Naďalej sa venujem aj prieskumu špiritizmu a techník uplatňujúcich sa v tejto oblasti. Zatiaľ ich nechcem zverejňovať, až keď postúpim na kvalitatívne vyššiu úroveň, inú, ako sa bežne uplatňuje. Je to určitý spôsob ochrany pred špiritistami, ktorí nemajú tieto sily pod kontrolou. Môžem však skonštatovať, že človek má určitú historickú vrstvu vo svojej psychike, ktorá spontánne vytvára tvary alebo stavy, ktoré môžu pôsobiť na iných či už pozitívne, alebo negatívne. Väčšina špiritistov riadi svet duchov cez samotných duchov a zákonitosti tohto psychického stavu nepoznajú. Je samozrejmosťou, že deštrukcia všetkého druhu takéto osoby pozvoľna úplne zničí a často zničí aj ich okolie. Napríklad návšteva rómskej veštice môže zničiť osud človeka bez toho, aby o tom takto ladená veštica vedela. Toto môžem potvrdiť aj z rodinnej skúsenosti. Dotyčná osoba si tento stav vôbec neuvedomuje. Teda každý, kto vstúpi na pôdu duchov, si otvorí a to veľmi intenzívne, informačný kanál. Nemôžete si myslieť, že keď sa nebudete zaoberať špiritizmom, tak vás tento vplyv obíde. Po získaných skúsenostiach musím konštatovať, že vplyvy z tejto psychickej úrovne sú fyzické a overiteľné. Rómovia majú väčšinou svet mŕtvych ľudí a zvierat otvorený. Urobený empirický výskum dokazuje, že čím je človek tohto etnika vzdelanejší, tým menej disponuje špiritistickými sklonmi a naopak. Známa je špiritistická kliatba niektorých rómiek v preklade znamenajúca „Ber ťa des!“; „Ber ťa rakovina“. Samozrejme, že vám to povedia vo svojom jazyku, ktorému nerozumiete. Často si za vaším chrbtom odpľujú. To je klasický rituál. Keďže ma tieto etnické praktiky fascinujú, začal som programovať, aby som sa čo najčastejšie mohol s touto skupinou ľudí stretať a analyzovať špiritistické techniky. Pokračovanie po ďalších skúsenostiach.

Pridaj komentár