– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA ZO 16.1.03

ROZOBRALI SME SI TÉMU: NA ČO MYSLÍME, TO PRIŤAHUJEME. JE SKUTOČNOSŤOU, ŽE KEĎ NA NIEČO KONKRÉTNE ČLOVEK MYSLÍ A ZÁROVEŇ SA O TO AJ FYZICKY USILUJE, TAK TO ĽAHŠIE ZÍSKA. TAK, AKO FYZICKÉ ÚSILIE, TAK AJ MENTÁLNE ÚSILIE PRISPEJE K TOMU, ČO CHCEME DOSIAHNUŤ. ĎALEJ SOM MEDITUJÚCIM VYSVETĽOVAL, ŽE TO, ČO TU CVIČÍME, JE NÁCVIK AUTOHYPNOTICKÝCH SCHOPNOSTÍ. MEDITUJÚCI SA CVIČENÍM STÁVAJÚ JEDNAK MÉDIÁ, ALE AJ HYPNOTIZÉRI SEBA SAMÉHO. JE TO NÁROČNÁ TECHNIKA, KDE SA VŠETKO DOSAHUJE LEN NA ZÁKLADE PREDSTÁV Z PAMÄTE. NEPRÍPUSTNÉ JE FYZICKÉ ÚSILIE CEZ NERVSTVO SVALOV, ALEBO NERVSTVO KRVNÉHO RIEČIŠŤA. POKRAČOVAL SOM VYSVETĽOVANÍM, ŽE ZVYČAJNE KAŽDÝ AUTOR SI NAPÍSAL VLASTNÉ MEDITAČNÉ POSTUPY BEZ TOHO, ABY PREBRAL POSTUPY AJ INÝCH AUTOROV. TO, ČO MY MEDITUJEME, JE SÚHRN TOHO NAJLEPŠIEHO, ČO BOLO V TEJTO OBLASTI ZVEREJNENÉ. KOSTROU CELÉHO SYSTÉMU JE ZÁSADA FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO ZDRAVIA A ŠŤASTNÉHO OSUDU. ZAČALI SME CVIČENÍM KONCENTRÁCIE DO ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH. PRED CVIČENÍM SME SI SPOMENULI, AKO SME TO CVIČILI MINULE. SO VZNIKNUTÝM STAVOM SME SA STOTOŽNILI A STALI SA NÍM. ZÁROVEŇ SME SA USILOVALI V ŠEDEJ KÔRE UDRŽAŤ STAV TICHA A STAVU ZASPÁVANIA. PRIDALI SME CVIČENIE POCITU, ŽE FYZICKÉ TELO SPÍ A MYSEĽ V MOZGU JE HORE A PRACUJE. ĎALSIE CVIČENIE ZATVORILO NEGATÍVNE ZÁZNAMY V ŠEDEJ KÔRE. ZÁROVEŇ SME SI SPOMENULI NA PREDCHÁDZAJÚCE CVIČENIE. PRÍPADNE SA VŠETKO DOCVIČILO ZMENŠENÍM OČÍ, NOSA, JAZYKA, UŠÍ A PRSTOV. ZÁROVEŇ SME ZAUJALI POZÍCIU POZOROVATEĽA. PO TOMTO CVIČENÍ SME ZAKTIVIZOVALI OTVORENIE PAMÄŤOVÝCH ZÁZNAMOV POZITÍVNEHO KONANIA, MYSLENIA, HOVORENIA. NA PREDOŠLÉ CVIČENIE SME SI SPOMENULI A ZÁROVEŇ SME SA SO VZNIKNUTÝM STAVOM STOTOŽNILI. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME POSTUPNE VYSTÚPILI ZO SEBA 3 KROKY DOPREDU, DOZADU, DO OBOCH BOKOV. PO TROCH KROKOCH SA OBJAVIL REBRÍK, NA KTOROM SME ZDOLALI ASI ŠESŤ PRIEČOK. SPOMENULI SME SI, AKO SME TO CVIČILI MINULE A SO VZNIKNUTÝM STAVOM SME SA STOTOŽNILI. POTOM SME SI VYTVORILI NAD SEBOU CHRÁM A OČI, UŠI, NOS, JAZYK, PRSTY A PERY SME KONCENTROVALI DO ROHOV CHRÁMU NAD NAMI. KAŽDÝ SI VYTVORIL VLASTNÝ CHRÁM PODĽA VLASTNÉHO NATURELU. CHRÁM SI KAŽDÝ UPRAVIL