Tento príspevok pojednáva o výcviku mysle pomocou špeciálne vybratých hypnotických techník. Ako funguje bežná ľudská myseľ a ako funguje hypnoticky cvičená myseľ.
Už dlhšiu dobu sa zaoberám štúdiom hypnotických techník a tiež ich praktickým nácvikom. Viac mi ide o autohypnotické techniky, ako o nácvik hypnotických schopností, ktoré vedú k hypnotizovaniu iných osôb. Pri autohypnotickom nácviku sa musí daná osoba sama nahypnotizovať a zároveň byť v hypnotickom stave schopná premýšľať a tvoriť predstavy všetkého druhu. Úroveň hypnotického stavu závisí od schopnosti danej osoby pracovať aktívne v niektorej hypnotickej hladine. Keď si takáto osoba vyvolá hlbší hypnotický stav, v ktorom doslova zaspáva a nevie pracovať, tak postupným výcvikom sa musí v takejto hypnotickej hladine usadiť a naučiť sa tam fungovať aktívne bez toho, aby strácala vedomie a dokázala si spomenúť, čo tam robila. Konečným cieľom autohypnotického výcviku je, aby dotyčná osoba vedela aktívne pracovať v najhlbšej hypnotickej hladine. Keď porovnáme bežnú myseľ človeka s trénovanou mysľou cvičiacej osoby, tak nájdeme niektoré zásadné odlišnosti. Bežný človek je pod vplyvom rôznych okolností a bežiacich stavov mysle. Dotyčnej osobe sa dlhšiu dobu napríklad nedarí a celá myseľ je pod vplyvom neúspechu. Takto naladená myseľ produkuje nesprávne a chaotické riešenia. Cvičená myseľ si nahodí aj v období neúspechov pozitívnu myseľ. Tak povediac sa kineziologicky prehodí na spomienky úspechu a dôsledne likviduje a potlačí spomienky na neúspech. Takto autohypnoticky ošetrená myseľ produkuje správnejšie riešenia a z problémov sa dostane rýchlejšie a tak isto znáša lepšie stres. No to ešte nie je autohypnóza, to je len pozitívne ladená myseľ. Autohypnóza začína v tom momente, keď si spomeniete na moment úspechu a v tejto pozitívnej spomienke pevne rukou zovriete predmet úspechu. Napríklad je to zväzok bankoviek, liek, ktorý vás vyliečil, knižka, ktorá vás múdro poučila. Jednoducho máte pocit, že niečo pevne držíte a nechcete tento predmet úspechu pustiť. V tomto pocite vydržíte dlhšie ako je bežné. Počas tejto jednej koncentrácie, ktorá môže trvať niekoľko minút, sa celý mozog dostane pod vplyv tohto pocitu. A tu kdesi začína autohypnotický výcvik. Teda predstava, dlhší stav, nahypnotizovanie a prienik do hlbšej hypnotickej roviny. V tejto rovine sa musíte viac snažiť, aby ste nezaspali, ťažko premýšľate a ťažko tvoríte nové obrazy o svojej budúcnosti, prípadne likvidujete nežiaduce pocity a predstavy. Takto postupne jednotlivými hypnotickými technikami prenikáte do hlbších vrstiev psychiky a odpútavate sa od doterajších zážitkov a nacvičených stereotypov. Máte väčšiu šancu na vytvorenie nových stereotypov a schém správania.

Pridaj komentár