiť autohypnózy do liečiteľského programu a umožniť vyvíjať vlastnú aktivitu pri liečbe.
Autohypnóza je relaxácia a spôsob udržania tvorby psychoenergií /vlastného magnetizmu/, udržania si telesnej a psychickej sviežosti.
Autohypnóza je účinný spôsob boja proti návykom, ktoré ste počas života získali a posiľovali a ktoré sa nakoniec postavili proti vám a spôsobili dnešné telesné a psychické problémy.Pri tomto type autohypnózy je potrebné udržať sa pri plnom vedomí, v polospánku, ktorý sa podobá na stav, keď sa ráno zobúdzate, alebo večer zaspávate. Hlboký stav, pri ktorom strácate vedomie nie je žiadúci, pretože v ňom nemôžete robiť doporučené cvičenia.

AKO SA HYPNOTIZOVAŤ

Usadíte sa do pohodlného kresla, navodíte si pocit spánku (ale nezaspíte). Začnete sa zaoberať svojimi vnútornými pocitmi. Uvedomíte si, prečo sa idete hypnotizovať a čo chcete dosiahnuť. Maximálne sa budete koncentrovať na pozitívny výsledok. Vizualizujete si vzor človeka, akým sa chcete stať. V takomto stave zvyčajne pobudnete 5 až 10 minút.
Ďalej môžete postupovať nasledovnými spôsobmi:

1) Začnete si čítať hypnotické texty bez toho, že by ste ich cvičili alebo o nich premýšľali. Jednoducho sa nalaďujete na daný text a získavate skúsenosť. Po prečítaní hypnotických formuliek sa ešte hlbšie vnoríte do vnútorných pocitov vyvolaných čítaním. Môže sa stať, že zaspíte, ale časom treba upadnutie do spánku čo najviac odďaľovať.

2) Hypnotické formulky vám môže čítať niekto, s kým ste duševne spriaznený a záleží mu na tom, aby ste sa zmenili alebo vyliečili. Sedíte a počúvate.

3) Môžete voliť aj aktívny prístup, keď si formulky po prečítaní fyzicky precvičujete. Nakoniec nezabudnite zvnútorniť svoje pocity.

4) Iný postup vám umožňuje nahrať si formulky na kazetu. Nahrávajte v stave polospánku, mäkko zafarbeným hlasom. Medzi formulkami a vetami nechávajte väčšie pauzy. Nahranú kazetu počúvate a hypnotizujete sa.

5) Možný je aj iný postup, keď sa hypnotizujete a cvičenia vykonávate iba mentálne, teda si všetko iba predstavujete a do predstavy presúvate celú svoju pozornosť, ako keby to bola skutočnosť.

6) Pri hypnotizovaní – či už čítaním alebo počúvaním, sa usilujte presúvať svoju pozornosť z oblasti mozgu aj do ostatných častí tela (kosti, orgány, hormonálne žľazy). Presun robte aj mimo vlastné telo do predmetov, zvierat a iných ľudí. Je to veľmi dôležité, pretože pokiaľ budete svoje vedomie fixovať iba do mozgu, veľa sa toho nezmení.

7) K hypnózam si postupne priberajte doporučené činnosti z oblasti sugescií a meditácií. Spolu s hypnózou robia liečbu maximálne účinnú.

8) Po hypnózach sa môžu vyskytnúť rôzne nepríjemné zdravotné stavy, ktoré sú však predzvesťou vnútorných zmien. Musíte byť trpezlivý a na začiatku sa nenáhliť a postupovať rozumne.

AUTOHYPNÓZA + PRESUN VEDOMIA

Základným cvičením, ktoré treba bezpodmienečne zvládnuť, je presun vedomia v celom tele aj mimo neho. Svoje vedomie, teda to najhlbšie čo človek v sebe má, si predstavujte ako priezračnú guľu, v ktorej je uložená vaša nesmrteľnosť. Túto guľu majú počas života ľudia v rôznych častiach tela. V zásade by mala byť vždy v hlave a odtiaľ by ste ju mali vedieť presúvať všetkými smermi. Keď sa chcete dostať do hypnotického stavu, predstavte si čo najživšie svoju hlavu pod svojimi nohami a tam sa ju snažíte v predstavách udržať a plne sa na ňu koncentrovať. Keď sa chcete koncentrovať do niektorej oblasti napríklad do žalúdka, tak práve sem presuniete predstavu hlavy. Pokiaľ máte imaginárnu hlavu pod svojou hlavou, tak koncentrujete a rozvádzate psychoenergie z mozgu dole. Pokiaľ máte imaginárnu hlavu nad svojou fyzickou hlavou, tak vraciate psychoenergiu z tela do hlavy. Snažte sa vždy po ukončení hypnózy presunúť imaginárnu hlavu aspoň 1 až 2 metre nad seba a určitý čas počkať, kým sa vaše vedomie vráti do mozgu. Musíte mať pocit, že ste sa vrátili do hlavy.

