Každý z nás si rád zaspomína na obdobie detstva plné hier a rozprávok, ktoré rozvíjali pomocou fantázie ľudské rozmery sveta okolo nás. Prostredníctvom rozprávkových postáv sme sa učili rozlišovať dobré od zlého, stotožňovali sme sa s princeznami a zakliatymi princami a prostredníctvom týchto postavičiek sme vytvárali vlastný svet túžob a žiadostí. Večerné čítanie rozprávkových knižiek a príbehov by sme neboli vymenili za nič na svete. Aj v staršom veku si radi nejakú tú rozprávku v televízii pozrieme. Obľubovali sme karnevaly, pretože práve tam sme sa učili svoje túžby realizovať a ukázať iným, že aj my to dokážeme.Tu kdesi sa začína nácvik schopností súvisiacich s fantáziou, byť niekýma niečo dosiahnuť.Je známe, že hlboký spánok je dôležitý pre regeneráciu a vnútorné programovanie túžob a prianí. Čítaním rozprávok pred spaním sa dosiahne určitý návyk dobrea rýchlo znížiť celkovú aktivitu a tým prispieť k lepšej regenerácii organizmu v spánku. A nielen to. Čítanie rozprávok umožnilo u väčšiny z nás rozvinúť nočné fantazírovanie, ktoré nazývame snom. Tak sa vytvoril ďalší dôležitý základ k programovaniu a ovládnutiu vlastnej fantázie, seba samého. Pomocou sna si niektorí vytvorili učiteľov rôznych druhov, niektorí vo svojich snoch vytvorili umelecké dielne plné fantázie a nápadov. Šamani dokázali cez snové stavy liečiť iných ľudí. Mimoriadne nadaní jedinci sa dokážu záhadným spôsobom uvoľniť z vlastného tela. Na druhej strane mnohí z nás pred strachom zo snových stavov sa naučili nevnímať ich a nepamätať si ich.Najviac ľudí je takých, ktorí sú schopní snívať, ale len sporadicky si sny pamätajú a bohužiaľ ich nedokážu využívať v bežnom živote. Menej je tých, ktorí si sny dobre pamätajú, sú schopní zapísať si svoje sny do pamäťového centra a prostredníctvom snových predstáv riešiť životné problémy.Tí, ktorí to nedokážu, nemusia byť smutní. Treba sa to jednoducho naučiť a pred zaspávaním sa naprogramovať vnútorným hlasom, že každý sen, ktorý má pomôcť riešiť problém, i po dosnívaní treba zapísať na vopred pripravený papier a znovu zaspať. Postupne sa takto vytvára trvalý nácvik zobudiť sa a sen si pamätať. Na sen si ľahšie spomeniete, keď si ho pri prebúdzaní uvedomíte a viackrát zopakujete.Špeciálny prípad tvoria jedinci, ktorí si naprogramujú nesnívať, zablokovať snové fantázie aj snové rozprávanie. Sú zdanlivo v bdelom stave, naďalej udržujú najnutnejší útlm mozgovej činnosti a vnímajú svoje vnútro a celé okolie so schopnosťou premiestňovať svoje vedomie kdekoľvek. Iní ľudia sú naprogramovaní, teda prešli meditačným tréningom, prípadne majú túto danosť od prírody tak, že vynikajúco vnímajú sen a vnútorný hlas pri zachovaní nočného regeneračného útlmu. Sú schopní prežívať svoj snový stav, akoby boli v kine. Poniektorí dokážu prežívať snové stavy doslova trojrozmerne a žiť ešte jeden nočný život v iných dimenziách našej existencie.Máloktorý človek túto schopnosť má a pre mnohých naďalej zostáva nedosažiteľnou túžbou. No nemusí to zostať v takomto stave natrvalo. Treba začať so zmenou toho, čo vám príroda nadelila vo svojej nedokonalosti a pokúsiť sa o dosiahnutie zmeny. Nezabúdajte, že k takejto zmene vás úspešne dovedú vaše túžby. Veď sen je v značnej miere iba súhrn potlačených želaní a prianí.

PROGRAMOVANIE

Rozhodujúcou oblasťou práce s fantáziou a snom je snaha svojou vôľoua vnútorným hlasom prenikať a ovládať aj tieto stavy. Programovanie je najlepšie robiť tesne pred zaspávaním, no je to možné robiť aj po zobudení sa v noci, prípadne ráno po prebudení, alebo v priebehu dňa po navodení si stavu útlmu a spomenutia si na snový stav.Programovanie prebieha prostredníctvom vnútorného hlasu, teda jedná sa o hovorené slovo, môže byť prípadne spievané. Intenzívnejšie programovanie dosiahnete, keď si vytvoríte o svojej túžbe plastickú predstavu v rôznych farebných odtieňoch.Dôležitá je aj vaša vnútorná motivácia, prečo to chcete dosiahnuť. K túžbe pracovať so snami pripájate emocionálne ladenie radosti z takejto činnosti. Prípadne môžete tieto túžby nabíjať aj sexuálnym vzrušovaním bez sexuálneho vyvrcholenia. Čím viac to budete chcieť, tým lepší bude výsledok.

Programujte sa:
1. že noc musí prebiehať bez snov a žiadne si nechcete pamätať,
2. že nočný spánok musí byť hlboký a regeneračný,
3. že si neželáte sny, ktoré vám ubližujú a zhoršujú zdravotný stav,
4. že sny vás musia liečiť a neustále zabezpečovať vysoký stupeň regenerácie celého organizmu,
5. aby ste si postupne pamätali jednotlivé sny,
6. aby sa objavil radca, ktorý vám poradí a povedie vás snovými meditáciami. Nikdy nechcite, aby to riešil za vás, alebo vykonával niečo za vás,
7. aby ste sen prežívali v čase diania a za plného vedomia,
8. aby ste sny prežívali ako reálne priestorové zážitky,
9. aby ste mohli meditovať, prípadne tvoriť alebo riešiť svoje problémy v snovom stave,
10. aby ste mohli nočný útlm dosiahnuť aj počas dňa podľa vášho želania.

Dovolím si vás upozorniť, aby ste si neprogramovali snového pomocníka, ktorý všetky problémy vyrieši za vás. Takéto programovanie časom intenzívne ožíva
a hlási sa k samostatnej existencii. Tento stav ďalej nemusíte zvládnuť a môže sa vám stať osudným. Vnútorného radcu a sprievodcu si vytvorte len dočasne a vždy mu určite čas jeho zániku. Likvidáciu prevádzate pomocou usilovného programovania. Program na likvidáciu vnútorného radcu môžete uplatniť aj v horúcom kúpeli.

TECHNIKY

Základné techniky práce v oblasti snových meditácií:

1. Sen a aktívny stav.
Ste pri plnom vedomí, najlepšie počas dňa a spomeniete si na niektoré snové predstavy a v takomto stave meditujete. Cieľom je pracovať so snovými obrazmi v pamäťových oblastiach mozgu a navodzovať tento stav aj počas dňa.

2. Sen a navodenie útlmu.
Učíte sa počas dňa navodiť si útlmový stav s tým, že si ho plne uvedomujete a určitým spôsobom so snom pracujete. Cieľom je vytvorenie návyku, vytváranie útlmových procesov aj mimo nočných hodín a naučiť sa byť v stave, keď je časť mozgu v útlme a časť mozgu aktívna. Môžete sa naučiť postupne stavu útlmu a aktivity určitých častí mozgu v priebehu celého dňa.

