Fetiš vzrušenia nad vlastnými spomienkami. Mentálna sexuálna patológia. Neustále sexuálne vzrušenie. Sexuálna chuť milovať sa. Sexuálna bioenergia. Sexuálne emócie. Sexualita a bolesť. Sexuálne bioenergetické centrá. Sexuálna fantázia. Zápis má aj svoju zvukovú podobu na MP3.

Základom sexuálnej ezoteriky je schopnosť spomenúť si na všetky druhy sexuálnych spomienok. Ide o spomienky vo forme zrakovej, sluchovej, hmatovej, čuchovej a chuťovej. Tak isto sem patria aj spomienky na sexuálny pohyb. Všetko si vybavujete od ranného detstva až po dnešné dni. Keď si neviete spomenúť na niektoré sexuálne spomienky, tak chvíľu počkáte a oni sa určite dostavia.

K sexuálnym spomienkam patrí schopnosť vzrušiť sa takýmito spomienkami. V prvej fáze je to schopnosť neustále navodzovať aspoň sexuálne vzrušenie. Pokiaľ možno všetko na mentálnej rovine bez fyzických prejavov. Samozrejme v súkromí môžete k mentálnym technikám pridať masturbačné techniky. Výhodnejšie je všetko dokázať realizovať výhradne na mentálnej úrovni.

Vytvorenú vzrušivosť neustále žeravíte a postupne presúvate do jednotlivých častí svojho fyzického tela. V každej časti tela si predstavujete milovanie s vlastnými orgánmi. Doprajete im dostatok vzrušivosti. Zároveň sa usilujete, aby sa v orgánoch dosiahla úplná spokojnosť a vybitie sexuálnych túžob. Nad potrebou množiť sa a neustále páriť zvíťazíte, keď svoju sexuálnu potrebu vybijete až na dno.
Ďalšou úlohou sexuálnej ezoteriky je vysporiadať sa so sexuálnymi úchylkami a schopnosťou vedieť si vo fantázii predstaviť akúkoľvek sexuálnu úchylku. Ide o ovládnutie najhlbšej podstaty svojho sexuálneho „ja“. To je ako vypustiť divokého žrebca a potom ho uštvať neustálym pohybom. Predstavujete si všetky druhy sexuálnych úchyliek, ktoré som dostatočne opísal v predchádzajúcich príspevkoch. Cieľom je schopnosť si predstaviť bez znechutenia a odporu akýkoľvek druh sexuálnej aktivity. Všetko v rovine predstáv. Na mieste je vhodná sugerácia reálneho uspokojenia ktorejkoľvek úchylky. Zároveň sa musíte dokázať vzrušiť a udržať sexuálne napätie v plnom stave. Pokiaľ vám pri určitej úchylke klesne sexuálne vzrušenie, tak vo vnútri vašej duše ešte nevládne z vašej strany kontrola nad vlastnou sexualitou. Sexuálne cvičenia sa tlačia do úplného uspokojenia všetkých sexuálnych potrieb. Idete až na dno. Po zvládnutí máte cestu na ovládnutie najhlbších úrovní vlastnej sexuálnej podstaty. Uvedomte si, že všetko ľudské bytie je o sexe a ničom inom.

Ďalšou nutnosťou je prepnúť sexuálne vzrušenie na sexuálne emócie. Ide o sexuálnu radosť, sexuálny žiaľ, keď ste zlyhali, sexuálny hnev, keď vás neuspokojili. Sexuálnu nenávisť, keď ste nedostali, čo ste chceli.
Keď je neustále udržované sexuálne vzrušenie, tak je tu možnosť napojiť toto vzrušenie na bioenergetické mechanizmy Reiki systému práce s vlastnými bioenergiami. Vytvárate klasickú bioenergiu a k nej aj sexuálnu bioenergiu. Tak isto môžete z ľudí a zvierat zosávať sexuálnu bioenergiu pre vlastné účely.

Všetko závisí od sily koncentrácie na vlastnú vzrušivosť. Koncentráciu a trvalú vzrušivosť treba stupňovať pozvoľna. Treba si uvedomiť, že neustála a trvalá vzrušivosť je základom sexuálnej ezoteriky. Tak isto si treba uvedomiť, že trvalá vzrušivosť sa dá aplikovať do všetkých druhov ezoterických systémov.

Pridaj komentár