Mágia. Špeciálne špiritistické schopnosti. Kosti všetkého druhu a mágia. Starý zákon a ako vznikol. Kosti a kosti, rituál a rituál. Náboženský odkaz v kostiach. Náboženské línie. Novodobé univerzálne náboženstvo a kostný odkaz.

Neustále pokračujeme viacerí v dôslednom nácviku špiritistických schopností. Základom špiritistických schopností je schopnosť otvoriť si trvalo stav fantomových bolestí a zostať v trvalej sugerácii, ktorá prešla do otvorenia nového centra v šedej kôre veľkého mozgu. Riziko špiritizmu je v tom, že sa nedá sugeratívne otvoriť a sugeratívne zavrieť. Tento podľa psychiatrie zložitý psychický stav umožňuje aktívnu komunikáciu s informačnými poliami mŕtvych ľudí aj zvierat z ktorékoľvek obdobia. Špiritistickou praxou otvoríte svoje telo aj psychiku neustálej snahe informačných polí mŕtvych osôb a zvierat, aby sa vo vás oživovali. Takéto oživenie vplýva na váš osud dosť negatívne, pokiaľ o tomto fenoméne neviete a nedokážete ho ovládať. Skúsenosti zo stretnutí so špiritistami jednoznačne naznačujú, že fantómová myseľ a prítomnosť mŕtvych informačných polí prináša pre dotyčnú osobu a jej okolie negatívne vplyvy. Ďalej pri cvičenom špiritizme je potrebné neustále prevádzanie praxe očisťovania sa od informačných polí mŕtvych ľudí a zvierat. Tak isto je treba sa očisťovať aj od objektov, ktoré produkujú samotní živí špiritisti, v ktorých je oživené informačné pole niektorej mŕtvej osoby. Cvičenia treba roky praktizovať, aby sa vytvoril v šedej kôre veľkého mozgu automat na likvidáciu objektov špiritizmu. Chce to trpezlivosť a čas nájsť účinné prostriedky na likvidáciu.


Prieskum klasických špiritistov, ktorí neustále aktivizujú informačné polia mŕtvych osôb vedie k tomu, že často špiritisti neprerušia spojenie s informačným poľom a informačné polia neustále zostávajú v dotyčnej osobe. Netreba ani zisťovať, čo to spraví s ich osudom a osudom blízkych osôb.
Aby sa cvičený špiritista vyhol tomuto osudu, vytvára si jedinečný mechanizmus. Pri tomto mechanizme je cvičený špiritista neustále napojený na všetky kostné pozostatky a popol mŕtvych osôb na celom svete. Sem patria aj schránky organizmov a fosílne pozostatky. Tak isto je neustále napojený na všetky špiritisticky ladené osobnosti a prijíma od nich špiritisticky upravené objekty. Zároveň vo svojej mysli vytvára neustále intenzívne fungujúci mechanizmus likvidácie a vracania informačných polí do ich miesta aktivizácie. Takto sa to neje neustále a trvalo. Treba si to vybudovať. Tento systém priniesol výhodu toho, že vnútro cvičeného špiritistu je čisté, bez informačných polí a tak isto bez špiritistických objektov iných špiritisticky ladených jedincov. Objekty od iných sa neustále likvidujú. Keď chcem získať nejakú informáciu, tak niektoré informačné pole mŕtvej osoby udržím v sebe a komunikujem. Naďalej musím kontrolovať celý špiritistický stav a keď sa objavia niektoré nové neznáme informačné polia a objekty, tak ich aktívne skúmam a zaraďujem do likvidačného projektu.
Najnovšie ma prekvapili informačné polia mŕtvych Inuitov. V ich informačných poliach som nenašiel žiadny zápis. Tak isto som nenašiel žiadny zápis v informačných poliach mŕtvych ľudí, ktorí zahynuli v Bermudskom trojuholníku. Predpokladám, že tieto spomienky boli nejakým spôsobom vymazané z pozostatkov dotyčných osôb. Informačné polia boli vymazané aj u mumifikovaných Egypťanoch. No tie sa dajú nájsť v špeciálne upravenom stave v Cheopsovej pyramíde. To je vlastne skutočné tajomstvo najväčšej pyramídy Egypta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.