3. Sen a zaspávanie.
Vchádzate do stavu útlmu mozgu s tým, že tento prechodný stav využívate na programovanie vášho vzťahu k snovému stavu. Prípadne dosahujete stav, že zaspávate, prechádzate do útlmu pri plnom vedomí a prevádzate meditačné cvičenia.

4. Sen a prebúdzanie sa.
V stave postupného prebúdzania je najlepšie spomenúť si na sny a lepšie ich zapísať do pamäťových záznamov. Prípadne tento stav využívate na meditáciu a usilujete sa ho predĺžiť.

5. Sen a odďaľovanie spánku.
Keď máte pocit, že sa vám chce spať, pohodlne sa usadíte a začínate s úsilím oddialiť potrebu spánku. Vchádzate do stavu útlmu, nie ste úplne bdelý, ale trénujete schopnosť byť pri plnom vedomí a celý proces prehlbovania útlmu kontrolujete. Tento stav treba postupne predlžovať.

6. Sen a spánok počas dňa.
Najlepšie je tento stav trénovať poobede. Usilujete sa o navodenie čo najväčšieho útlmu a stavu regenerácie aj v netypickú hodinu dňa.

7. Sen a vedomé prerušenie spánku.
Naprogramujte sa, alebo využite na zobudenie budík. Najlepšie je zobudiť sa v skorých ranných hodinách a tento stav využiť na niektoré meditačné cvičenia, ktoré prevádzate vedome alebo ich máte programované, aby sa diali samočinne, len za vášho pasívneho dozoru.

8. Sen a hlboký spánok.
Postupne sa naučíte byť aktívny počas hlbokého spánkového stavu. Je to stav, keď spíte, beží sen a vy ste si vedomý, čo sa v sne deje a môžete ho pasívne sledovať, alebo aktívne doň zasahovať s tým, že zachováte schopnosť regenerácie organizmu a postupne vám tento stav neubližuje.

PRESUN VEDOMIA

V prednom mozgovom laloku si uvedomíte alebo navodíte stav, ktorý má viesť k celkovému útlmu mozgu. Útlm prechádza do oblasti spánkových lalokov, ktoré sa nachádzajú po obidvoch stranách hlavy v širšej oblasti okolo uší a odtiaľ sa šíri do ostatných častí mozgu.Útlm programujete na väčšinu mozgových oblastí s cieľom zostať pri vedomí a plne si všetko pamätať.Zo začiatku sa usilujete o dosiahnutie útlmového stavu (uvoľnenie) nielen v mozgu, ale ho presúvate aj do jednotlivých častí tela. Sústreďujete sa na: hrdlo, pľúca, srdce, obličky, pečeň, slezinu, žalúdok, tenké a hrubé črevá, pohlavné orgány, kosti, svalstvo a pokožku.
Ďalej útlm alebo spánkový stav rozvádzate do buniek mozgu (neurónov), nervstva, lymfatického riečišťa, krvného riečišťa s tým, že sa usilujete úplne nezaspať.Nezabúdajte na svoje zmyslové centrá – zrak, čuch, chuť, hmat. Do tejto oblasti patrí aj presun útlmu do pohybových centier a to tak, že v útlmovom stave slabo pohybujete končekmi prstov na rukách a nohách. V poslednej etape rozvádzania útlmu sa sústredíte na jednotlivé hormonálne žľazy: hypofýzu, epifýzu, slinné žľazy, štítnu žľazu, lymfatické žľazy, detskú žľazu (týmus), pankreas, nadobličkovú žľazu a pohlavné žľazy.Počas presunu útlmu do jednotlivých častí tela si vnútorným hlasom hovoríte, kde útlm presúvate a zároveň sa do danej oblasti koncentrujete. S presunom útlmu po celom tele môžete spojiť i presun snových fantázií.Musíte si uvedomiť, že s celkovým útlmom v organizme výrazne súvisí činnosť spánkových lalokov, ktoré sa nachádzajú po stranách hlavy v oblasti za ušami. Hlavne odtiaľ sa šíria útlmové procesy.Pri prieskume ľudí, ktorí sa vyliečili z ťažkých stavov rakoviny a tých, u ktorých liečba nebola úspešná, som zistil zásadný rozdiel aktivity v spánkových lalokoch.Úspešne vyliečení ich mali mimoriadne aktivované, kým u naďalej chorých boli úplne vyhasnuté a utlmené.
Iný prípad bola pani, ktorá mala už v staršom veku po tele fľaky mladistvých buniek a tkanív a mala oblasť spánkových lalokov mimoriadne aktívnu. Zdá sa, že oblasť spánkových lalokov a ich aktívna činnosť vplýva alebo súvisí so schopnosťou organizmu regenerovať sa. Aktívna činnosť spánkových lalokov pravdepodobne súvisí s celkovou aktivitou imunitného systému. Tým sa dá vysvetliť, prečo šamani úspešne liečia svojich pacientov cez snové stavy a obradné rituály.Tí, ktorí sa dokážu meditačnými technikami na oblasť útlmových a aktivizačných procesov mozgu sústrediť aj počas dňa, sa lepšie regenerujú. Vrcholom meditačných techník je ovládnutie útlmových a aktivizačných techník počas dňa a opúšťať svoju fyzickú schránku.

AUTOSUGESCIA

Autosugesciu môžete úspešne používať práve v niektorom snovom stave, či už počas dňa, pred zaspávaním, po zobudení sa v noci, prípadne ako súčasť programovania. Autosugescia je tu uplatnená ako prostriedok na vysporiadanie sa s vlastnými negatívnymi stránkami.Napríklad: trpíte stavmi prejedania sa. V takomto prípade budete postupovať tak, že si svoje obžerstvo sformujete do konkrétnej predstavy obézneho mnícha, ktorý vo vašej mysli stále búcha na hrniec a dožaduje sa ďalšieho jedla. Proti nemu vytvoríte predstavu terapeuta, ktorý bude odúčať mnícha obžerstvu.Keď mních prejaví záujem o jedlo, tak postavička terapeuta vysvetlí mníchovi škodlivosť nadmerného jedenia. Keď si to mních nedá vysvetliť, tak ho hladného zatvorí do väznice. V momente, keď zase dostanete chuť jesť, zahájite prevýchovu mnícha ako sformovaný obraz vlastného obžerstva.Postupujte aj tak, že preventívne niekoľkokrát cez deň svojho mnícha prevychovávajte a postupným tlakom ho odnaučíte jesť. Samozrejme, takýto postup vyžaduje trpezlivosť a nejde to z jedného dňa na druhý. Podobným spôsobom postupujete aj pri riešení ostatných negatívnych vlastností.

SEN + SEN

Navodíte si zapamätaný minulý sen alebo aktuálne bežiaci sen. Zo sna vyberiete jeden obraz a podržíte ho určitú dobu v nehybnosti. Takto trénujte vlastnú koncentráciu.

SEN + UHOL POHĽADU

Navodíte si zapamätaný alebo aktuálny sen a začnete si ho obzerať z rôznych uhlov pohľadu zdola, zhora, zo strán, z diaľky, zblízka a iných uhlov. Trénujete nácvik prežívania priestorového sna.

SEN + VNÚTORNÝ HLAS

Navodíte si zapamätaný alebo aktuálny sen a komentujete ho vnútorným hlasom, ako keby ste ho niekomu museli opísať do podrobností.

