Dva hlasy v hrdle, echolokácia, bioenergia Reiki, pránické dýchanie, hlasivky, centrá zvuku, mentálny spev. Hlasivky a štyri zvuky naraz. Zvuková ezoterika. Mantra cvičenia. Šamanský spev.

Naďalej pokračujeme v nácviku mentálneho spevu a mantrického vyslovovania a spievania zvukových foriem písmen abecedy. Písmenami abecedy vyjadrujeme zvuky prírody, ale aj zvuky vnútra vlastného tela a duše.
Skoncentrujeme sa do oblasti hlasiviek a so zatvorenými perami budeme precvičovať bioenergetický spev. Pri koncentrácii do hlasiviek zároveň tvoríme bioenergiu Reiki, ale aj echolokáciu netopiera. Obidve schopnosti treba precvičovať, otvoriť a stabilizovať tak, aby sa dali používať. Keď pri koncentrácii do hlasiviek vieme pracovať s bioenergiou Reiki a echolokáciou, tak do bioenergie a echolokácie môžeme vložiť zvukovú spomienku a najlepšie z vlastne pamäte. Pod zvukovou spomienkou tu rozumieme zvuky písmen abecedy, ktoré vyjadrujú ľubovolné efekty.
Do bioenergie, ktorá vyteká z jednej aj druhej hlasivky, môžeme ľubovoľne vkladať zvukovú podobu písmen. Do obidvoch hlasiviek vložíme rovnaké zvuky písmena. Do jednej hlasivky vložíme jeden zvuk písmena a do druhej hlasivky iný zvuk písmena abecedy. V jednej hlasivke opakujeme zvukovú podobu písmenka neustále a v druhej hlasivke zase s prestávkami pociťujeme inú zvukovú podobu písmena abecedy. V jednej hlasivke môžeme monotónne ťahať aj viacej zvukových podôb, dvoch aj troch písmen abecedy. Pri mentálnej forme spevu v hlasivkách v spolupráci s echolokáciou a bioenergiou Reiki môžeme kombinovať ľubovoľné vydávanie zvuku. Takýto prístup nemožno mať pri klasickom hovorení alebo spievaní pri otvorených ústach. To je zásadný rozdiel medzi mentálnou zvukovou ezoterikou a klasicky hovorenou alebo spievanou ezoterikou.
Je potrebné sa v hlasivkách naučiť používať zvukovú podobu písmen abecedy tranzovým spôsobom. K tomu vám dopomôže počúvanie šamanskej hudby alebo spomienky na šamanskú hudbu z vlastnej pamäte. Spomienku na hudbu alebo živé počúvanie hudby skoncentrujete do oblasti hlasiviek a tu máte pocit hovorenia alebo spevu.

Pridaj komentár