– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-06-01

ZNOVU SOM PO ČASE PREHODNOTIL CELÚ SILVOVU ŠKOLU A POKÚSIL SOM SA JU UPRATAŤ DO ÚČINNEJŠEJ PODOBY AKO DOTERAZ. PRVÁ ÚPRAVA BOLO OBOZNÁMENIE SA S AUTOHYPNÓZOU. V DRUHEJ ETAPE SME AUTOHYPNÓZU APLIKOVALI DO RÔZNYCH OBLASTÍ EZOTERIKY. V TRETEJ ETAPE SME PRECVIČILI, ČO SA LEN DALO ZO SILVOVÝCH TECHNÍK. EŠTE STÁLE JE TO HĽADANIE TEJ NAJVHODNEJŠEJ FORMY, AKO ÚČINNE DOSTAŤ POD KONTROLU SVOJU PSYCHIKU, ALE AJ PSYCHIKU INÝCH ĽUDÍ V ICH ZÁUJME. AJ KEĎ SÚ KNIŽKY O SILVOVEJ METÓDE ZAUJÍMAVÉ A POUČNÉ, PREDSA NEDÁVAJÚ UCELENÝ SYSTÉM NA OVLÁDANIE A USMERNENIE POCHODOV V ĽUDSKOM ORGANIZME. TIETO KNIŽKY PONÚKAJÚ VEĽA TECHNÍK AJ POTREBNÉ NADŠENIE, ALE CHÝBA SYSTÉM, AKO TO MÔŽE DOSIAHNUŤ KAŽDÝ SÁM. A MNE IDE PRÁVE O TENTO FENOMÉN. OD TOHTO DÁTUMU MOŽNO MOJU SILVOVU ŠKOLU POVAŽOVAŤ ZA DRUHÚ VYLEPŠENÚ VERZIU. JEJ ZÁKLADOM SÚ HYPNOTICKÉ A MEDIÁLNE STAVY, KTORÉ SLÚŽIA HLAVNE NA URÝCHLENIE DOSAHOVANÝCH ZMIEN. TEDA TRANSFER AUTOHYPNÓZY A SILVA TECHNÍK. TAK ISTO SOM UŽ LEPŠIE POCHOPIL VÝZNAM MOZOČKU A NEDÁVAM DO POPREDIA TAK, AKO DOTERAZ, VEĽKÝ MOZOG. MOZOČEK JE OMNOHO DÔLEŽITEJŠIA ČASŤ NEŽ PAMÄŤ VEĽKÉHO MOZGU. MOZOČEK JE ZARIADENIE, KTORÉ VYBERÁ FOTOSTATICKÉ POCITY VŠETKÝCH ZMYSLOV, DÁVA ICH DO POHYBOVEJ PODOBY AKO POLÍČKA FILMU. KEĎ POZERÁME FILM BEZ PRÍSTROJA, TAK SÚ TO FOTOGRAFIE. KEĎ FILM IDE CEZ PRÍSTROJ, TAK MÁME POHYB. TAKTO NEJAKO PRACUJE MOZOČEK. UŽ SOM PRIŠIEL NA TO, ŽE KEĎ CHCEM MAŤ REIKI ENERGIE, TAK PRINÚTIM MOZOČEK, ABY ICH VYBRAL Z PAMÄTE ZMYSLOV A UVIEDOL ICH DO POHYBU. ZNAKY SA NA POLÍČKACH MENIA. KEĎ CHCEM MAŤ VEŠTECKÉ BIOENERGIE, TAK PRINÚTIM MOZOČEK, ABY VYBRAL VEŠTECKÉ ZNAKY DO MOZOČKU A TÝM SA REIKI ZNAKY VRÁTIA DO PAMÄTE. KEĎ SA ROZHODNEM, ABY ZO MŇA PRÚDILI REZONANCIE, TAK VEŠTECKÉ ZNAKY ULOŽÍM NASPÄŤ DO PAMÄTE A VYBERIEM ČÍSLA, KTORÉ VYVOLÁVAJÚ STAV REZONANCIÍ. ČÍSLO JEDNA PREZENTUJE REZONANCIU JEDNÉHO ÚDERU ZA SEKUNDU. ĎALŠIE ČÍSLA VIAC ÚDEROV ZA SEKUNDU. TEDA MÁME TU TRI ZÁKLADNÉ BIOENERGETICKÉ STAVY. ĎAKUJEM NADŠENCOM SILVU, ŽE SOM BOL INŠPIROVANÝ A DOKÁŽEM MAŤ REZONANČNÚ MYSEĽ. REZONANČNÁ MYSEĽ DÁVA VŠEOBECNE PSYCHIKE VÝBORNÚ STABILITU. NOVÉ USPORIADANIE SILVA CVIČENÍ.

