Žľazy
Evokačná škola súvisí s prenikaním zmyslových centier šedej kôry mozgovej do jednotlivých hormonálnych žliaz a žliaz s vnútorným a vonkajším vylučovaním. Patria sem tieto žľazy: epifýza, hypofýza, slzné žľazy, príušnicové žľazy, slinné žľazy, štítna žľaza, príušné telieska, detská žľaza, nadobličkové žľazy, pankreas, žlčník, dvanástorník, varlata, vaječníky, lymfatické uzliny.

Chorobné stavy
Na základe diaľkových diagnostických výkonov som prenikal aj do ľudí, ktorí majú mimoriadnym spôsobom poškodenú činnosť hormonálnych žliaz a sú prevažne umiestnení v psychiatrických zariadeniach. Z rozsiahleho prieskumu vyplynuli nasledovné zistenia: u pacientov s poškodením hypofýzy všetky veci a objekty lietajú prípadne sa voľne vznášajú. U pacientov s poškodením epifýzy sa objavujú absurdné sexuálne výjavy. U pacientov s poškodením slzných žliaz prevládajú predstavy stavieb a chrámov. U pacientov s poškodením príušnicových žliaz prevládajú predstavy rozprávkových svetov. U pacientov s poškodením slinných žliaz beží v predstavách svet zvierat. V predstavách pacientov s poškodením štítnej žľazy prevládajú dvojrozmerné predstavy, plochý svet a svet tieňov. U pacientov s poškodením prištítnych teliesok bežia predstavy vzájomného požierania všetkého navzájom. U pacientov s poškodením činnosti detskej žľazy sa objavujú predstavy veľkého bieleho starca alebo medveďa, ktorý prikazuje, čo treba robiť. U pacientov s poškodením činnosti nadobličkových žliaz prevládajú predstavy, že všetky veci a všetko musí neustále a hlavne rýchlo pracovať. U pacientov s poškodením pankreasu prevládajú predstavy potreby neustáleho tancovania. U pacientov s poškodením činnosti žlčníka nachádzame predstavy sveta vytvoreného z bielej hmly. U pacientov s poškodením činnosti dvanástorníka prevládajú predstavy diabolských a znetvorených ľudí a zvierat. U pacientov s poškodením činnosti varlat a vaječníkov prevládajú predstavy o krvi, zabíjaní a úchylnom ukájaní sexuálnych túžob. U pacientov s poškodením lymfatických uzlín prevládajú predstavy pocitu ľudského alebo zvieracieho materstva.

Prienik
Tieto cvičenia sú zamerané na prienik vedomia do fyzickej oblasti každej žľazy koncentráciou zmyslových centier šedej kôry. Aj tu treba šedú kôru prepnúť do iného režimu pomocou predstavy mikrospánku. Takéto prepnutie a koncentráciu do jednotlivých žliaz treba dosahovať v sekundových rýchlostiach. Tak isto je žiadúce odcvičenie aj štandardného režimu fungovania žliaz.

Energetizácie
Koncentrácia zmyslových centier do oblasti hormonálnych žliaz s cieľom energetizácie, vyvolania tvorby energií v bunkách hormonálnych žliaz. Máte pocit, že hormonálna žľaza dýcha vzduch z celého univerza. Energetické ukľudnenie navodíte pocitom dýchania v predstave miniatúrneho priestoru. Pri prieniku zmyslových centier do žliaz navodíte pocit mikrospánku. V momente udržania tohto pocitu prehodíte režim v oblasti hormonálnej žľazy na vnútorné vnímanie toho, čo sa v nej odohráva.

Rozdvojená osobnosť
Tieto cvičenia sú zamerané na využitie určitého stupňa rozdvojenosti osobnosti. V tomto stave zabudnete na seba, vsugerujete si pocit, že neexistujete. Podobá sa to stavu Zen-budhizmu. Keď dosiahnete tento stav, tak si želáte napojenie sa na človeka s poškodenou hormonálnou žľazou (najlepšie hospitalizovaného dlhodobo alebo trvalo na psychiatrii), ktorú chcete preskúmať. V tomto stave začínate jasnovidecký (veštecký) prienik koncentráciou vašich zmyslových centier do vzniknutých pocitov a vyvolávate obrazy prináležiace určenej žľaze. Treba dostatočne dobre ovládať cvičenia Vešteckej školy. Tieto cvičenia, ktoré sú založené na rozdvojení osobnosti, ukončíte vytlačením pocitu, že ste niekto iný a vrátite si pocit, že ste ožili a vrátili ste sa do svojho fyzického tela. Pri týchto cvičeniach je určité riziko prehĺbenia rozdvojenosti osobnosti a preto treba dôsledne nacvičovať návrat do normálneho stavu psychiky. Určité riziko nesú aj prieniky do detskej žľazy (týmus), ktorá sa nachádza v oblasti hrudnej kosti. Otváranie tejto žľazy môže spôsobovať prudké energetizovanie a žiarenie tejto energie do pľúc, kde je základom astmatických záchvatov. Niektorým pacientom išiel energetický lúč najčastejšie do oblasti srdcového svalu a spôsoboval jeho chorobný stav. V prípade vyvolania prudkého energetického pôsobenia je treba sa naučiť túto energiu kontrolovať cvičením a vytekajúcu energiu usilovným cvičením odvádzať do lymfatického riečišťa. Astmatické záchvatové stavy dusenia som zažil aj ja. Dne, keď sa detská žľaza svojvoľne energetizuje, sú energie bezproblémovo odvádzané do lymfatického systému. Človek si len povzdychne, keď si pomyslí, koľko je u nás ľudí s astmou.

Alchýmia
Keď sa naučíte prenikať do buniek žliaz vášho tela a dokážete si navodiť žiadúce predstavy, tak si môžete začať cvičenia pocitu, že ste fyzicky vstúpili do evokovaného sveta. Keď si tento stav dostatočne vychutnáte a naučíte sa ho rýchlo v zlomku sekundy dosahovať, tak sa v týchto predstavách začnete hrať alebo trénovať chemické pokusy. Máte pocit alchymistu, ktorý má so sebou všetky druhy chemických látok a najlepšie je mať chemické látky podľa mendelejevovej periodickej sústavy prvkov aj so symbolickým označením chemických látok. Doporučujem vám odcvičiť imaginárne predstavy o histórii objavenia jednotlivých anorganických prvkov. V historických dobách si alchymisti označovali chemické látky vlastnými názvami a znakmi. Často vám vnútorné predstavy povedia, akou chemickou zlúčeninou si želajú byť natreté. Môžete aj nezávisle experimentovať. V niektorých momentoch sa môžu predstavy voči vašej imaginárnej prítomnosti brániť. Vtedy sa imaginárne natriete vhodnou zlúčeninou. Po ukončení týchto prienikov treba všetko uzavrieť a vrátiť sa do normálneho stavu vedomia.

Pridaj komentár