Zvuková pamäť. Ezoterický sluch. Analyzátor zvuku. Hlasivky. Spev. Premýšľanie. Echolokácia. Tranzové zvuky. Ezoterika zvukov.
Skúsime si niečo povedať o zvuku a zvukových zdrojoch. Na začiatok začneme s ľudským uchom a schopnosťou vnímať iba určité pásmo zvukov a silu zvuku. Naše ucho je určitým spôsobom obmedzené a nedokáže vnímať všetku pestrosť zvuku. Tak isto je obmedzené vnímanie hlučnosti. Celá oblasť zvuku je charakterizovaná na základe ľudského ucha a jeho schopnosti.
K uchu treba pridať aj sluchové centrum v šedej kôre spánkových lalokov. Toto centrum na ľavej aj pravej strane je schopné vyvolať reakcie na zvuk, ktorý je ucho schopné prijať do spánkových lalokov.
Do ľudského mozgu môže prenikať zvuk z prírodných zdrojov: z vody, vetra, kameňa, ohňa, zeme, rastlín, stromov, sopky, padajúcich meteoritov, zemetrasenia, zvierat a samotného človeka. Teda ide o vonkajšie zvuky. Výnimkou je zvuk z vlastných hlasiviek, ktorý ide z hrdla cez otvorené ústa von. Ucho môže prijať aj technické zvuky zo zariadení vynájdených ľuďmi. Toto sú možné zdroje zvukov z vonkajšieho okruhu človeka.


No je tu ešte jedna možnosť prijímania zvukových podnetov a to zvnútra samotného človeka. Ide o vnútorné premýšľanie, o vnútorné pospevovanie v mozgu, o počúvanie tepu srdca, počúvanie hlasiviek pri zatvorených ústach, počúvanie nádychu a výdychu a hlavne prúdenia v dýchacích cestách. Teda zvuky sa vydávajú vo vnútri tela. Tak isto sem patrí aj zabudnutá echolokačná schopnosť hlasiviek. Špeciálnym výcvikom možno vnímať aj nervový vzruch celej nervovej sústavy. Ďalej sem patria zvuky pri trávení, zvuky pri pregĺganí a škrípaní zubov. No tieto druhy zvukov nepočúvame ušami a ich orgánmi, ale zvukovým centrom v šedej kôre spánkových lalokov. Je dobré poriadne si uvedomiť rozdiel medzi prijímaním zvukov cez orgány ucha a cez sluchové centrum v spánkových lalokoch. Samozrejme škŕkanie, škrípanie a mľaskanie možno vnímať aj kombinovane cez uši a sluchové centrum. Závisí od intenzity. Možnože medicína sa vyjadruje k tomuto inak, ale takto to cítia ezotericky nadaní jedinci. Takéto ponímanie zvuku, jeho prijímanie a spracovanie dáva jasný základ pre terapeutické využitie zvuku či už pri fyzickej, alebo psychickej liečbe, teda pri muzikoterapii.
K všetkému treba pridať ešte skutočnosť uloženia sluchových spomienok do neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Zvukové spomienky sú nasekané na drobné a pohádzané chaoticky v neurónoch veľkého mozgu. Všetko vyhľadávajú a spájajú neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu.
K tomuto všetkému musíme pridať aj historické spomienky našich predkov a to do hlbokej minulosti. Myslím, že v psychológii sa to nazýva archetypálna pamäť ľudstva. V ezoterike tomu hovoríme zvláštna schopnosť spomenúť si na zvuky z prahistórie ľudstva do dnešných dní. No na to treba preniknúť a aktivizovať neuróny v celom organizme. Veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a svalový mozog.
Ezotericky cvičený jedinec môže sluchovým centrom v mozgu vnímať aj zvuky vo vnútri inej osoby a tiež na hociktorom mieste zeme, ale aj fyzického kozmu. Musí však mať astrálne schopnosti a premiestňovať cez bioenergiu svoje vedomie. Pri špiritistických schopnostiach ezoterika je možné počúvať zvuky mŕtvych osôb.
Do zvukoterapie treba zaradiť aj schopnosť človeka manipulovať so zvukom za určitými cieľmi. Tento cieľ môže byť estetický, deštruktívny, liečivý, rezonančný, tranzový a podobne. Ide o vedomé úsilie využiť zvuk za určitým účelom. V mojom prípade ide o liečivý a ezoterický účinok.
K celej muzikoterapii treba pridať aj patologické sluchové schopnosti často nazývané aj halucinácie. Najčastejšie vychádzajú z mozočku a nazývajú sa vnútorný poradca. Tak isto ľudská fantázia môže vnímať seba alebo predmety a spomienky ako hovoriace alebo vydávajúce zvuky, ktoré by pri reálnom vnímaní nemohli fungovať. Ide vždy o organické poškodenia ľudského organizmu.
Čítal som rôzne vymedzenia muzikoterapie, ale ja osobne som sa snažil ako zvyčajne všetko vymedziť na základe anatómie, patológie a ezoterických skúseností. Verím, že môj dôsledný prístup dovolí pochopiť zvuk presnejšie ako doteraz.

Pridaj komentár