SEN + BEZ SNA

Pred spaním sa programujete vnútorným hlasom, že si neželáte žiadny sen a žiadne hlasy. Spíte jednoducho bez snov a žiadne si nepamätáte.

SEN + LÁSKA

Navodíte si zapamätaný sen, aktuálny sen, v ktorom prežívate erotické sny. Prípadne si erotické snové stavy naprogramujete.


SEN + UVOĽNENIE

Navodíte si zapamätaný sen, aktuálny sen a začnete s tréningom uvoľňovania a jeho programovaním. Posúvajte svoje vedomie, jeho samotný stred na svaly viečok. Začnite vnímať, ako pomaly z vás odchádza všetko napätie a vy sa uvoľňujete. Uvoľňujete sa. Uvoľňujete sa. Teraz si začínate uvedomovať svoje oči. Uvoľnite ich. Vnímajte, ako sa uvoľňujete, zbavujete sa záťaže a relaxujete. Uvoľnite sa. Teraz presuňte svoje vedomie na svaly hornej časti tváre. Vnímajte ich. Ešte viac sa uvoľnite. Teraz si uvedomte svoje líca, uvoľnite sa. Ešte viac sa uvoľnite. Postupne uvoľňujte do detailov všetky časti tela. Desať. Ste čoraz viac a viac uvoľnený. Deväť. Ste čoraz viac uvoľnenejší, uvoľnenejší, uvoľnenejší ….. Osem, klesáte stále hlbšie, hlbšie a hlbšie. Sedem. Hlbšie, stále hlbšie a hlbšie. Cítite sa čoraz príjemnejšie….. Šesť. Klesáte stále hlbšie, hlbšie a hlbšie. Stále hlbšie a hlbšie….. Päť. Cítite sa čoraz viac a viac uvoľnený….. Štyri. Hlbšie a hlbšie. Ste uvoľnený….. Tri. Ste čoraz viac uvoľnený a ešte stále sa uvoľňujete. Dve. Ponárate sa stále hlbšie a hlbšie….. Jeden. Teraz ste veľmi uvoľnený, veľmi uvoľnený. O malú chvíľu vás požiadam, aby ste využili silu svojej fantázie a obrazotvornosti. Aby ste si predstavili, že je krásny deň, v ktorom sa vaše vedomie dvíha z vášho tela. Vaše vedomie vychádza z vášho tela a zastavuje sa vo výške asi sto metrov. Z tohoto bodu budete zostupovať na zem do svojich predstáv. Teraz precíťte svoju životnú silu, chvejivú energiu pochádzajúcu z vášho tela. Teraz cítite, ako sa dvíhate hore nad svoje telo. Využite svoju fantáziu a predstavivosť a zdvihnite sa nad úroveň svojho tela. Najprv len o niekoľko centimetrov. Teraz cítite, ako sa vznášate stále vyššie a vyššie.

SEN + VNÚTORNÝ SPEV

Navodíte si určitý typ snového stavu a opisujete ho vnútorným hlasom, ktorý si v tomto prípade pospevujete a v pospevovaní opisujete bežiaci dej. Môžete si navodiť aj stav, akoby vnútorný spev zaznieval z niektorej inej časti tela, alebo mimo vaše telo.

SEN + FARBY

Navodíte si určitý typ snového stavu a začnete svoj sen maľovať vždy len jedným druhom farby. Pokiaľ vám to nejde, zahájte vnútorné programovanie a po úspešnom naprogramovaní začnete s praktickým cvičením na upevnenie tohoto návyku. Výsledkom sú jednofarebné sny alebo snové fantázie.

SEN + TANEČNÉ POHYBY

Navodíte si určitý typ snového stavu a spojíte ho s tanečnými pohybmi. Tanečné pohyby robíte v stoji, ale môžete ich robiť aj v sede. Vtedy pohybujete iba hlavou, prípadne inou časťou tela.

SEN + SPRIEVODCA

Navodíte si snový stav a vo svojich predstavách buď priamo vytvoríte sprievodcu, alebo si ho do sna naprogramujete a do snového stavu príde sám a bude vás pravidelne sprevádzať snovými stavmi. Upozorňujem vás, že sprievodcu treba vždy po mesiaci alebo dvoch mesiacoch zrušiť a nechať sa sprevádzať iným sprievodcom. Dodržujte tento postup veľmi disciplinovane, aby ste sa nestali od svojho sprievodcu závislý. Mohlo by to mať zlé následky pre vašu psychiku.

SEN + RADCA

Navodíte si snový stav a vo svojich predstavách si vytvoríte dočasného radcu pre oblasť, ktorá vás zaujíma, s cieľom riešenia vašich životných problémov. Na jednotlivé oblasti je rozumné mať aj viac radcov a konfrontujte ich návrhy na riešenie vašich problémov.

SEN + LIEČITEĽ

Navodíte si snový stav a vo svojich predstavách si priamo vytvoríte dočasného liečiteľa, ktorý vás upozorní na choroby a disharmónie a spôsob ich liečby.

SEN + VY

Navodíte si snový stav a vo svojich predstavách sa do snového stavu dostanete vy osobne. Inštaláciu seba samého do snového stavu prevádzate postupným programovaním, za použitia predstáv o sebe a pomocou vnútorného hlasu.Môžete postupovať tak, že sa dlhšiu dobu pozeráte na seba v zrkadle a zvlášť na svoju tvár, ktorú ľudia nemajú zabudovanú vo svojom vnútornom svete. Prípadne si zoberte fotografiu z ranného detstva a neustálou meditáciou sa nainštalujte do sna.
Pri nácviku si pre svoju snovú predstavu želajte tie najlepšie vlastnosti. Určujte si ciele a priania, ktoré túžite dosiahnuť. Keď sami seba do sna naprogramujete, tak musíte spojiť vnútornú predstavu s vašimi zmyslami a celým svojím ja.

SEN + POLOHA V SPÁNKU

Programujte sa vnútorným hlasom a prakticky nacvičujte, aby sa počas práce v snovom stave vaše celé telo vždy presunulo do polohy ležiaceho na chrbte, pričom hlava leží na vankúši a jej boky sa nedotýkajú vankúša.

SEN + ČAS SPÁNKU

Ľahšie sa pracuje v snovom stave, keď si idete ľahnúť skôr, než ste zvyčajne zvyknutý. Skôr sa na sen zobudíte, keď zaspávate s predstavou, že niekam cestujete a musíte skoro ráno vstať. Snažte sa oklamať seba samého čo najpresvedčivejšie. Neskoršie, keď si upravíte stav útlmu činnosti mozgu len na niektoré oblasti a ďalšie budú aktívne, nebudete potrebovať pomôcky tohoto druhu.Musíte si uvedomiť, že pokiaľ budete spať v režime „nie celý mozog je v útlme“, ale „iba niektoré časti“, budete musieť dosahovať útlm v iných hodinách dňa a to počas normálnych denných činností. To si bude vyžadovať určitú postupnosť. Na tento stav si budete musieť dlhšiu dobu navykať. Zo začiatku vás bude sprevádzať pocit otupenosti a spomalenie myšlienkových pochodov, prípadne sa objavia rôzne emocionálne reakcie, ktoré treba rozumne zvládnuť. Časom si na tento stav zvyknete a nebude vám to robiť problém.Pokiaľ máte prácu, kde je zvýšené riziko úrazu, alebo možnosť vzniku problémovej situácie, musíte pri nácviku postupovať obozretnejšie.

