Individuálna meditácia do oblasti stredného mozgu nazvaného tiež zvierací mozog. K meditácii som použil čo najviac hermetických a alchymistických obrázkov.
Pokračujem v individuálnej meditácii zameranej k prieniku môjho vedomia do oblasti neurónov v strednom mozgu. Znovu si anatomicky vizualizujem stredný mozog. Koncentrujem sa do danej oblasti a navodzujem tu vo vrstvách neurónov stav na navodenie všetkých druhov hermetických obrázkov. Pozri bližšie Hermetické múzeum. Sám sa čudujem, ako výborne si pamätám obrázky z tejto galérie. Dokážem sa postupne po milimetroch koncentrovať do neurónov v strednom mozgu a vyvolávať tu jednotlivé hermetické obrázky. Konečne vyciťujem mimoriadne dobre celú túto oblasť neurónov. Keď sa mi podarí naaktivizovať každý milimeter stredného mozgu, tak začínam s technikou vzájomného prepojenia jednotlivých hermetických obrázkov medzi sebou. Tak isto mi to nerobí žiadne problémy a postupne kombinácie bežia ako po masle. Dokončujem tento druh meditácie a sám seba sa pýtam, čo bude nasledovať ďalej. Asi sa pokúsim pozrieť sa na jednotlivých hermetikov a alchymistov a preskúmam ich prístupy k hermetizmu a alchýmii ako takej. Už teraz nadobúdam pocit, že hermetické obrázky môžu voľne putovať neurónovými systémami. Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie ďalej.
Všetko, čo tu píšem, je moja osobná skúsenosť, ktorú nemám zatiaľ kde konfrontovať s iným meditujúcim, pretože to cvičím sám. Teda tieto zistenia nemajú empirický základ a sú mojou subjektívnou výpoveďou o hermetizme a alchýmii.

Pridaj komentár