Ten príspevok sa zaoberá problematikou pochopenia a ovládnutia tvorby myšlienok a spôsobu nakladania s nimi.
Cieľom tu zverejnených meditačných techník je dozvedieť sa základy schopností myslieť pomocou zmyslových predstáv či už obrazových, čuchových, hmatových, chuťových, sluchových alebo pohybových, prípadne vibračných ako u hada, ktorý je citlivý na to, keď niekto dupe a šľape po zemi.

Ďalej sa tu chceme oboznámiť s tým, kde by sme v mozgu a hlavne v šedej kôre veľkého mozgu našli vhodné zmyslové centrá a centrum pre vnímanie vnútorného hlasu v podobe zvukovej.

Posadíte sa do pohodlnej meditačnej polohy a začnete si vizualizovať mozog a jednotlivé časti. Pomôžete si anatomickými obrázkami mozgu. Predstava mozgu s koncentráciou do príslušnej oblasti je prvá meditačná technika. Potom sa skoncentrujete do šedej kôry predného mozgu a tu si vpravo alebo vľavo nájdete centrum na vnímanie vnútorného hlasu, ktorý premýšľa v podobe zvukovej. V prednej časti mozgu nájdete vo vrstve šedej kôry aj centrum pre vnímanie a analýzu čuchových podnetov. Teraz sa skoncentrujte do centra pre vnímanie vnútorného myslenia.

Tu v žiadnom prípade nenájdete niečo ako archív spomienok na momenty premýšľania. Spomienky sú rozhádzané po celej šedej kôre veľkého mozgu a budete musieť vynaložiť značné úsilie, aby ste si na myšlienkové pochody spomenuli. Ďalšie vaše cvičenie sa zameria na moment utíšenia vnútorného hlasu. Jednoducho zablokujete v prednom mozgu centrum pre vnímanie vnútorného hlasu predstavou zovretia a spánku. Vnútorný hlas beží, ale vy naň nereagujete a to je výborné.

Potom toto centrum pre vnímanie vnútorného hlasu zapojte a vnútorný hlas prinúťte, aby sa zaoberal určitou konkrétnou témou. Napríklad témou, čo budete dnes jesť. Zároveň zisťujete, či dokážete vnútorný hlas prinútiť, aby nad určitou témou premýšľal. Keď sa rozbehne premýšľanie nad jedálničkom, tak sa rozhodnite, ako sa bude premýšľať. Či to bude premýšľanie o cene jedla, či to bude iba básnenie o jedle, alebo či to bude premýšľanie na základe zásad zdravej výživy.

Tu meditačne zisťujete, ako dokážete vnútorný hlas prinútiť zaoberať sa danou témou a akým spôsobom. Zároveň si uvedomujete, že premýšľate pomocou zvukovej podoby písmen abecedy. Zvukovú podobu dávate do určitých schém. Teda schéma jedlo, peniaze, chuť na niečo, zásady zdravej výživy, výsledok. Keď všetko premyslíte zvukovou podobou písmen, tak zisťujete, či to, čo ste premysleli, viete aj vysloviť nahlas. Teda spojka na niektorú časť mozočka v zadnej časti mozgu a hlasiviek. Tak isto je možnosť preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky písmom a posunkovou rečou. Prípadne zisťujete, či dokážete logické uzávery a rozhodnutia po premýšľaní uviesť aj do praktického života.

Premysleli ste si to a napriek tomu ste sa tak neriadili a spravili ste úplne niečo iné. Teda je tu riziko toho, že síce ste to premysleli, ale nedokážete sa prinútiť. Iné cvičenie môže byť zamerané na to, či dokážete pri premýšľaní vo zvukovej podobe používať číslice a napríklad základy logiky. Tak isto si môžete preveriť, či dokážete vnímať obsah slov , ktoré používate a či si vážite ich všeobecne uznaný obsah, či dokážete opisovať svoje spomienky napríklad realisticky. Či dokážete vnútorným hlasom myslieť empiricky a to v overených faktoch. Či dokážete vnímať veci vedecky na základe prírodných a spoločenských zákonitostí. Či dokážete myslieť na základe pojmov filozofie. Ide o myslenie v najvyšších abstrakciách. Či dokáže myslieť básnicky, nábožensky, humoristicky alebo ako úplný hlupák. Tu som zverejnil určité meditačné techniky vhodné na ovládnutie a kontrolu abstraktného spôsobu myslenia.

Máme aj iný spôsob myslenia, ktorý stojí na iných zmyslových centrách v šedej kôre veľkého mozgu. Meditačne si šedú kôru mozgovú predstavujete ako 5 až 7 vrstiev pavučiny s drobunkými pavúčikmi. Koncentrujete sa znovu do jednotlivých častí mozgu a tu vyciťujete ďalšie centrá zmyslového vnímania. V zadnom zrakovom centre je v šedej kôre centrum na vnímanie obrazov. V spánkových lalokoch v šedej kôre je centrum pre vnímanie zvukov. V šedej kôre temenného mozgu je centrum pre vnímanie a koordinácie vlastného pohybu. V prednom mozgu v šedej kôre je centrum pre vnímanie čuchových podnetov. Do oblasti stredného mozgu, ktorý je asi 3 centimetre pod povrchom šedej kôry veľkého mozgu, sa skoncentrujete a vnímate tu centrum pre chuťové podnety. Pod týmto centrom, ktoré sa nazýva stredný mozog alebo aj zvierací mozog, sa nachádza spánkové centrum.

Tak isto sa sem počas dňa skoncentrujete a vnímate uzatvorené neuróny pripravené byť aktívne počas spánku alebo hypnotických stavov, ktoré sú vyvolané špeciálnymi meditáciami. Všetky tieto tu menované zmyslové centrá vrátane spánkového centra slúžia na vnímanie podnetov z vonkajšieho sveta ako aj z vnútorného sveta človeka. Do vnútorného sveta patria aj uložené spomienky či už obrazové, zvukové, čuchové, hmatové, pohybové, snové a aj vibračné. Znovu sa uveďte do meditačného stavu a začnite si spomínať na udalosti minulých dní vo forme obrazov, zvukov, hmatu, pohybu, pachov a chutí.

Zisťujete, ako vám to ide a či spomienky až príliš neprikrášľujete alebo iným spôsobom svojvoľne nemeníte. V niektorých závažnejších prípadoch môžu byť spomienky rôzneho druhu znetvorené, ponuré a napríklad premenené aj na rozprávkové predstavy. V týchto prípadoch treba nastúpiť terapie na obnovenie reálneho obrazu a pocitov v spomienkach. Ďalšie meditačné cvičenia vedú ku kontrole rôznych foriem vnímania. Tieto meditácie patria k základným meditáciám na ovládnutie zmyslových centier, aby ste sa mohli napríklad venovať bezpečne vešteckým výkonom a ďalším ezoterickým rozmerom svojej duše. Podrobnejšie o zmyslových centrách pojednávam v Gnostickej škole. Pokiaľ zistíte meditačne v tejto oblasti neštandardné stavy, treba ich cvičiť dovtedy, kým ich nedostanete dostatočne pod kontrolu. Po určitom meditačnom postupe sa snažte vrátiť naspäť a skontrolovať si, či je v tejto oblasti všetko v poriadku. Príjemnú meditáciu vám praje Saša Pueblo.

Pridaj komentár