AUTOHYPNÓZA + ZDRAVIE

Autohypnotický stav môžete využiť aj ako prostriedok na spustenie liečebného procesu v celom organizme. Uvediete sa do hypnotického stavu a usilujete sa o predstavu, že ste zdravý človek. Veľa ľudí nemá programované byť zdravý a často medzi túžbami takýto cieľ chýba. Po zdraví túžime, až keď sme chorí.
Pri liečbe a programovaní túžby byť zdravý si môžeme pomôcť osvedčeným postupom Jose Silvu.

1. Zavri oči, so zatvorenými očami pozeraj trochu hore asi v dvadsať stupňovom uhle.
2. Počítaj v duchu pomaly od 100 po 1 /po desiatich dňoch od 50 po 1, po ďalších 10 dňoch od 25 po 1, ďalších 10dní od 10 po 1 a v poslednom období od 5 do 1 alebo od 3 do 1. Medzi číslami dodržuj malé prestávky.
A. Začínajúc hlavou, usmerňuj svoju pozornosť na jednotlivé časti tela od vrchu hlavy po prsty nôh a pritom ich uvoľňuj.
3. Keď dôjdeš k číslu 1, predstav si v duchu, že si mladý, príťažlivý a zdravý.
A. Polož si v duchu otázku: Prečo mám túto chorobu? Dovoľ, aby sa ti rozptýlili myšlienky.
B. Ak sa ti v duchu objaví nejaká osoba, predstav si ju a odpusti jej.
4. Povedz si v duchu „Svoje telo a vedomie budem vždy udržiavať v bezchybnom stave.“
5. Hovor si v duchu: „Budem počítať od 1 po 5, keď dôjdem k číslu 5 otvorím oči, budem sa cítiť výborne, celkom zdravý a lepšie ako predtým.“

AUTOHYPNÓZA + SILOVÉ MIESTA

Do hypnotických stavov sa nemusíte dostávať len vo svojom byte a na tom istom mieste. Hypnotizovať sa môžete na rôznych miestach. Napríklad si zájdete do jaskyne, o ktorej je známe, že v nej kedysi žil pustovník. Zhypnotizujete sa v blízkosti prameňa alebo na vrchole hory, v kostole, na pútnických miestach. V predstavách sa presuniete na Filipíny do oblasti, kde sa prevádzajú liečby. Môžete si predstaviť Lurdy, Medžugorie a iné historické miesta, ktoré boli civilizáciou využívané ako silové pôsobiská. Je možné pýtať si rady a vysielať priania.

AUTOHYPNÓZA + DETSTVO

V hypnotickom stave si prezeráte fotografie alebo predmety z detstva a začnete oživovať čo možno najviac detailov a situácií. Zámerne nevynechajte ani nepríjemné alebo trápne situácie. Nechcite vidieť len pozitívne a šťastné stránky svojho detstva. To, čo ste prežili, je definitívne zapísané v pamäťovom centre. Keď negatívne obrazy z detstva potlačíte, tým ich iba zanesiete do hlbšej mysle. Tam sa často stávajú základom zdravotných a psychických problémov. K detstvu sa treba viackrát vrátiť, pretože niektoré obrazy dostanete zo seba len postupne.

AUTOHYPNÓZA + ŽIVLY A PLANÉTY

Uvediete sa do hypnotického stavu a pozeráte sa na vychádzajúce alebo zapadajúce slnko a prijímate alebo vydávate energiu zo slnka. Takýto istý postup môžete zvoliť, keď sa budete pozerať na mesiac, hviezdy, modrú oblohu a oblaky. V hypnotickom stave rozjímate nad ohňom, tečúcou alebo stojatou vodou, dažďom, snehom, ľadom, pooranou zemou, skalami, plameňom a bleskami. Môžete si predstavovať, že okolo všetko horí, potom si predstavujte, ako prichádza povodeň, prudký uragán a nakoniec skazu dokončite zemetrasením.