SEN + PROGRAMOVANIE

Aby ste mohli v snovom útlme pracovať, musíte si takýto stav vytvoriť a cvičením z neho urobiť trvalý podmienený reflex, čo určite bude trvať dlhšiu dobu. Programovať začínate najprv navodením si snového stavu počas dňa s tým, že si predstavíte posledný sen, ktorý si pamätáte a vytvoríte si predstavu, čo chcete naprogramovať. Predstavu komentujte vnútorným hlasom, najlepšie v prednej časti mozgu s tým, že si želáte, aby sa vaše programovanie dobre zapísalo do pamäte a odtiaľ v určený čas presunulo do operačnej pamäte a vytvorilo požadovaný stav. Po dlhotrvajúcom tréningu, keď sa vám to stane zvykom, programovanie odpadne úplne samo a nebudete ho potrebovať.Ďalej je možnosť programovať sa pred spaním, počas spánku a pri zobúdzaní sa. Môžete si vypomôcť na určitú dobu aj kamienkami, ktoré si leukoplastom prilepíte na rôzne časti tela. Najlepšie výsledky sa dosahujú práve v oblasti srdca.
Lepiť si kamienky leukoplastom do oblasti srdca si dovolia tí, ktorí netrpia žiadnymi srdcovo-cievnymi chorobami. Túto techniku nepoužívajte často, iba ako pomôcku k programovaniu.Tu možno upozorniť aj na celkový zmysel liečby kamienkami a ich prikladanie na jednotlivé časti tela. Priložené kamienky spájajú chorú časť tela so spánkovým centrom a spolu s vaším prianím vyzdravieť dopomáhajú pri liečbe.

SEN + BEZCIEĽNOSŤ

Navodíte si snový stav a v nočných hodinách sa túlate po okolí. Počas chôdze si znovu a znovu spomínate na prežité sny a rôznymi technikami s nimi pracujete. Pokiaľ môžete, tak si na prechádzku vyberte opustené, ale bezpečné miesta.

SEN + STROM

Vyleziete na niektorý vybraný strom. Tu sa usadíte a niečím sa z dôvodu bezpečnosti priviažete. Túto meditáciu je najlepšie realizovať počas veterného počasia, aby sa strom dostatočne kýval. Keď ste spravili všetko potrebné pre svoju bezpečnosť, tak si navoďte snový stav a meditujte.

SEN + SEN

Naprogramujete sa prežívať vo sne sexuálne obrazy. Keď sa snový stav s erotickými predstavami dostaví, tak sa sebevlastným spôsobom vzrušujte a pokračujte v snívaní.

SEN + KOLÍSANIE

Posadíte sa do pohodlného kresla a začnete sa pohupovať. Pri pohupovaní si predstavujete dieťa v kolíske. Po určitom čase pohupovania si navoďte snový stav, v ktorom budete meditovať. Po ukončení meditácie si môžete zdriemnuť.

SEN + TLKOT SRDCA

Navodíte si snový stav a začnete sa sústreďovať na tlkot vlastného srdca takým spôsobom, že sa sami „stanete“ počutým tlkotom.

SEN + SLNKO

Navodíte si snový stav a s otvorenými očami snívate pri východe alebo západe slnka. Môžete postupovať aj opačne, že najprv sa určitý čas pozeráte na slnko a až potom si navodíte snový stav. Prípadne snové predstavy rozpúšťate v slnečných lúčoch.

SEN + DYCH

Navodíte si snový stav a sústreďujete sa na svoj dych. Najskôr na fázu nádychu, potom na fázu výdychu. Postupne spomalíte dýchanie na najnižšiu možnú mieru a snažíte sa hlavne dýchať povrchom celého tela. Môžete vyskúšať aj iné dychové cvičenia.

SEN + ČAS

Navodíte si snový stav, v ktorom sa budete usilovať nezaspať. Počas tohoto stavu si postupne uvedomujete, čo je to sekunda, minúta, hodina, deň, týždeň, mesiac, rok, jar, leto, jeseň, zima. Pokračujete v uvedomovaní si desaťročí, storočí a tak ďalej. Môžete si uvedomovať čas idúci opačne. Hodiny ľudstva a vaše vlastné sa zastavili a idú naspäť.V snovom stave si predstavujete, ako vyzerá múzeum hodín, ako sa v ňom prechádzate a napravujete čas na jednotlivých exponátoch. Nachádzate tu aj klasické presýpacie hodiny, ktoré uvediete do pohybu a sústreďujete sa na padajúce zrniečka piesku. Vonku na múzeu objavíte slnečné hodiny.

SEN + BOD

Navodíte si snový stav, prípadne sa naprogramujete a budete sa pozerať na čierny bod, imaginárne nakreslený vo vašej fantázii.

SEN + TAROTOVÉ KARTY

Navodíte si snový stav, prípadne sa naprogramujete a v takomto stave zahájite meditáciu s tarotovými kartami. Oni samé vám povedia, čo máte robiť.

SEN + KVAPKY

Navodíte si snový stav a započúvate sa do úderov padajúcich kvapiek dažďa. Prípadne si napustíte plnú vaňu príjemne teplej vody a necháte pomaly kvapkať kohútik. Môžete si prípadne vypomôcť aj počúvaním hudobnej nahrávky s touto tematikou.


SEN + ASTRÁLNE ZÁŽITKY

Tí, ktorí majú skúsenosti s uvoľňovaním sa z tela, si môžu po navodení snového stavu začať spomínať a plasticky predstavovať jednotlivé astrálne zážitky. Je tu možnosť tieto zážitky využiť ako prostriedok programovania a vytvorenia silnej túžby, aby sa takéto stavy znovu zopakovali.

SEN + ROZPRÁVKY

Uvediete sa do snového stavu a postupne doň uplatňujete predtým prečítané rozprávky, ktoré si voľným spôsobom upravíte a zerotizujete. Nebojte sa experimentovať.


SEN + IKONY

Vyhľadáte si vhodnú literatúru, ktorú využijete ako zdroj obrazového materiálu. Obrázky ikôn postupne oživujete po navodení snového stavu. Prípadne sa programujete na ich oživenie a plastické prežitie.

SEN + TIBETSKÁ KNIHA MŔTVYCH

Tibetskú knihu mŕtvych si najprv niekoľkokrát prečítajte. Pokúšajte sa s knižkou stotožniť. Počas dňa si navodíte po čítaní knižky snový stav a prežívate jednotlivé obrazy, ktoré sa počas spánku vytvárajú. Iný postup dovoľuje vedome sa uprostred noci zobudiť a čítať knihu mŕtvych. Po prečítaní určitej časti knižky si predstavujte erotické scény a znovu zaspite. Nezabudnite sa programovať na zapamätanie snových predstáv.

SEN + EGYPTSKÁ KNIHA MŔTVYCH

Značná časť egyptskej kultúry je založená na uctievaní sveta mŕtvych a preto je mimoriadne vhodným námetom na prácu v snových stavoch. Programujte sa, aby vám vložili do úst chrobáka skarabea, zabalzamovali vás a tak ste mohli vstúpiť do sveta mŕtvych. Cesta naspäť je cesta vášho srdca.

