SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-07-06

AKO SOM SĽÚBIL, PO MESIACI SA ZNOVU VRACIAM K CVIČENIAM, KTORÉ PRAVIDELNE CVIČÍME V TEJTO ŠKOLE. CELKOVO JE TÁTO ŠKOLA ZALOŽENÁ NA TECHNIKÁCH NÁVRATU DO REÁLNEHO VNÍMANIA VONKAJŠIEHO SVETA. CVIČÍME TU NALADENIE NA REZONANCIE. IDE O IMPULZY MOZGU, KTORÉ SA DAJÚ ODMERAŤ PRÍSTROJOM EEG. IDE O IMPULZY ZVUKU A NÁSLEDNE TICHA BEZ ZVUKU. ZA TÝMTO ÚČELOM POČÚVAME REZONANCIE Z FREKVENČNEJ ŠKOLY. POČÚVAME TO NA ZAČIATKU MEDITÁCIE A POTOM ASI V STREDE MEDITÁCIE, ABY SME OBNOVILI NAPOJENIE NA IMPULZY MOZGU. CVIČENIAMI POSILŇUJEME SCHOPNOSTI HYPNOTICKÉ, AJ MEDIÁLNE. CIEĽOM CVIČENÍ JE AJ PRELADENIE SPÔSOBU MYSLENIA DO MAXIMÁLNE KONŠTRUKTÍVNEJ ROVINY. SKÚSME SI TERAZ SPOLOČNE ZACVIČIŤ.

/1. SILVA/ SPOMÍNAME NA CHVÍLE UVOĽNENIA A LETARGIE DOSAHOVANEJ NA VYDARENEJ DOVOLENKE. NAVODZUJEME STAV UNAVENOSTI. POCIT ŤAŽOBY VO SVALSTVE, KEĎ SA NÁM NECHCELO KRÁČAŤ. MYŠLIENKY BLÚDIA DO MINULOSTI A USILUJEME SA SPOMÍNAŤ NA DOBRÉ A ÚSPEŠNÉ CHVÍLE. HLAVNE SPOMÍNAME NA ZDRAVIE A ŠŤASTIE. CIEĽOM JE ODDELIŤ FYZICKÉ TELO OD PSYCHICKÝCH PREJAVOV MYSLE A TÝM DOSIAHNUŤ LEPŠIE ZASAHOVANIE DO PSYCHICKÝCH PROCESOV.

/ 2. SILVA / SPOMÍNAME NA OCEĽOVÚ STUHNUTOSŤ SVALOV NAPRÍKLAD PRI MASÍROVANÍ. NAVODZUJEME SI STAV HYPNOTIZÉRA. SPOMÍNAME NA GEOMETRICKÉ TVARY, SPOMÍNAME NA ZOVRETIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TELA, KONCENTRUJEME ZMYSLY, ZHUSŤUJEME BIOENERGIE OKOLO TELA, NAVODZUJEME POCIT NASADENIA SI VLASTNEJ HLAVY. PREHLBUJEME HYPNOTICKÝ STAV POČÍTANÍM, ABECEDOU, ZVUKOM VENTILÁTORA, POČÚVANÍM HUDBY. VNÚTORNÝ HLAS POUŽÍVA SLOVÁ, KTORÉ HYPNOTIZUJÚ. NASLEDUJÚ PRÍKAZY, ČO VŠETKO V SEBE ZMENÍME. SLEDUJEME POVRCH TELA A POVRCH ORGÁNOV V TELE. JE TO ÚČINNÁ HYPNOTICKÁ POMÔCKA. NASLEDUJE PREDSTAVA O OZDRAVOVANÍ ORGÁNOV. LIEČBA ORGÁNOV PREDSTAVOU, ŽE SÚ ZDRAVÉ. ČISTÍME MYSEĽ OD NEŽIADÚCICH VPLYVOV, AKO SÚ NEGATÍVNE MYŠLIENKY A OBRAZY. NEGATÍVNA MYSEĽ NEMÔŽE PRINÁŠAŤ KONŠTRUKTÍVNE NÁPADY. PROGRAMUJEME SVOJU ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ.

/ 3. SILVA / SPOMÍNAME NA STAVY RELAXAČNÝCH POCITOV PO ŠPORTE, ZÁBAVE ALEBO ÚSPEŠNOM DNI. NAVODZUJEME MEDIÁLNY STAV. PREDSTAVUJEME SI SVETELNÉ BODY, PYRAMÍDY, HODINKY, HMLU, MAČACIE OČI. MIMORIADNE SA UTIŠUJEME, DÝCHAME MINIMÁLNE A PRACUJEME NA POCITE, ŽE NIEKTORÉ ČASTI TELA VYSTUPUJÚ Z FYZICKÉHO TELA VON. IDE O STAV, KTORÝ DOSAHUJÚ ĽUDIA TESNE PRED SMRŤOU. KEĎ SA VŠETKO UTÍŠILO A MIMORIADNE UKĽUDNILO, TAK ZABUDNEME ÚPLNE NA FYZICKÉ TELO A NASTOLÍME POCIT VYSTÚPENIA Z TELA. ZO ZAČIATKU ASPOŇ RÚK A NÔH. MÁME POCIT, ŽE VSTUPUJEME NA DIAĽKU DO INÉHO ČLOVEKA. OVPLYVŇUJEME JEHO NEGATÍVNE ZAMERANIE PRÍPADNE VPLÝVAME NA TO, ABY NÁM VYŠIEL V ÚSTRETY. PREHLBUJEME TENTO STAV POCITOM TUHNUTIA A SKAMENENIA. NEUSTÁLE SA USILUJEME NEHÝBAŤ SA A BYŤ ČO NAJVIAC UTÍŠENÍ A ČO NAJMENEJ DÝCHAŤ. POTOM SA TIETO CVIČENIA DARIA LEPŠIE. VŠETKO TO CHCE PRAX A PRAVIDELNE CVIČIŤ.

