Umenie ako terapeutický prvok. Koncentrácia, nakresliť to, čo cítite. Akčne, bez váhania. Neskôr dotvoriť a vysvetliť. Uvážlivosť a postupnosť.
Zobral som do ruky pero a náhle a spontánne som v akčnom obrázku nakreslil rýchlym pohybom množstvo čiar, pripomínalo mi to skôr akési opakované podpisovanie. Na druhom obrázku som postupoval uvážlivejšie a vyjadroval som svoje vnútro pomocou monotónnej kresby s tým, že som akoby nad všetkým uvažoval.
V prvom prípade som mal pocit, že treba takýchto obrázkov nakresliť veľké množstvo. Nakreslil som ich asi 11. Potom sa moja ruka ukľudnila a kreslil som iba drobné čiary husto vedľa seba, ako keby som akčnosť a útočnosť stratil. Svoje pocity by som prirovnal k búrkovému mraku, ktorý na začiatku disponoval silnou akčnosťou, no pozvoľna svoju silu stratil. Cítil som sa zbytočný a totálne vyčerpaný.
V prípade druhého obrázku som zvolil postup pomalého a monotónneho vysvetľovania pocitov svojho vnútorného sveta. Neustále som mal pocit, že môžem v tejto činnosti postupovať ďalej a skorej som silu naberal, ako strácal.
Prvé obrázky boli kreslené pod emocionalitou. Skúste kresliť obrázky pod vplyvom emócie smútku, potom pod emóciou veselosti, hnevu, strachu. Vždy vytvoríte úplne iné kresby. Snažíte sa pomocou kresby pretlmočiť svoje emócie. Každá emócia má rôzne stupne aktivity. Smútok nad stratenou vecou. Smútok nad zomretou osobou. Smútok nad tým, že zomriete. Hnev nad hlúposťou. Hnev nad tým, že vás niekto zmrzačil. Hnev na celé ľudstvo. Veselosť nad dobrým vtipom. Veselosť pod vplyvom alkoholu. Agresivita nevýslovná. Agresivita tvrdej päste. Agresivita zabitia. Agresivita vlastnej smrti. Vždy nový spôsob kresby a kresbu opakovať do vyčerpania emočného stavu.
Na druhej strane neustále sa stupňujúca rozumovosť. Rozumovosť chemického pokusu. Rozumovosť zvieracia. Rozumovosť ľudská. Rozumovosť matematická. Trpezlivosť a nekonečná chuť kresliť a premýšľať.
Toto všetko je možné vyjadriť pohybovou kultúrou a uvoľniť akčnosť a posilniť rozumovosť.
Tak isto je možné všetko vyjadriť spevom, respektíve vhodným zvukom, ale vhodnou mimikou. Akčnosť je tu krytá emocionálnym stavom. Nútenie znovu opakovať emóciu vedie k vybitiu emócie a nastoleniu kľudného a rozumového prístupu vedúcemu k sile vôle.

Pridaj komentár