TAK, ABY SA STUPŇOVAL AUTOHYPNOTICKÝ STAV. CVIČILI SME STOTOŽNENIE. PRIDALI SME AJ SPOMIENKU NA MINULÉ CVIČENIE. POKRAČOVALI SME SPOMÍNANÍM NA MINERÁLY, FARBY, SÚČIASTKY, KOSTI, SNY A PRÁZDNE NEURÓNY ZA POCITU, ŽE PADAJÚ Z KLENBY CHRÁMU. VŠETKO SA CVIČILO TAK, ABY VŠADE BOLO TICHO A BEZENERGETIČNO. CVIČILO SA STOTOŽNENIE A SPOMÍNANIE. CVIČILI SME PREDSTAVY JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOV TELA S PREDSTAVOU ORGÁNOV NAD HLAVOU. TU SME SI ČO NAJŽIVŠIE VSUGEROVALI POCIT, ŽE ORGÁNY NÁM OPERUJÚ A TAKTO LIEČIA. CVIČILI SME STOTOŽNENIE A SPOMÍNANIE. ĎALŠIE CVIČENIE VIEDLO K IMAGINÁRNEMU CVIČENIU STLÁČANIA PRSTOV NA HUDOBNOM NÁSTROJI PRI TAKOM VÝBERE MELÓDIE, KTORÝ PREHLBOVAL AUTOHYPNOTICKÝ STAV TICHA A ZASPÁVANIA. ZÁROVEŇ HUDOBNÉ TÓNY DOPADALI ZHORA CHRÁMU NA FYZICKÚ HLAVU. CVIČILO SA SPOMÍNANIE A STOTOŽNENIE. ĎALŠIE CVIČENIE BOLO ZAMERANÉ NA KONCENTRÁCIU IBA NA JEDEN VYBRANÝ OBJEKT. NAPRÍKLAD HODINKY. KONCENTRÁCIA BOLA ČASOVO DLHŠIA. CVIČILO SA SPOMÍNANIE A STOTOŽŇOVANIE. NIEKTORÍ VŠETKO DOCVIČOVALI FYZICKOU KONCENTRÁCIOU NA VRCH OČÍ, UŠÍ, NOSA, JAZYKA A PRSTOV. POTOM NASTAL STAV DEKONCENTRÁCIE. CVIČILO SA SPOMÍNANIE A STOTOŽNENIE. NIEKTORÍ TO ODCVIČILI AJ FYZICKOU KONCENTRÁCIOU ZOSPODU ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV. ĎALŠIE CVIČENIE SMEROVALO DO ĽAVEJ HEMISFÉRY, KDE SME URČITÝ ČAS OPAKOVALI VYBRANÉ SLOVO. ODCVIČILI SME STOTOŽNENIE A SPOMÍNANIE. V PRAVEJ HEMISFÉRE SME CVIČILI PRILIEHAVÝ CITOVO- EMOCIONÁLNY STAV. ODCVIČILI SME AJ TU STOTOŽNENIE A SPOMÍNANIE. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME POČÍTALI OD 100 PO 1. KAŽDÝ TO CVIČIL V POCITE NÁVRATU DO MINULOSTI, NIE DO BUDÚCNOSTI. TEDA NASPÄŤ. POKRAČOVALO CVIČENIE VYTVORENIA CHRÁMU NAD HLAVAMI, KDE NA KLENBE SME SI KAŽDÝ ZVLÁŠŤ PREDSTAVOVALI EPIZÓDY SVOJHO ŽIVOTA. RIEŠILI SME PROBLÉMY A CVIČILI INTUÍCIU ODHADOVANIA BUDÚCICH UDALOSTÍ VLASTNÉHO ŽIVOTA. ĎALEJ SME CVIČILI POSLEDNÉ CVIČENIE, PRI KTOROM SME SA HYPNOTIZOVALI MATERSKÝM LÁSKAVÝM HLASOM. HĽADALI SME V MYSLI PÍSMENÁ, ČÍSLICE, STRNULÉHO ZAJACA, NEHYBNÚ HLADINU JAZERA, TIKOT HODÍN, DIEŤA, TUHO ZOVRETÚ PÄSŤ, NEUSTÁLE SA TOČIACI KOLOTOČ, V DIAĽKE ZNEJÚCI ZVON, TLAČENIE DO DVERÍ, DRŽANIE PREDMETU, ZÁCHOD S ODTEKAJÚCOU VODOU, RUKU, KTOROU SA DOTÝKAME TVÁRE.

Pridaj komentár