Tento príspevok pojednáva o výcviku mysle pomocou špeciálne vybratých hypnotických techník. Ako funguje bežná ľudská myseľ a ako funguje hypnoticky cvičená myseľ.Čítaj viac

SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-07-06 AKO SOM SĽÚBIL, PO MESIACI SA ZNOVU VRACIAM K CVIČENIAM, KTORÉ PRAVIDELNE CVIČÍME V TEJTO ŠKOLE. CELKOVO JE TÁTO ŠKOLA ZALOŽENÁ NA TECHNIKÁCH NÁVRATU DO REÁLNEHO VNÍMANIA VONKAJŠIEHO SVETA. CVIČÍME TU NALADENIE NA REZONANCIE. IDE O IMPULZY MOZGU, KTORÉ SA DAJÚ ODMERAŤ PRÍSTROJOM EEG. IDE O IMPULZYČítaj viac

– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-06-01 ZNOVU SOM PO ČASE PREHODNOTIL CELÚ SILVOVU ŠKOLU A POKÚSIL SOM SA JU UPRATAŤ DO ÚČINNEJŠEJ PODOBY AKO DOTERAZ. PRVÁ ÚPRAVA BOLO OBOZNÁMENIE SA S AUTOHYPNÓZOU. V DRUHEJ ETAPE SME AUTOHYPNÓZU APLIKOVALI DO RÔZNYCH OBLASTÍ EZOTERIKY. V TRETEJ ETAPE SME PRECVIČILI, ČO SA LEN DALO ZOČítaj viac

Znovu čítam knižky o hypnotických stavoch, aj vlastné štúdie. Hľadám určité súvislosti medzi stavom hypnózy navodenej hypnotizérom a médiom, ktoré stráca vedomie. Takýto stav nie je cieľom Silvovej metódy. Nám ide o to, aby sa každý dokázal zhypnotizovať sám a zároveň sa udržal pri vedomí. Jednoduchšie povedané meditujúci odoláva spánku.Čítaj viac

Hypnózam a hlavne autohypnózam sa venujem mnoho rokov. Skôr ju uplatňujem na seba a učím iných používať ju pri meditácii. V zásade ide o dosiahnutie somnambulného stavu, teda spánku, v ktorom sa osoba nepamätá, čo robila. Napríklad sa prechádza po byte, alebo bola na záchode a nevedela o tom. PriČítaj viac

– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA ZO 16.1.03 ROZOBRALI SME SI TÉMU: NA ČO MYSLÍME, TO PRIŤAHUJEME. JE SKUTOČNOSŤOU, ŽE KEĎ NA NIEČO KONKRÉTNE ČLOVEK MYSLÍ A ZÁROVEŇ SA O TO AJ FYZICKY USILUJE, TAK TO ĽAHŠIE ZÍSKA. TAK, AKO FYZICKÉ ÚSILIE, TAK AJ MENTÁLNE ÚSILIE PRISPEJE K TOMU, ČO CHCEME DOSIAHNUŤ. ĎALEJČítaj viac

Znovu som sa začal venovať snovej problematike. Precvičujeme túto oblasť v meditačnej skupine už skoro 20 rokov. A je dobre začať tu a postupovať systematicky až do tejto špecializovanej úrovne na sny. https://meditacia.sk/?s=hypn%C3%B3za+&submit=Search https://www.youtube.com/channel/UCf28D27YFU8bnu6YdDHJ3Ww/pla…; Spánok https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-…; DOSIAHNUŤ ROZUMNÚ KONTROLU NAD SNOVÝM PROCESOM. HYPNÓZA JE URČITÁ FORMA SPÁNKU – HYPNOL AČítaj viac

SAŠA PUEBLO LIEČITEĽSTVO: (OD ROKU – 2002) Nájdete si tu prehľad 34 možností rôznych liečiteľských postupov, ktoré sa klasicky uplatňujú v alternatívnych terapiách. Ezoterik je duchovne rozvinutá osoba, ktorá sa vie postarať o svoje dobré fyzické a psychické zdravie. Je rozumné na duchovnej ceste starať sa aj o celkový zdravotnýČítaj viac