SEN + CINTORÍN

Snové stavy si môžete navodzovať aj na miestach odpočinku zosnulých. Môžete si v snovom stave predstavovať pohrebný obrad. Prípadne si čítať vhodné meditačné texty. Kto má dostatok odvahy, môže si predstavovať vlastný pohreb. Kto chce so svetom mŕtvych nadviazať lepšiu komunikáciu, môže sa postarať o zanedbaný hrob. Môžete nabrať odvahu a stráviť na cintoríne určitú časť noci.

1. Už vložte to telo do hrobu tmavého, v ňom
bude spočívať do dňa súdneho.
2. Odchádzam do hrobu, cez hrob do záhrobia,
končí sa pozemská sláva, chudoba.
3. Svet tento opúšťam, s vami sa rozlúčam
nech vás opatruje milý Pán Boh sám.
4. Za mňa sa modlite, na smrť pamätajte, príde
vám hodina, tiež sem prídete.
5. Ježiš, Svetlo večné, svieť mi nekonečne,
voveď ma do neba: prosím srdečne.

SEN + SNY INÝCH

Navzájom si vyrozprávate prežité snové stavy a každý člen skupiny si váš sen zapamätá. Po navodení snového stavu celá meditačná skupina sníva práve váš sen. Postupne prežívate sny aj iných členov skupiny.

SEN + SNÁR

Vyhľadáte si vhodný snár, z ktorého budete čerpať jednotlivé vysvetlenia vášho sna. Tento výklad nebudete brať vážne a skôr vám bude slúžiť ako výborný meditačný spôsob. Môžete s ním efektívne prepájať vnútorný hlas a snové fantázie a tak vlastným vedomím celkové snové stavy lepšie ovládať.

SEN + DIVINÁCIA

Navodíte si snový stav, prípadne sa na divinačné techniky naprogramujete tak, aby sa diali v snových stavoch samočinne. V snovom stave sa pozeráte do priezračného krištáľu alebo do priezračnej oblohy a snívate. V snovom stave začnete písať, čo vás napadne a realizujte orákulum v stave extázy. Pozeráte sa v snovom stave na hladinu vody. Pozeráte sa na obrázok ruky. Vyhliadnete si knižku o kúzlach a kúzelníkoch a v snovom stave si predstavujete predvádzanie trikov. Zakúpte si vnútornosti zvierat a v snovom stave sa do nich pozerajte. Pozerajte sa na holuby, ktoré kŕmite a snívajte. Vyhľadajte si numerologické tabuľky a snívajte. Pozerajte sa do zrkadla a snívajte. Ďalšie možnosti nájdete v knižkách o jasnovideckých technikách.

SEN + RUNY

Vyhľadáte si knižku o runách. Túto si po navodení snového stavu, prípadne programovaní prečítajte. Vypisujte si jednotlivé písmená, hľadajte ich význam.
Spájajte ich s jednotlivými snovými predstavami, vzájomne kombinujte runové znaky a vytvárajte záhadné nápisy. Ľudia, ktorí sa venovali runovej mágii, boli často prenasledovaní a aj preto sa tradícia runového písma zachovala iba v zlomkovej podobe. Prostredníctvom snového stavu oživíte túto zdanlivo stratenú tradíciu.

SEN + OČI, PRSTY

Navodíte si snový stav a počas neho rýchlo pohybujete zavretými očami. Počas snového stavu si prikladáte na oči dlane rúk. Prípadne si zľahka prstami tlačíte na očné buľvy. Môžete si v snovom stave na oči prikladať odvary jednotlivých byliniek. V snovom stave si prstami hladíte alebo tlačíte spánkové oblasti. Pri prežívaní snového stavu neustále zívate.

SEN + PARANORMÁLNE PRÍHODY

Vyhľadáte si články o neuveriteľných príhodách a postupne ich prežívate v snových stavoch. Prípadne si programujete, že ich chcete prežiť a byť pri tom v plnom vedomí. Zo začiatku sa musíte zbaviť strachu vstupovať do sveta iných dimenzií.

SEN + INDIÁNSKE TRADÍCIE

Vyhľadáte si vhodnú literatúru o indiánskych tradíciách a v snových stavoch prežívate ich kultúru a okultistické dianie.
„Keby sa na mňa malo zrútiť nebo, chcem robiť,
čo je správne ……. Nikdy neučiním nič zlého
bez dôvodu.“
(Geronimo,Chiricahua Apači)

SEN + SYMBOLIZMUS

Uvediete sa do snového stavu, prípadne sa programujete. V snovom stave si postupne predstavujete jednotlivé symboly z lexikónu symbolov a ponárate sa do archetypálnej pamäte, ktorá je často prístupná iba v snovom stave. Uvádzam tu len niektoré symboly, ktoré priamo súvisia s vymedzenou problematikou.
KOSTI A LEBKY, ÚDY, KOTVA, KRÍŽ, KOSTRY, SLIMÁK, HROB, MOTÝĽ, KOSÁK, ŠÍP, LUK, VŔBA, ĽALIA, BÝK, DRAK, HAD, HOLUB, JAŠTERICA, KOLESO, KOSTI, KVET, MYŠ, NETOPIER, OROL, SLÁVIK, SOVA, SRDCE, ŠPIRÁLA, TIEŇ, VČELA, SKARABEUS, ZRKADLO, MINCA, ACHÁT, CNOSTI A INÉ.

SEN + KOLOTOČ

Vyberte sa na kolotoč a tu prežívajte snové stavy, prípadne sa programujte, aby ste podobné beztiažové stavy zažívali vo sne. Zo začiatku si vyberajte menej náročné kolotoče a až postupne prechádzajte na krkolomnejšie sa točiace zariadenia.

SEN + TRUBIČKA

Navodíte si niektorý snový stav a cez úzku trubičku buď čítate vybrané texty, alebo si prezeráte mystické obrázky. Prípadne sa programujte, že takto meditujete priamo v plastickom sne.

SEN + CHÉMIA

Navodíte si snový stav a zaoberáte sa procesmi spaľovania, vyparovania, miešania a tlenia. Rozjímate o stave pevnom, tekutom a vzdušnom. Programujte sa, že v snových stavoch sa stávate alchymistom a vyrábate elixír zdravia.

SEN + FORMULKY

V snovom stave môžete odriekať rôzne meditačné formulky a doslova sa stať mágom prostredníctvom snových stavov. Takýmto spôsobom odhalíte tie najhlbšie tajomstvá rozprávkového sveta. Nezabúdajte sa programovať a neustále túžiť stať sa mágom.
ONEN SVET. LÁSKA JE ZÁKON, LÁSKA OVLÁDA VÔĽU. ČO JE HORE, JE AJ TO, ČO JE DOLE. VEZMITE A JEDZTE, LEBO TOTO JE MOJE TELO, VEZMITE A PITE, PRETOŽE TOTO JE MOJA KRV. NEURČITO, ÁNO, NIE, ELEMENTÁL, LARVA, TIEŇ, EROS-TIEŇ, FANTÓM, BRAHMA, SHAKTI.

SEN + JOGA

Doporučujem vám cvičiť jogu pri navodení si snového stavu. Môžete sa aj programovať a prežívať priestorové jogové cvičenia počas nočného spánku.

