Klasická reflexná terapia. Tlaky na kožu, svaly, tuk, okosticu, šľachy, kĺby, kosti a orgány v tele. Diagnostikovanie pomocou sugeratívnej techniky. Horúčava, chlad, bolesť, tlak a podobne. Diagnostika reflexov a reakcie organizmu.

Pokračujem vo fyzickom precvičovaní aplikácie reflexnej terapie a usilujem sa pochopiť mechanizmus fungovania. Je tu snaha robiť sugeratívnu diagnostiku a liečbu zvnútra na základe koncentrácie do oblasti reflexných zón. Usilujem sa skoncentrovať na povrch kože a tu si vsugerovať priloženie žeravého predmetu. Zároveň kontrolujem, ako na tento podnet reaguje organizmus, či dostatočne mobilizuje svoje liečivé mechanizmy. Presuniem tento pocit na iné miesto. Nasugerujem si tu popálenie a zisťujem, či organizmus rýchlo a pružne zareagoval ako v prvom prípade. Tentokrát je to bod pod kolenom a reakcia na popáleninu nie je dostatočne aktívna. Preto sa skoncentrujem na všetky systémy v tele a usilujem sa, aby došlo k silnej aktivite. Tento bod si zapíšem a pri ďalšej mentálnej reflexii sa budem snažiť znovu skontrolovať, či správne reaguje na horúčavu alebo nie. Takto prekontrolujem rôzne body na svojom tele.
Môžeme tu nájsť vysvetlenie, prečo je terapia pomocou horúcich predmetov liečivá. Jednoducho je tu snaha o to, aby organizmus správne a adekvátne reagoval na poškodenie kože, svalov, platničiek a orgánov v tele.
Keď si otestujem takto bod na ruke v oblasti lakťa zisťujem, že namiesto vhodnej aktivizačnej reakcie príde k utlmeniu celého systému regenerácie. Ani sa nečudujem, že po cvičeniach v posilňovni ma neustále bolia šľachy. Jednoducho organizmus na túto oblasť reaguje deštruktívne. Teda budem sa do tejto oblasti vracať pravidelne a napravovať zlé reakcie organizmu na popálenie tohto miesta.

Pridaj komentár