AUTOHYPNÓZA + FARBY

Vojdete do hypnotického stavu a prehĺbeného tranzu. Pred seba si položíte rôzne farebné obrázky. Na tieto sa pozeráte a usilujete sa ich zo seba vyžarovať. Jedná sa hlavne o tieto farby: biela, čierna, fialová, tmavomodrá, bledomodrá, zelená, oranžová, červená, žltá, hnedá a ich kombinácie. Na túto meditáciu môžete použiť farebné obrázky čakrových systémov. V pokročilejšom štádiu je možné vyžarovať zo seba viacero farieb naraz z komplikovaných obrázkov.

AUTOHYPNÓZA + EMÓCIE

Navodíte si hypnotický stav, vcítite sa do niektorého emocionálneho stavu a snažíte sa ho doslova zo seba vyžarovať, teda v sebe aktivizovať. Je potrebné vedieť precvičovaný emocionálny stav kedykoľvek zastaviť, preladiť sa na inú emóciu alebo zostať bez emócií.

Negatívne emócie:
– pomstivosť, výbušnosť, nenávisť, zlosť, žiarlivosť,
chválenkárstvo, ľahkomyseľnosť, klebetnosť,
– márnotratnosť, preceňovanie sa,
bezcitnosť, ľahostajnosť, plachosť, nestálosť,
netaktnosť, povoľnosť, vzdorovitosť
– lenivosť, nepravidelnosť, nesvedomitosť, ťažkopádnosť,
urážlivosť, zádumčivosť

Pozitívne emócie:
– aktívnosť, nadšenie, odvaha, rozhodnosť, smelosť,
dobrosrdečnosť, ochota, obratnosť, optimizmus,
usilovnosť, radosť
– jemnosť, pokoj, odpustenie, skromnosť, súcit,
vrúcnosť, zdržanlivosť
– dôkladnosť, zodpovednosť, triezvosť, svedomitosť,
vytrvalosť, úcta, presnosť

AUTOHYPNÓZA + PÍSMENÁ, ČÍSLICE, ZNAKY, OBRÁZKY

V tejto časti sa budeme venovať meditácii pomocou písmen, číslic, znakov
a mystických obrazov.Uvediete sa do hypnózy a postupne si predstavujete písmená abecedy a spolu s presunom vedomia do určenej časti tela ho nechávate doslova nabiť psychoenergiou a na záver vyžiariť. Takto postupujete s číslicami (použite aj rímske číslice I, II, III atď.), so znakmi či už náboženskými, alebo mystickými. Nakoniec použite rôzne okultné a nábožensky ladené obrázky.V ďalšom cvičení si položte nakreslený znak pred seba. Postupne sa naň koncentrujte, nabite ho psychoenergiou a uvoľnite ho z neho. V hypnotickom stave zoberte ceruzku a začnite s plným vedomím na papier kresliť jednotlivé písmená, číslice a znaky. Ďalej môžete úplne voľne kresliť obrázky, čmáranice … Aj tu platí, že nestačí tieto cvičenia urobiť párkrát. Treba ich intenzívne opakovať viac mesiacov.

AUTOHYPNÓZA + HUDBA

Cvičenia sú nenáročné a jednoduché. Sadnite si alebo ľahnite. Zapnite si hudbu a v hypnotickom stave, ktorý si vyvoláte, hudbu počúvate. Rozvádzate ju po celom telom s presunom vedomia. Zaujímavé je počúvať pieseň a text si vnútorným hlasom hovoriť. V hypnotickom stave si môžete aj vyspevovať, rozprávať rôzne príbehy, fantázie. Jedna z meditačných techník vás navedie hovoriť nezmyselné texty tvárou k stene. Variácií a možností je dostatok.

AUTOHYPNÓZA + SUGESCIE

Uvediete sa do hypnotického stavu a vyberiete si niektorú doleuvedenú sugesciu. Postupne začnite úplne voľne vytvárať obrazy v danej oblasti. V pokročilejšom štádiu sa sami stanete účastníkmi predstáv, ako keby ste hrali divadlo. Obrazy, ktoré sa vám objavia, treba prijať bez zbytočných náboženských, morálnych a spoločenských predsudkov. Vynárajúce sa predstavy a ich voľné kombinácie umožňujú na úrovni psychiky dosahovať zmeny. Doslova roztrhať vnútorné usporiadanie obrazov a vytvoriť podmienky k zdraviu a úspechu.

Pridaj komentár