Ďalej sa venujeme rozvoju a transformácii vlastných prejavov sexuality, ktorú sa usilujeme postupne dostať do všetkých fyzických aj psychických častí vlastného tela.

Tantrická ezoterika stojí na tom, aby Šiva a Šakti pochopili, že všetko v našom živote môže vyvolávať sexuálne pocity a sexuálne vzrušenie. Vedome sa venujú sexuálnym prejavom a prenikajú vlastne do najhlbšej podstaty svojho bytia. Je fantastické, keď Šiva pochopí a precíti sexuálne prejavy Šakti a Šakti pochopí a precíti sexuálne prejavy Šivu.

Každý do svojej sexuálnej podstaty zostupuje ako hermafrodit, teda ako obojpohlavná osobnosť. Keď si uvedomíme hĺbku svoje vlastnej sexuality z historického hľadiska, tak v tej hlbočine historického vývoja vlastného rozmnoženia sme sa nesporne vedeli oplodniť každý sám a náš svet ľudí bol v danom prahistorickom momente plný obojpohlavných ľudských zvierat. Tak isto je ľudská sexualita nasmerovaná k druhému pohlaviu. Aj tu výnimka potvrdzuje pravidlo a sexuálne libido môže smerovať k rovnakému pohlaviu. Aj v tomto prípade je to v poriadku. Lebo ten, čo zdanlivo vyzerá ako Šiva, sa môže v hĺbke svojej duše cítiť ako Šakti, len príroda si zahrala na schovávačku. Aj Šakti je iba obal ženy pod povrchom ktorej je sexualita Šivu. To je všetko v poriadku a nikoho to netrápi.

Tentoraz Šiva a Šakti zaujali erotickú polohu, pri ktorej môžu vnímať sexuálne vzlyky a náreky toho druhého. Šiva a Šakti vydrážďujú svoje erotogénne zóny a jeden alebo druhý vydávajú zvuky milovania. Šiva vzdychne milostné UF a Šakti to zopakuje vo vnútri seba, vo vnútri svojich ženských organov precíti UF od Šivu. Šakti vydá erotizujúci zvuk ACH. Šiva zachytí svojimi eroticky naladenými ušami tento zvuk a premiestni ho do oblasti svojich pohlavných orgánov. Tu v centre svojej erotickej podstaty prežíva tento zvuk dráždenia z ACH.

Teraz je na rade Šiva a vydá tlakový zvuk NNU. Vychádza z hĺbky erotického prejavu Šivu a Šakti si tento zvuk osvojuje a prostredníctvom tohto erotického slovníka prechádza do hĺbky svojej obojpohlavnej duše. Prechod do svojej duše realizuje cez erotogénne zóny svojho sexuálneho libida. Celú noc sa ozývali z hlbokého erotického vnútra stony a náreky v podobe abecedy lásky. Školáčikovia zvládali abecedu lásky až na hranicu svojho bytia. Nad ránom už abeceda lásky pohltila libido všetkých buniek Šivu a Šakti.

Pridaj komentár