/1. SILVA/ NAVODENIE LETARGIE. NAVODENIE STAVU UNAVENOSTI. POCIT ŤAŽOBY VO SVALSTVE. MYŠLIENKY BLÚDIA DO MINULOSTI, NEGATÍVNE MAŽEME A TIE ŽIADÚCE OBKRESĽUJEME. HLAVNE SPOMÍNAME NA ZDRAVIE, ŠŤASTIE A SCHOPNOSTI.

/ 2. SILVA / NAVODENIE OCEĽOVEJ STUHNUTOSTI SVALOV. NAVODENIE STAVU HYPNOTIZÉRA. GEOMETRICKÉ TVARY, ZOVRETIE ČASTÍ TELA, KONCENTRÁCIA ZMYSLOV, ZHUSTENIE BIOENERGIE OKOLO TELA, POCIT NASADENIA SI VLASTNEJ HLAVY. PREHĹBENIE STAVU POČÍTANÍM, ABECEDOU, ZVUKOM VENTILÁTORA, POČÚVANÍM HUDBY. NASLEDUJÚ PRÍKAZY, ČO VŠETKO V SEBE ZMENÍME. SLEDUJEME POVRCH TELA A POVRCH ORGÁNOV V TELE. NASLEDUJE OZDRAVOVANIE ORGÁNOV. LIEČBA ORGÁNOV. ČISTÍME MYSEĽ OD NEŽIADÚCICH VPLYVOV AKO SÚ MYŠLIENKY, OBRAZY. PROGRAMUJEME SVOJU BUDÚCNOSŤ.

/ 3. SILVA / NASTAVENIE RELAXAČNÝCH POCITOV. MEDIÁLNY STAV. SVETELNÉ BODY, PYRAMÍDY, HODINKY, HMLA, MAČACIE OČI, POCIT MIMO TELA, VSTUPUJEME NA DIAĽKU DO INÉHO ČLOVEKA, POCIT ŽIADNYCH TÚŽOB. OVPLYVŇOVANIE. PREHĹBENIE STAVU POCITOM SKAMENENIA.

/ 4. SILVA / NALADENIE NA VNÍMANIE VŠETKÝCH ZMYSLOVÝCH DETAILOV. VNÍMAME VEŠTECKY OKOLIE A PRIJÍMAME INFORMÁCIE. VSUGEROVANIE SI, ŽE NECÍTIME BOLESŤ. VEŠTECKÉ LADENIE POMOCOU TAROTOVÝCH KARIET. ZDRAVIE, ŠŤASTIE, SCHOPNOSTI.

/ 5. SILVA / NALADENIE SA SPOMIENKAMI NA DETSTVO A LONO MATKY CEZ PUPOČNÚ ŠNÚRU. SNÍVAME O BUDÚCNOSTI. ČO CHCEME DOSIAHNUŤ. HALUCINÁCIE TUNELA, ZÁHRADY, SADU. ZAPÁJAME VŠETKY ZMYSLY DO FANTAZÍROVANIA. SNENIE. SNY A SNOVÁ PAMÄŤ. ČISTENIE SNOV. TAROT.

/ 6. SILVA / NALADENIE DEŠTRUKCIOU NEGATÍVNYCH ZÁŽITKOV A ICH NÁSLEDNÉ VYMAZANIE. SPOMÍNAME SI NA VŠETKO ZMÄTENE A ZAŽÍVAME ŠOK. VŠETKO JE ZDEFORMOVANÉ. VYDÁVAME SVOJMU PODVEDOMIU VOJENSKÉ ROZKAZY.

Pridaj komentár