SEN + SLOVO

Navodíte si snový stav, prípadne sa programujete dohovoreným spôsobom. V snovom stave si vnútorným hlasom odriekate dole uvedené slová, vytvárate obrazy plné snov a fantázií. V konečnom dôsledku o uvedených slovách aj premýšľate. Nezabúdajte zmenené stavy v mozgu rozvádzať do jednotlivých častí tela.
Aby riešili problémy. Aby oživili nové potenciály snívajúceho. Sex a agresia. Obidve možné riešenia. Realistické a nerealistické. Zotrvať v priebehu noci v otázkach, ktorými sa zaoberáte cez deň. Inkubačné sny. Sny vám niečo ukazujú. Sny vám pomáhajú rásť. Cyklus snov. Životná orientácia. Správy z vyšších svetov. V snoch získať kontakt. Veľký rešpekt i v kostole. Potreby tela. Halucinogénne produkty samostatne pracujúceho tela. Jazyk týchto síl je charakteristicky znakový. Treba pokračovať a vytrénovať sa. Každý, kto dokáže snívať a pamätať si sny, sa môže i poučiť z týchto lekcií. Myšlienky sú veci, myšlienky sú činy. Obraz úplnej osobnosti nie je kompletný. Úroveň tela, úroveň mysle, úroveň ducha. Si upozornená, buď pripravená. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Človek musí najprv zomrieť, aby znovu ožil. Ja pôjdem a pripravím miesto pre vás tak, aby tam, kde som ja, mohli ste byť i vy. Modlitby spravodlivých spasia mnohých. Zákon milosti. Žijem alebo umieram, musí duša účtovať sama so sebou za všetko, čo si pomyslela a robila. Nerobím nič, čo by ste nemohli robiť i vy. Nauč sa spoliehať sám na seba. Najúplnejší ideál. Študuj seba samého. Légia temnoty. Aha, ja som s Tebou až do konca tohoto sveta. Vedieť a nerobiť je hriech. Každá udalosť, ktorá sa stane realitou, sa najprv zdá. My môžeme byť ako on. Zotrvávaj často v modlitbách. To z hmotného kráľovstva zostane materiálne, to zo spirituálneho kráľovstva zostane spirituálne. Žije spôsobom cesty zvierat. Vedieť a nerobiť to je hriech.

SEN + RITUÁLY

Na tomto mieste vám dovolím nahliadnuť do základov dávnovekých rituálov tak, ako ich robili skutoční zasvätenci rôznych mystérií. Rituály môžete realizovať v snovom stave prípadne skutočne, fyzicky.

Alchymistické obradné meditácie.

V alchymistickej literatúre si nájdete potrebné značky a texty k meditáciám, premýšľaniu a k modlitbám. Na zorientovanie vám uvádzam niekoľko obradných postupov:
Do vzduchu kreslíte pravou rukou jednotlivé znamenia, kreslíte ich do slnka v rôznych fázach dňa, kreslíte ich imaginárne na povrch pokojnej vodnej hladiny, kreslíte ich na povrch pôdy, kreslíte ich na skaly, kreslíte ich imaginárne nad plameňom sviečky. Premýšľate o značkách a súvisiacich textoch pri skutočne ťažkej fyzickej práci, kolenačky chodíte po miestnosti a meditujete o značkách a textoch, do rozrezaného zemiaka nakreslíte znak a zakopete ho do zeme, kreslíte ich na svoje telo a telo iného človeka, modlíte sa nad jednotlivými nakreslenými znakmi a žiadajte ich, aby v nich pulzoval život a povstalo duchovno, imaginárne vydychujte jednotlivé značky cez ústa, jednotlivé značky meditujte v jednotlivých orgánoch, kreslite jednotlivé obrazy do vlhkého bahna, potom do nich zaboríte prsty a s odobratým bahnom si potriete postupne celé telo, celá meditačná skupina sedí okolo nakresleného znaku na zemi v kruhu a spoločne o znaku medituje. Vyrobte si talizmany a tieto v určitú dobu noste a premýšľajte o nich.

To všetko, čo je tu napísané, považujte len za inšpirujúci materiál. Keď sa do toho všetkého pustíte, tak vás to navedie samé k ďalším meditáciám.

Tarotové obradné meditácie.

Vciťujte sa do každej tarotovej karty, staňte sa ako v divadle postavou na tarotovej karte a rozohrajte okolo seba dej, ktorý vám karta ponúka. Pomocou kariet vytvárajte rôzne geometrické tvary a obrazy a premýšľajte o nich, priložte si jednotlivé karty na čelo a premýšľajte o nich, čítajte doporučenú literatúru, zaveste kartu na stenu a premýšľajte o nej, vyhoďte balíček tarotových kariet do vzduchu a premýšľajte nad nimi, rozložte tarotové karty okolo seba do kruhu a meditujte. Postavíte sa do kruhu z tarotových kariet, točíte sa na mieste a neustále sa na ne pozeráte, pred spaním si dáte kartu pod vankúš, pri zaspávaní na ňu myslite, zaveste ich na stenu do rôznych geometrických tvarov a prechádzajte očami od jednej k druhej, pozrite sa na kartu, ktorú držíte v ruke pred sebou a usilujte sa ju vidieť v diaľke. Ukladajte si ich náhodne na hormonálne žľazy na tele a meditujte o nich. Držte jednotlivé obrázky medzi dlaňami ako pri modlitbe, medzi dlane si môžete vložiť aj dve náhodne vybraté karty.

I ting obradná meditácia.

Vyrobte si drevené paličky aspoň 20 kusov a viac, vytvárajte ľubovoľné obrazce a meditujte. K prvým 20. paličkám vyrobte ďalších 20 paličiek o polovicu kratších, vytvárajte rôzne obrazce, paličky držte rôznym spôsobom v rukách a robte rukami pohyby ako pri posunkovej reči. Vytvorte si jednotlivé obrazce podľa knižky a meditujte podľa priloženého textu. S partnerom alebo s partnerkou vytvárajte spoločné obrazce, určitý obrazec z paličiek podľa knižky zviažte a začnite prevádzať okultistický tanec podľa vzoru techník karate alebo iných pohybových techník, môžete prevádzať vlastný šamanský tanec, nakreslite si znak na zem, inšpirujte sa znakom a dostaňte sa tancom do extatického stavu, dosiahnite tranz iba dupaním.

Tantristická obradná meditácia.

Sedíte a pred sebou máte väčšiu nádobu s vodou. Do vody pri výdychu odriekate náhodné texty z doporučenej knižky, pod sprchou, z ktorej steká na vás čo najteplejšia voda , odriekate náhodne vybrané texty, plávate pod vodou ako delfín, ruky pri tele a nepoužívate ich, pohybujete sa vlnením tela a odriekate náhodne vybrané texty, sedíte pod stromom a čítate doporučené texty, napodobňujete v stoji pohyby stromu vo vetre a odriekate náhodné texty, v noci sa pozeráte na hviezdy a mesiac a odriekate a meditujete, vyberiete si obrázok, sošku vášho obľúbeného božstva a učíte sa ho nekonečnými modlitbami z knižky zbožne a oddane milovať s hlbokým pocitom odovzdanosti, čítajte a premýšľajte nad obsahom knižky, naučenú a vžitú zbožnosť postupne prenášajte na všetky živé a neživé objekty, môžu to byť aj objekty nepríjemné a deštruktívne, práve tieto sa musíte naučiť milovať bez výhrad a protestov, dosahujete kontrolovateľný fetišizmus, sedíte pod skalou a učíte sa ju milovať, pozeráte sa v niektorej jogínskej pozícii na slnko a nekonečne ho milujete, pri tom odriekate texty z knižky, milujete plameň sviečky, vodnú hladinu, zvieratá, kvety a mŕtvych, skrátka všetko, môžu to byť astrálne znaky, písmená, číslice, chemické vzorce atď., milujte nepriateľa svojho, odovzdanosť a zbožnosť, milujte samotu, mestá, oblaky, tanky, všetko, milujte svoje jednotlivé orgány v tele, milujte všedný deň, keď budete mať to šťastie a nájdete partnera, ktorý bude robiť podobné meditácie, môžete tieto cvičenia lásky k všetkému prevádzať spoločne.