/ 4. SILVA / SPOMÍNAME SI A V SPOMIENKACH SI VŠÍMAME ČO NAJVIAC DETAILOV. NALAĎUJEME SA NA OKOLIE S POCITOM, ŽE Z OKOLIA ZOSÁVAME BIOENERGIU A S ŇOU PRIJÍMAME INFORMÁCIE Z INÝCH ĽUDÍ. SPOMÍNAME SI NA CHVÍLE, KEĎ SME NECÍTILI BOLESŤ PRI POREZANÍ ALEBO POŠKRABANÍ. ZISŤUJEME, ČI DOKÁŽE NAŠA MYSEĽ SPOMÍNAŤ NA ŠŤASTNÉ NÁHODY A AJ PO NICH TÚŽIŤ. ZISŤUJEME, ČI NAŠA MYSEĽ DOKÁŽE SPOMÍNAŤ NA CHVÍLE, KEĎ SA NÁM FINANČNE DARILO A VYTVÁRAME TAKÉ LADENIE, KTORÉ PRIŤAHUJE DOSTATOK PEŇAZÍ. ZISŤUJEME, ČI SME OCHOTNÍ MYSLIEŤ TAK,ABY SME VYTVÁRALI ČO NAJMENEJ KONFLIKTOV. ZISŤUJEME, ČI SI DOKÁŽEME SPOMÍNAŤ NA STAVY FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO ZDRAVIA. ČI SA ZÁROVEŇ DOKÁŽEME UBERAŤ V ŽIVOTE SMEROM K ZDRAVIU. JE TO URČITÝ VEŠTECKÝ VÝKON APLIKOVANÝ CVIČIACIM NA SEBA SAMÉHO. PRI CVIČENÍ VÁM POMÔŽU TAROTOVÉ KARTY ZO SEKCIE ASTRO. INŠPIRÁCIU NÁJDETE AJ VO VEŠTECKEJ ŠKOLE.

/ 5. SILVA / SPOMÍNAME NA ZÁŽITKY Z DETSTVA A ŽELÁME SI, ABY NEPRÍJEMNÉ A NEGATÍVNE VZALI ZOMIERAJÚCI NA DRUHÝ SVET. SNÍVAME O ÚSPEŠNEJ BUDÚCNOSTI. VIZUALIZUJEME, ČO CHCEME DOSIAHNUŤ. PREDSTAVA TUNELA, NÁDHERNEJ ZÁHRADY A SADU PLNÉHO OVOCNÝCH PLODOV A MÄKUČKEJ TRÁVY. TO EŠTE LEPŠIE HYPNOTIZUJE. SPOMÍNAME SI NA NIEKTORÉ SNY. SPOMÍNAME SI NA STAV SPÁNKU. UTIŠUJEME SA DO STAVU PRED KLINICKOU SMRŤOU A OTVÁRAME SI SNOVÚ PAMÄŤ. V SNOVEJ PAMÄTI SÚ ULOŽENÉ VŠETKY SNY. SNOVÚ PAMÄŤ MÔŽEME ČISTIŤ OD DEŠTRUKTÍVNYCH SNOV AJ INÝCH SNÍVAJÚCICH. PREHODNOCUJEME SVOJ VZŤAH K SNOM A ŽELÁME SI, ABY SNY RIEŠILI NAŠE ŽIVOTNÉ PROBLÉMY. MÔŽEME PRACOVAŤ S TAROTOVÝMI KARTAMI Z ASTRO SEKCIE POJEDNÁVAJÚCIMI O VEŠTENÍ ZO SNOV. SNOVÉ SYMBOLY NABÍJAME SEXUÁLNYMI PREDSTAVAMI A EMÓCIAMI.

/ 6. SILVA / V TOMTO CVIČENÍ ZÁMERNE VŠETKO POMENÍME A ZNETVORÍME. VŠETKY OBJEKTY A AJ ĽUDÍ ZDEFORMUJEME AKO SA LEN DÁ A DO VŠETKÉHO DÁVAME CHAOS A ZAŽÍVAME ŠOK. VŠETKO JE ZDEFORMOVANÉ. V TOMTO STAVE SI PREDSTAVUJEME, AKO SA PLNIA NAŠE KONŠTRUKTÍVNE A DOSAŽITEĽNÉ TÚŽBY.

Pridaj komentár