Na začiatok si povieme, z čoho je aura vytvorená, ako by sme ju mali vnímať, čo sa v nej deje. Ako diagnostikovať vlastnú auru. Ako sa liečiť prostredníctvom aury. Psychické vnímanie aury.

Neustále sa vraciam k problematike aurického obalu okolo ľudského tela. V prvom rade by som chcel k aure zaujať postoj čo najpragmatickejší a tak isto vyjadriť dianie v aure čo najrozumnejšie. Aurický obal tvoria v prvom rade ľudské bioenergie, ktoré sa tvoria v tele ako slaboprúd v niektorých elektrospotrebičoch. Netreba za tým hľadať nič čudné, v každom človeku bežia biochemické procesy, ktoré môžu produkovať bioenergiu.

Zvyčajne bioenergiu produkujú liečitelia, ktorí liečia rukami. Buď ich prikladajú priamo na telo, alebo ich držia v určitej vzdialenosti. Silnú bioenergiu v sebe produkujú maséri a hlavne tí, ktorí sú poriadne svalnatí a tukovo „pri sebe“. Bioenergiu tvoria vzpierači ťažkých váh. Osobitne tvoria bioenergiu Reiki liečitelia, ktorí dokonca dokážu bioenergiu zosávať zo živých zdrojov, kumulovať ju a dávať inej osobe.

S bioenergiou musia v ezoterike pracovať všetci. Dokonca aj schopnosť senzibilov vnímať bioenergeticky auru vyžaduje schopnosť bioenergiu zosávať. Teda klasické veštecké výkony, pri ktorých sa bioenergetická aura mení na veľké zosávacie čerpadlo. Toto čerpadlo zosáva z veštecky ošetrovanej osoby bioenergie a zároveň aj požadované informácie. No existujú aj takzvaní astrálni veštci, ktorí bioenergie dokážu posielať na diaľku do dotyčnej osoby a do vyslanej bioenergie natlačia svoje vedomie. Je to špeciálna technika, ktorá vyžaduje osobitný výcvik. Táto technika je vhodnejšia pre osoby, ktoré tvoria množstvo energie a chcú zároveň liečiť, ale aj veštecky dotyčnú osobu ošetrovať.

Úplne špeciálnou technikou je vytváranie bioenergetických objektov vo svojom fyzickom tele alebo v aurickom obale. Takýto typ veštca vyžaduje napojenie na dotyčnú osobu, zosatie bioenergie a vytvorenie makety dotyčnej osoby. Potom sa s maketou robia určité experimenty, ako sa bude správať. Vhodnejšie je takéto veštectvo praktizovať v aurickom obale.

Vráťme sa však k aurickému obalu, v ktorom sa nachádzajú bioenergie. Keď budete skúmať aurický obal chorej osoby, tak sa môže stať, že bioenergetický obal nie je okolo tela ani okolo orgánov, ale je iba v úzkom valci v strede tela. Takýto stav nájdete hlavne u ľudí cvičiacich jogu a najmä takých, ktorí jogu cvičia mnoho rokov. Aurický obal nemusíte nájsť pri vážne chorých a starších ľuďoch. Teda nedajte sa prekvapiť, keď auru okolo fyzického tela nenájdete.

Aura môže byť v pohybe. To znamená, že buď priteká, alebo odteká. Auru môžete vnímať aj ako niečo dobre prilepené a okolo človeka zahustené. Ľudia, ktorí majú aurickú energiu zahustenú, majú silné magnetické schopnosti. Spomeňte si na magnetickú príťažlivosť dvoch magnetov. Takýto typ aury nájdete okolo ľudí, ktorí robia niečo s kovmi a chémiou v laboratóriách.

Keďže bioenergia z aurického obalu priteká, odteká alebo je ako stojatá voda, je možno v prítokoch a odtokoch vnímať pohyb aurickej bioenergie. Buď aurický obal vnímame ako celok, teda všetky časti tela spoločne, alebo aurický obal môžeme vnímať ako vyžarovanie jednotlivých orgánov v tele. Aurickú pozornosť zameriate napríklad na srdce a zistíte, ako je na tom bioenergeticky. Takto môžete vnímať každý orgán a každú časť tela osobitne.

Aurický obal ako bioenergetická záležitosť je nosič informácií toho, čo sa v danej osobe deje aj psychicky. Všetky pocity, všetky myšlienky sa prejavujú v aurickom obale. Keď sa prútkarským spôsobom napojíte na aurický obal zistíte, v akom emocionálnom stave sa nachádza dotyčná osoba.

Tvrdenie autorov rôznych knižiek o tom, že vnímanie a videnie aury je pre psychiku človeka neškodné, je nesprávne. Vnímať auru bežne očami jednoznačne škodí zraku. Vhodnejšia je technika vnútornej predstavy človeka. Teda predstavy makety drobnej postavy nabitej energiou vlastného tela je omnoho bezpečnejšia, ako priame vnímanie aury zrakom. Ja praktizujem vnímanie aurického vyžarovania zadným zrakovým centrom a najčastejšie si vytváram drobné makety ľudí a ich aurického vyžarovania.

Na vnímanie aurického vyžarovania nám na začiatok postačí kúsok tenkého kovového drôtika dlhého asi 20 centimetrov. Zohne sa na dve polovičky a na koncoch sa vyhne do strán. Pripomína písmeno V na obidvoch koncoch s čiarkou. Potom sa chytí palcom a ukazovákom jednej ruky. Drôtik sa drží takou silou, aby sa jemne točil, keď pohnete celou rukou. Takýmto drôtikom môžete začať diagnostikovať aurický obal živej osoby alebo zvieraťa. Zároveň si nakreslíte na papier postavičku spredu, zozadu a z obidvoch profilov. Drôtikom beháte okolo postavičky a zisťujete veľkosť aurického obalu. Všetko zakresľujete. Drôtik vo vašej ruke sa pohybuje k telu vtedy, keď je aurický obal tenší. Presná hranica aurického vyžarovania je vtedy, keď drôtik nejde ani od tela ani k telu, teda je v polohe nerozhodnosti. Teda zistili ste hranicu vyžarovania bioenergie organizmu. Slabé, ale aj silné vyžarovanie bioenergie do aurického obalu naznačuje na určitú chorobnosť oblasti alebo orgánu tela. Vaše bioenergetické vyžarovanie najlepšie zistí iná osoba drôtikom vo vlastnej ruke.

Pridaj komentár