Saša Pueblo: Koncentrácia a dekoncentrácia
Tak, ako je dôležitá schopnosť koncentrácie zmyslových centier šedej kôry mozgovej (čuch, chuť, hmat, videnie, hmatanie) do zrnka prachu, tak je dôležité sa naučiť túto koncentráciu centier zmyslov v šedej kôre uvoľniť. Teda koncentráciu do jediného akupunktúrneho bodu (nervové zakončenie) budeme považovať za stav totálneho zúženia vedomia do jedného bodu vo vašom fyzickom alebo psychickom tele. Tak isto v tom istom bode môžete dosiahnuť stav totálneho uvoľnenia a dekoncentrácie. Aj toto je stav zúženého vedomia. Pri koncentrácii zmyslových centier na všetky akupunktúrne body a to naraz v tom istom spoločnom časovom úseku budeme hovoriť o maximálne rozšírenom vedomí koncentrácie. Opačný stav je maximálne rozšírené vedomie dekoncentrácie zmyslových centier šedej kôry mozgovej.

Saša Pueblo: Pocit dýchania a nedýchania
Pri zvládnutí koncentrácie zmyslových centier v šedej kôre do jedného akupunktúrneho bodu (zúžené vedomie) a pri koncentrácii do všetkých akupunktúrnych bodov (rozšírené vedomie) môžete dosiahnuť stav energetizácie (máte pocit, že akupunktúrny bod alebo body dýchajú v čo najväčšom priestore), alebo stav obmedzenia tvorby psychoenergie (máte pocit, že akupunktúrny bod alebo body dýchajú v čo najmenšom priestore). Takýto stav je možné používať aj pri dekoncentračných cvičeniach v jednom akupunktúrnom bode, alebo vo všetkých akupunktúrnych bodoch. Môžete cvičiť jeden aj druhý stav, ale po ukončení cvičenia je optimálny stav mierneho dýchania akupunktúrnych bodov.

Saša Pueblo: Šedá kôra
Keď pri cvičení názvov akupunktúrnych bodov v šedej kôre docvičíte, je rozumné ukončiť cvičenie ukľudnením celého systému prechodom mysle cez šedú kôru do bielej hmoty a odtiaľ do malého mozgu a miechy. Cvičenie ukončite v kostrči. Tak isto sa postupne naučte toto cvičenie začať aktivizáciou v kostrči a postupne aktivizovať miechu, malý mozog, bielu hmotu, šedú kôru a aurický obal nad hlavou.

Saša Pueblo: Končeky nervov
Za akupunktúrne body budeme postupne považovať každé nervové zakončenie idúce do každej bunky v tele. Podnety z nervových zakončení môžu ísť do strediska 12 túlavých nervov (stredný mozog), alebo prostredníctvom 34 nervov cez miechu (do stredného mozgu – predĺžená miecha). Ďalšie nervové zakončenia sú v zmyslových orgánoch a idú do prislúchajúcej časti šedej kôry k zmyslovým centrám. Za akupunktúrne dráhy budeme považovať nervové dráhy až do centra stredného mozgu. Saša Pueblo:

Nervové zakončenia
Koncentráciu zmyslových centier uložených v šedej kôre mozgovej je možné upriamiť na jedno nervové zakončenie, niekoľko alebo všetky nervové zakončenia. Na nervových zakončeniach možno imaginovať rôzne pocity svetla, tmy, tepla, chladu, bolesti, slasti, sexuálneho vzrušenia, vône, tóny, jemné chvenie a pod.

Saša Pueblo: Mnohorozmernosť
Je tu možnosť spojenia Jogínskej školy a Ritálnej školy a vnímať akupunktúrne body ako mnohorozmerné objekty. Je nutnosť naštudovať a odcvičiť Rituálnu školu.

Pridaj komentár