Úvaha nad uplatnením techniky predstavy fakírskeho tábora, kde si dotyčná osoba predstavuje rôzne extrémne situácie. Do predstavy o extrémnej situácii preniká a usiluje sa ju ovládnuť a dostať pod svoju kontrolu.

V psychoterapiách je dôležité naučiť dotyčnú osobu ovládať mechanizmy svojej mysle. Dobrou metódou je počúvanie frekvenčnej hudby, ktorú si môžete stiahnuť z mojich internetových stránok. Jej počúvanie a uloženie do pamäti vytvára možnosť prenikania do psychických procesov ľudskej mysle. Tak isto je dobré uložiť po pamäti blikajúce svetlo a tiež je vhodné uložiť do mysle pocit vibrujúcej práčky alebo iného spotrebiča. Dotyčná osoba sa skoncentruje vždy 30 až 40 centimetrov nad hlavu. Potom si spomenie na rezonujúce zvuky, blikajúce svetlo, pocit vibrujúcej práčky. V tomto stave sa lepšie preniká do vnútra vlastnej psychiky. Dotyčná osoba si v tomto stave predstaví svoj problém. Napríklad sa bojí ísť do spoločnosti. Predstaví si v podobe obrazov, zvukov a všetkých ostatných pocitov situácie, ktoré nezvládla. Nezvládnutú predstavu si neustále premieňa pomocou koncentrácie na predstavu, ako danú situáciu zvládla. Takto ovládne všetky nezvládnuté situácie. Pri tomto jej môžu pomáhať hypnotické techniky zverejnené v Liečiteľskej škole. Hypnotická technika alebo rôzne techniky sa nasadzujú na lepšie zvládnutie daných situácií, ktoré už boli. Hovoríme o regresnej terapii. Potom môže postúpiť ďalej a začne si predstavovať budúce spoločenské udalosti a ako ich dokáže vo svojej predstave zvládnuť. Môže aj fyzicky navštíviť dané miesto, kde sa budú udalosti odohrávať. Tieto terapie robí dovtedy, kým v tomto smere ovládne svoje správanie. Dotyčnú osobu neodradia ani dočasné neúspechy alebo dočasná nechuť. Táto terapia môže trvať aj niekoľko mesiacov a nesmie sa s ňou prestať, aj keď je už všetko relatívne zvládnuté a v poriadku. Počas terapie sa liečená osoba snaží aj rozumovo pochopiť, čo sa v nej odohráva počas stresovej situácie. Pri terapiách treba aktívne používať aj vnútorný hlas vo forme myšlienok. Dotyčná osoba sa usiluje, aby vo vnútri zostal jeden hlas a nie dva hlasy, kde jeden hlas chce ísť a druhý nechce ísť na spoločenskú akciu. Musí zostať jeden hlas, ktorý je rozhodnutý ísť na stretnutie. Dobré je terapie robiť za pohybu a nie pri sedení alebo ležaní. Dotyčná osoba sa môže prechádzať napríklad po miestnosti alebo na ulici medzi ľuďmi.

Pridaj komentár