Znovu som si po čase sadol do meditačného kresla a požiadal som svoj vnútorný svet o spoločnú meditáciu. Nikdy svojmu vnútru neurčujem, čo budeme meditovať a nad čím budeme spoločne rozjímať.

Po chvíli čakania sa objavuje obrázok Egyptskej knihy mŕtvych, z knižky sa mi predstavujú jednotlivé božstvá starého Egypta a to tak, ako som určitý čas na tieto božstvá meditoval. Ku každému božstvu alebo skupine týchto božstiev sa mi zjavuje aj chrám, kde boli uctievané a miesto na mape, kde chrám stojí, alebo v tých dobách stál. Zároveň cez každé božstvo vnímam vtedajšie rituály a obrady, ktoré okolo dotyčného náboženského symbolu v podobe robili jednotliví kňazi.

Po určitom čase vnímania rôznych náboženských obradov na rôznych miestach krajiny sa mi zjavujú jednotlivé múmie kňazov a panovníkov Egypta. Lemujú cestu do vnútra Cheopsovej pyramídy. Osobne mi každá múmia vzdáva úctu, respektíve asi duch múmie a uvoľňujú mi miesto na zvláštnom kresle uprostred pyramídy. Z kresla vstáva faraón, ktorý v Egypte založil kult Slnka a vzdáva mi úctu ako svojmu nástupcovi. Zrazu sa predo mnou zjavujú mŕtve duše celého Egypta a spoločne sa mi klaňajú. Cítim určitú duchovnú spriaznenosť. V tom momente mám prístup k všetkým papyrusom a všetkým duchovným hodnotám starého Egyptu.

Mám pocit, že som asi duchovne a aj vnútorne dospel k hlbšiemu poznaniu egyptskej kultúry. Vnímam potrebu sa venovať kultúre Egypta hlbšie a intenzívnejšie ako doteraz. Samozrejme všetko chce svoj čas a správnu postupnosť. Vnímam, ako preskúmavam staré papyrusy, skúmam podrobne rôzne náboženské obrady a usilujem sa obnoviť autentický odkaz duchovnej úrovne vtedajšej doby.

V poslednom čase som prehodnocoval svoj vzťah k náboženstvám a prijal som ich v rámci kontemplácie za svoje deti a najbližšie osoby môjmu srdcu blízke. Tento vnútorný kontemplačný postoj prináša ovocie v rôznych smeroch. Som celkovo rád, že som zabudol na všetko negatívne, čo náboženstvo prinieslo ľudstvu. Môj negatívny postoj som zmenil na pozitívny a tým som našiel svoju osobnú cestu k Bohu.

Pridaj komentár