Kresťanské obradné meditácie.

Ležte tvárou k zemi na bruchu, do pol pása vyzlečený a odriekajte náhodne vybraný text, ruky a telo v tvare kríža, sedíte v nakreslenom kruhu okolo seba a meditujete náhodne vybrané časti knižky, knižku čítate v blízkosti sakrálnej stavby, naladíte sa do stavu divokej agresivity a v takomto stave čítate náhodne vybrané texty z knižky, búchate si hlavu o podložku zavesenú na stene a odriekate náhodné pasáže z knižky, opaskom si šviháte po holom chrbte a meditujete, jeden prečíta z biblie a ostatní po ňom opakujú text, celá skupina meditujúcich sedí tesne vedľa seba tak tesne, aby sa dotýkali a jeden číta, celá skupina leží chrbtom na zemi a niekto všetkých postupne prekračuje čítajúc bibliu. V hlbokom predklone na kolenách odriekate náhodné texty z biblie do slnka, premýšľate nad menami osôb a miest z biblie, mená si postupne napíšete do kruhu na zemi, zapálite sviecu a o menách rozjímate, navštívte známe pútnické miesto a v duchu odriekajte mená z biblie, vyjdete na vyvýšené miesto (hora, kostol, skala atď.) a nahlas budete kričať mená z biblie. Tesne tvárou ku skale odriekate náhodné texty, kľaknete si za kostolom, tvárou ku kostolu a meditujete, pôjdete do hustého lesa a bez pomoci rúk sa ním budete predierať a meditovať. Skupina meditujúcich stojí rozostavená v kruhu, jeden číta náhodne vybraný text z biblie, postupuje od jedného k druhému, každý, komu bolo čítané, udrie za odmenu čítajúceho. Sedíte pri veľkom kameni, v rukách držíte menší kameň, ktorým udierate o väčší kameň a rozjímate o biblii, z obyčajných konárov, ktoré omotáte handrami, vytvoríte kríž, ktorý vynesiete na vysokú horu a tam ho zapálite, počas nesenia rozjímate, zľahka udierate čelom o strom a meditujete, v beznádejnom stave priam v zúfalstve udierate o zatvorené dvere a prosíte duchovný svet o prijatie a zároveň rozjímate o biblii, zoberiete do obidvoch rúk riadne ťažký kameň a vynesiete ho na vrchol hory a meditujete náhodne vybraný text, uviažete si okolo pása lano, na ktoré si priviažete koreň stromu s pňom a vyvlečiete ho na vrchol hory a počas cesty meditujete, ponoríte sa do ľadovej vody a koľko vydržíte, meditujete.V zásade platí, že vždy si vyberáte pri jednotlivých obradoch texty náhodne a obrady opakujete mnohonásobne.

Budhistické obradné meditácie.

Tlačíte v stoji prstami na rukách do steny, aj jednotlivo a meditujete náhodne vybraný text; vyvíjate v stoji tlak päsťou; v pästi môžete držať rôzne druhy kameňov; v pästi držíte kúsok dreva, sviečku, mokrú handru, rastliny a rôzne kusy kovu; tlačiť môžete jednou rukou a neskôr obidvomi rukami; dáte si do úst medzi horné a dolné zuby drevený kolík a zubami vyvíjate na drevo tlak a meditujete náhodne vybrané texty; rozsypete na podlahu drobné hranaté kamienky, na ktoré si kľaknete a meditujete; postupne zatínate svaly, vyvíjate v nich tlak a meditujete; zaviažete si povraz a jeden koniec ťaháte a meditujete; niekto vám vykrúca časti tela, prípadne si niektoré časti tela vykrúcate sami a meditujete; ľahnete si buď na brucho, alebo chrbát a postupne si na jednotlivé časti tela prikladáte značne ťažké bremená a meditujete; aktivizujete ostrým predmetom akupresúrne body na tele a meditujete, so zaviazanými očami sa pohybujete vo vybranom priestore a meditujete; so zviazanými rukami a nohami, zvalený na zemi sa pohybujete a meditujete, prípadne vám meditačné texty niekto prečíta a vy ich opakujete; zľahka vám niekto udiera po prstoch plochým kameňom a vy meditujete; niekto vám kvapká vosk zo sviečky na ruky a vy meditujete náhodne vybrané texty; nehybne sedíte celé hodiny a odriekate, prípadne čítate náhodné časti doporučenej knižky, držíte dlhodobo hladovku s tým, že pred seba postavíte obľúbené jedlá a meditujete; vyberiete sa na dlhú púť na celé dni a kráčate a kráčate, v prestávkach neustále meditujete; neustále sa celé dni prejedáte a meditujete a meditujete; celé týždne kopete jamu a v prestávkach meditujete; celé týždne zasypávate znovu a znovu vykopanú jamu a meditujete; celé dni a týždne sa pozeráte do bielej steny a meditujete.

Hinduistické obradné meditácie.

Sedíte v predpísaných jogínskych polohách a odriekate postupne jednotlivé texty, ktoré patria k pozíciám a postupne si imaginárne predstavujete, akoby z vašej hlavy vznikol ďalší jogín v polohe hore nohami, ďalší jogíni akoby postupne „vyrastali“ z vašej hlavy všetkými smermi; sedíte v jogínskej polohe a postupne musí z vás vystúpiť imaginárny jogín a ten vám začne precvičovať, vy cvičíte predvedené cvičenia; z každej jogínskej polohy musíte zo seba vytiahnuť svojho dvojníka; cieľom spoločných cvičení s dvojníkom je v každej jogínskej polohe presunúť sa do dvojníka a zahájiť dvojníkovi meditácie na jednotlivé hinduistické božstvá, keď ste s dvojníkom splynutí, imaginárne pred seba kreslite obrázky božstiev s cieľom jednotlivé božstvá oživiť;s božstvami spolupracujete preto, aby postupne do vás „vstúpili“, teda presunuli sa do vás. Stanete sa dotyčným božstvom.

Židovské obradné meditácie.

