Znovu čítam knižky o hypnotických stavoch, aj vlastné štúdie. Hľadám určité súvislosti medzi stavom hypnózy navodenej hypnotizérom a médiom, ktoré stráca vedomie. Takýto stav nie je cieľom Silvovej metódy. Nám ide o to, aby sa každý dokázal zhypnotizovať sám a zároveň sa udržal pri vedomí. Jednoduchšie povedané meditujúci odoláva spánku. Je v určitom štádiu spánku a zároveň bdelý a pri zmysloch. To je to, čo výcvikom v rámci Silvovej metódy chceme dosiahnuť. Hypnotické stavy nechceme dosahovať fyzickými metódami ako sú pohyb hlavy, točenie rúk, fyzické pocity. Všetko sa deje cez pamäťové spomienky. Uvádzam tu stručne techniky uvedenia sa do hypnotického stavu, ktorý dovoľuje účinnejšie operácie v mozgu: kolotoč, virguľa, zvonček, gong, metronóm, tlačíte a neodtlačíte, otvárate a zatvárate oči, zalepené ruky sa nedajú otvoriť, aj zovretá päsť aj svaly, nesenie ťažkého fúrika, lietanie na balóne, plameň sviečky, vírivý disk, točenie hlavy, točenie trupom, točenie rúk a nôh, celého tela, slnečné lúče, mesačné svetlo, padanie a počítanie, stúpanie a počítanie, ventilátor, nádych, výdych, tlkot srdca, pohyb žalúdka, trávenie stravy, prúdenie krvi, píšete a kreslíte na tabuľu, pozeráte sa sám na seba, obkresľovanie, ľahké a potom ťažké, farby, pierko, hladina, lekno alebo lotos. Možno pokojne konštatovať, že Silvova metóda skryte obsahuje až príliš veľa hypnotických prvkov. To samozrejme nie je vôbec prekvapujúce.

Pridaj komentár