Meditácia zameraná na otvorenie vnútorného systému zvuku a jeho využitie v meditačnej a liečiteľskej praxi.
So zvukom ako vibráciou a rezonanciami sme sa už stretli v Silvovej škole alebo Rezonančnej hudbe. Tu vnímame zvuk ako počet Herzov za sekundu. Obrazne povedané sústreďujeme sa na počet úderov za sekundu na bubon a nevšímame si zvuk prirodzeným spôsobom. Zvuk vnímame ako technické a skúšobné zariadenie na sledovanie počtu a intenzity kmitov. Táto meditácia taká nebude. Nebude ani o počúvaní zvukov zvonka alebo z pamäte, nebude ani o vyslovovaní zvukov z hrdla cez pery do vonkajšieho sveta okolo nás. Bude o tom, ako sa skoncentrovať do oblasti hlasiviek.
Zľahka si zatlačte rukou na oblasť hlasiviek. Potom sa na tento tlak skoncentrujte do oblasti hlasiviek a dlhšiu dobu sa snažte koncentráciu v tejto oblasti udržať. Po tejto koncentrácii bude nasledovať ďalšia koncentrácia s tým, že do tejto oblasti sa budete snažiť vložiť anatomickú predstavu hlasiviek a celej oblasti hrdla. Po tomto cvičení sa znovu skoncentrujete do oblasti hlasiviek a začnete si vsugerovávať, že vyslovujete jednotlivé písmenká abecedy. Máte pocit, že písmenká vyslovujete, ale nesmiete otvárať ústa. Zároveň v hlasivkách vyslovíte písmeno A. Keď ho vyslovíte, tak sa hlasivky rozochvejú na vyslovenie písmena A, zvuk zostane vo vnútri tela, odoznieva vo vnútri a nedostáva sa von cez pery. Vyslovíte týmto spôsobom písmeno A, vyciťujete, ako to vo vás pôsobí. Zároveň sa snažíte, aby zvuk písmena A prúdil do všetkých častí vášho organizmu. Písmeno A, zvuk písmena A môžete vysloviť viackrát. Napríklad je možné postupovať aj tak, že písmenom A oslovíte jednotlivé časti tela alebo tiež každý orgán zvlášť. Tiež skúmate, ako časti tela a orgány tela reagujú na zvukovú podobu písmena A. U niektorých orgánov a častí tela môžete pociťovať určitý odpor a nechuť prijať zvukovú podobu písmena A. Potom skúmate a zisťujete, prečo neochota tento zvuk prijať. Z hľadiska alternatívnej medicíny to naznačuje, že nervové dráhy a zakončenia v danej oblasti nie sú v úplnom poriadku. Takto postupne si každý deň zoberiete jedno písmenko a jeho zvukovú podobu a precvičujete všetko tak, ako to odporúčam vyššie. Je lepšie začať vnímať hlasivky ako echolokačné zariadenie tak, ako je to u delfínov, veľrýb a netopierov. Každé cvičenie odporúčam zapísať a zistiť, kde sa zvuková alebo echolokačná schopnosť písmenok nemôže v tele dostať. Keď si vytvoríte takúto echolokačnú a možno povedať aj zvukovú mapu, tak zistíte, kde máte problémový nervový systém. Tomuto nájdenému miestu sa môžete venovať osobitne a pravidelným nácvikom danú oblasť dáte do náležitého poriadku. V poriadku je to vtedy, keď zvuková podobá písmen do danej oblasti preniká bez problémov. Je vhodné si prečítať aj celú Echolokačnú školu a tak isto počúvať nahrávky echolokačných zvukov netopierov, veľrýb a delfínov.

Pridaj komentár