Na stenu nakreslíte šesťcípu hviezdu, kľačíte na kolenách a čítate alebo meditujete z knižky; vyberiete sa na židovský cintorín, na hrob prinesiete vždy kamienok a pri hrobe meditujete náhodne vybrané texty; do stredu šesťcípej hviezdy nakreslite obrysy svojej ruky a meditujete, do stredu hviezdy nakreslíte trojuholník špicom hore a meditujete, do šesťcípej hviezdy nakreslíte trojuholník špicom dolu a na kolenách pred znakom meditujete; do stredu šesťcípej hviezdy nakreslíte štvorec a meditujete; do stredu hviezdy napíšete postupne jednotlivé písmená abecedy, číslice, mená božstiev, rôzne obrázky zvierat, obrázky kamienkov, kvetov a iné; v ďalších meditáciách kreslíte horeuvedené značky postupne na jednotlivé hroty šesťcípej hviezdy, vždy od vrchu smerom doprava ich postupne posúvate a meditujete; nakreslíte obdĺžnik a do stredu kruh, na kolenách tvárou k znaku, ktorý je nakreslený na stene meditujete; postupne dokresľujete do kruhu v obrazci od hora smerom doprava znovu všetky horeuvedené znaky a meditujete; ďalšie meditácie prevádzate tak, že vyššie uvedené rôzne druhy znakov posúvate po vonkajšom obvode obdĺžnika; v absolútne tmavej miestnosti odriekate náhodne vybrané texty; na bielu stenu postupne napíšete jedno po druhom čiernou farbou písmená abecedy v rozmere jedného metra, o stenu sa v stoji opriete čelom a meditujete, takto robíte vždy pri každom písmene; to isté urobíte aj s malými písmenami, ale teraz sedíte na zemi a meditujete obrátený čelom k stene; predstavujete si, že jednotlivé písmená ožívajú, pohybujú sa a rôznym spôsobom okolo vás doslova „behajú“; na steny postupne píšete náhodne zostavené texty z malých i veľkých písmen a tieto texty nechávate „ožiť“ a takto môžete postupovať aj s rôznymi židovskými znakmi; na stenu si nalepíte obrázky v rôznych farebných škálach, meditujete a nechávate ich ožiť tak, aby naplnili celú meditačnú miestnosť, na stenu kreslíte rôzne zvieratá, postavy a veci, meditujete a všetko postupne ožíva; sedíte v prázdnej miestnosti, meditujete a postupne si imaginárne predstavujete, že zemská príťažlivosť sa postupne presúva za jednotlivé steny miestnosti a ako magnet vás pritiahne na boky miestnosti a strop; máte pocit, že zemská príťažlivosť je vo vnútri miestnosti, že sa pohybuje po stenách miestnosti a vás posúva po vonkajšom obvode miestnosti.

Brahmanské obradné meditácie.

Celé dni, mesiace a roky sedíte bez myšlienok nehybne, koľko vydržíte bez myšlienok, teda vnútornej reči a čakáte, kým to príde a ono to určite príde.

Moslimské obradné meditácie

Meditácie sú zamerané na východ a západ slnka; putujete celé dni za slnkom a meditujete; meditujete na odrážajúce sa slnečné lúče od povrchu vody; meditujete a pozeráte sa cez farebné sklíčka na slnko, smädný a hladný v najväčšej horúčave meditujete náhodne vybrané texty; do tmavej miestnosti necháte prenikať iba jediný slnečný lúč, meditujete a učíte sa ho zbožňovať, lúč postupne osvetľuje rôzne predmety, rôzne božstvá, kamienky, kvety, môžete lúč slnka zaviesť pomocou kúska zrkadla; pozeráte sa do slnka a tancujete rôzne tance; môžete sa iba krútiť na jednom mieste; nakreslíte si veľký obraz slnka, môže byť aj fotografia a meditujete; necháte na slnku rozpáliť kamienky, ktoré si postupne prikladáte na jednotlivé časti tela a meditujete; chodíte po rozpálenom piesku a meditujete.

Pravoslávne obradné meditácie.

Uctievajte ženstvo vo všetkých podobách; vytvorte si predstavu zbožňovanej matky s dieťaťom, vždy keď meditujete na takýto obraz zavesený na stene, prineste pod obraz nejaký dar, kvety, ovocie, rôzne predmety, konáriky; konajte v prospech matky dobré skutky; premýšľajte o nich a meditujte náhodne vybrané texty; dokážte v mene matky dobrovoľne trpieť a pod obrazom vždy meditujte o utrpení; keď meditujete náhodne vybrané texty, venujte ich zbožňovanej matke; obrázok zbožňovanej matky si prikladajte pri meditácii pri srdce; všetko, čo robíte, robíte v mene matky a pod obrázkom o tom často rozjímajte; donekonečna prekresľujte obrázok zbožňovanej matky; meditujte pri obraze matky a používajte aromatickú lampu s rôznymi vôňami; okolo obrázku matky vytvorte malý oltár, kde pri meditácii zapaľujete naraz väčšie množstvo sviečok; meditujte v úplnej tme pod obrazom; celé dni odriekajte bez prestávky pravoslávne texty, keď ste unavený, choďte spať, znovu vstaňte a meditujte, znovu spite a zasa meditujte, stále znovu a znovu donekonečna.

Babylonské obradné meditácie.

Do nádoby s vodou dáte drevenú podložku a na podložku menšiu sviečku a odriekate náhodne vybrané texty; do nádoby dáte viac sviečok a meditujete; na brehu rieky alebo jazera spravíte do piesku odtlačky nôh a rúk a meditujete; do vody postavíte pyramídu z kamienkov a meditujete; do piesku kreslíte alebo píšete mená babylonských božstiev a meditujete; za slnečného počasia si omývate tvár aj vlasy vodou a meditujete; meditácie robíte pri rozpitvanej rybe; meditácie robíte pri rozpitvanej žabe; vyrobíte si masku ryby a tancujete tanec, ktorý nazvete „rybí muž“; vytvoríte si pocit, že ste sám rybou a odriekate meditačné texty; z hliny si vyrobíte drobné figúrky, na ktoré napíšete mená jednotlivých božstiev a nad soškami meditujete; božstvo s menom ozdobíte kvetmi a meditujete.

Egyptské obradné meditácie.

Rozsypete po miestnosti obilie a bosými nohami po ňom chodíte a meditujete egyptské texty; obilie šúchate medzi dlaňami a meditujete; obilie pomaličky žujete a meditujete; obilie roztrúsite po vodnej hladine, pozeráte sa na obilie a meditujete; sypaním vytvárate obrazce s náležitou meditáciou; z chleba, ktorý rozmiesite s pivom vyrábate figúrky, na ktoré napíšete mená egyptských božstiev a nad soškami meditujete; z jedného pohára do druhého presýpate obilie s meditáciou; pod maketou pyramídy zasadíte zrnko obilia a každý deň meditujete, pokiaľ zo zrnka nevyrastie obilie; do vetra rozhadzujete múku v malých množstvách a meditujete; jednotlivé zrnká obilia navlečiete na niť a tak si vyrobíte ruženec, ktorý pozvoľna posúvate v ruke a meditujete náhodne vybraté texty z knižiek.

Kopské obradné meditácie.

Na kus skaly nakreslíte kríž, jednou rukou sa ho dotýkate a neustále odriekate náhodne vybrané texty; udierate skalu o skalu, ktoré držíte v rukách, pred sebou máte skalu s nakresleným krížom a meditujete; okolo skaly, na ktorej je kríž, vytvoríte kruh zo skál, na ktorých môžu byť postupne nakreslené kvietky, obrazec a meditujete; na skaly môžete nakresliť číslice, písmená alebo mená božstiev a meditujete; v ruke držíte skalu a tou do väčšej skaly vyškrabete hlbokými ryhami kríž, pri tejto činnosti neustále odriekate texty; okolo vydratého kríža do skaly kreslíte kvety, písmená, číslice a mená božstiev s patričnými meditáciami; v ruke držíte kameň a ním rozbíjate kosti na prach a meditujete; žmolíte v rukách drobné kamienky a donekonečna meditujete; zbierate rôzne druhy kamienkov, o ktorých neustále meditujete.

Pridaj komentár