Využitie autohypnotických techník a rezonancií k efektívnejšiemu prieniku do vlastnej psychiky.

Z predchádzajúcich príspevkov je zrejmé, že základnou pracovnou technikou sú rezonancie či už sluchové, zrakové alebo hmatové. Tieto rezonancie sme si zapamätali a podľa potreby ich vieme vybrať z vlastnej pamäti. Pod rezonanciami tu rozumieme počet úderov za sekundu, počet blikov za sekundu a počet vibrácií za sekundu. K tejto základnej technike pridáme techniku autohypnotickú. Ide o techniku, pri ktorej si predstavujeme určité vhodné obrazy a k nim určité pocity. Obrazy a všetky k tomu patriace pocity zásadne vyberáme z pamäti. Nikdy sa nedáme hypnotizovať inou osobou vo fyzickej forme. Pri vlastnej hypnóze dosahujeme takú hĺbku, v ktorej ešte dokážeme udržať koncentráciu a tiež premýšľanie vnútorným hlasom. Hypnotická rovina, pri ktorej stratíme nad sebou kontrolu úplne, nie je vhodná pre nácvik autohypnotických stavov. V rovine, v ktorej ste sa prepadli do mikrospánku ako šofér v noci za volantom, je vhodná pre hypnotizéra, ktorý z vás spravil médium schopné prijímať hypnotizérove príkazy. Vaše hypnotické predstavy môžu byť rôzne. Spomeniete si, ako ste sa niekedy pozerali na blikajúce svetlo. Vhodné sú spomienky ohňostroja. Spomeniete si na hojdajúce sa svetlo z niektorého hororového filmu. Predstavujete si, ako idete výťahom dole a ten sa neustále v sekundových intervaloch zastavuje a znovu pohýna. Touto predstavou sa uvediete do vhodnej hypnotickej roviny, v ktorej ešte nezaspíte, a dokážete s námahou pracovať. Iná hypnotická technika je spomienka na nočné kúpanie a poblikujúce mesačné svetlo na hladine jazera. Predstavujete si, ako kreslíte obrázok pred sebou technikou bodkovania pomocou ceruzky. Chvíľu sa v zrkadle vidíte, a potom nevidíte. Niekto sa vás chvíľu dotýka, a potom zase nedotýka. Niekto sa vás dotýka roztrasenou rukou. Predstavujete si, ako čo najrýchlejšie blikáte očami. Predstavujete si, ako trasľavé ruky klesajú a stúpajú. Rýchlo si predstavujete, ako niečo robíte, a potom nerobíte. Chvíľu zvuk počujte a zase nepočujete. Ste na tanečnej zábave a na všetko dopadá blikajúce svetlo z guľatého objektu polepeného drobnými zrkadielkami. Teda klasické hypnotické techniky si doplníte o blikanie, trasenie a vibrovanie. Požadovaná hypnotická rovina sa dosahuje rýchlejšie ako bez prvkov blikania a kmitania. Pri rezonančnej hypnóze sa navzájom spájajú dve techniky a preto je vhodné najprv hypnózu nacvičovať bez blikania a neskoršie s frekvenčnými prvkami. Môžete postupovať aj tak, že pred použitím vhodnej hypnózy použijete rezonančnú techniku. Po rezonančnom naladení neurónov mozgu si nasadíte hypnotickú techniku.

Pridaj komentár