Sluch. Zvukové spomienky. Reč. Spev. Premýšľanie. Hra na nástroji. Estetické cítenie. Harmónia. Prírodné zvuky. Hlas spevákov. Hlas hypnotizéra. Zvukové učenie. Etnická hudba. Vlastná tvorba. Reakcie na zvuky. Vyjadriť emócie.

Venujem sa tu zvuku z hľadiska ezoterickej praxe, kde ide o schopnosť ovládnuť v sebe všetko, čo súvisí so zvukovými efektmi.

Na začiatku takéhoto snaženia je vhodné si o zvuku naštudovať čo sa dá a vytvoriť si aj logickú predstavu. Takýto prístup v ezoterike vytvára možnosť pochopiť zvukovú ezoteriku a zároveň ju rozvíjať do ďalších dimenzií.

V prvom rade je potrebné zvukovú ezoteriku pochopiť a prijať ako ezoteriku slepcov. Môžu to byť ľudia slepí od narodenia alebo takí, ktorí sa slepcami stali počas života. Slepec od narodenia nemôže rozvinúť a používať obrazovú formu vnímania sveta. Vidiaci ezoterik má problém, pretože prevláda používanie obrazovej formy ezoteriky. Preto je tu na začiatku nutnosť naučiť sa potláčať snahu psychiky meditovať na základe zrakových efektov. Výcvik v tomto smere je postupný a dávate si na čas. Na túto zmenu si musí váš mozog a psychika navyknúť. Prvé meditácie sa podobajú stavom ľudí, ktorí z tých či oných príčin oslepli. Zrazu si musia zvykať na nový režim existovania. Oči nefungujú a zostali už iba spomienky.

Pri zvukovej ezoterike je nutné všetko cvičiť so zatvorenými očami a počas cvičení oči otvárať iba výnimočne. Teda fyzická nutnosť zatvorených očí. Zostávajú ešte obrazové spomienky. Človek, ktorý oslepol počas života, má snahu ponechať si zrakové spomienky. Snaha ezoterika je aj tieto spomienky potlačiť a prinútiť svoju myseľ, aby z pamäte vyberala len zvukovú stopu predtým videných objektov. Teda keď pred vás hodím na kovovú podložku kamienok, tak nepríde k hľadaniu zrakovej podoby kameňa, ale len zvukovej podoby vyvolanej pádom kamienka. Takto treba postupovať so všetkými fyzickými predmetmi a tiež so živými objektmi. Bez tohto základného ezoterického výcviku v oblasti zvukovej ezoteriky toho dosiahnete príliš málo.

Napríklad je vhodné zohnať si zvukovú nahrávku rôznych predmetov a neustále počúvať a slovne vyjadriť bez obrazu, o aký predmet ide.

Potom je tu ďalší výcvik a to je výcvik hmatu a poklepu na okolité objekty. Tak, ako sa slepec učí čítať Brailovo dierkové písmo, tak aj pri ezoterickom výcviku je potrebné obnoviť schopnosť detailného vnímania povrchu objektov. Dotknúť sa predmetu, buchnúť do objektu, zistiť jeho veľkosť a detaily. Analyzovanie na základe zvuku a hmatu.

V praxi to vyzerá tak, že si zatvoríte oči a chvíľu sledujete zvukové stopy okolo seba. Rozlišujete zvuky vzdialené a blízke. Uvedomujete si, ako zvuk zaniká a kde sa znovu objavuje. Potom sa začnete dotýkať predmetov okolo seba. Hmatáte objekty a mierne do nich udierate a škrabete. Potom potlačíte aktívne všetky vznikajúce obrazy. Zo začiatku stačí, aby ste ich znejasnili a zahmlili, až postupným výcvikom ich odblokujete úplne.

Základný výcvik otočíte aj do vnútra fyzického tela. Je treba sa naučiť vnímať vaše orgány nie na základe obrazov, ale na základe zvukov. K zvukom pridávate vnútornú fyzickú koncentráciu do danej oblasti. Tak isto sa učíte bez zrakových efektov vnímať celé svoje fyzické telo a celú existenciu. Nemôžete seba vnímať ako obraz, ale iba ako zmes zvukov a bioenergií.

Čokoľvek budete odteraz v zvukovej ezoterike robiť, musíte začať pri zvukoch a nie pri obrazoch a spomienkach na to, čo ste videli už predtým a uložili do pamäte. To sa týka aj bioenergií pestovaných v Reiki ezoterike. Nie je prípustné a možné používať Reiki znaky, ale adekvátnu zvukovú podobu. Teda musíte nájsť zvuk alebo kombináciu zvukov na aktivizáciu vlastnej bioenergie. Tak isto je potrebné nájsť vhodné zvukové efekty na zosávanie bioenergií z iných živých objektov.

Zaujímavý je aj fenomén špeciálneho slepeckého vnímania farieb. V ezoterickej literatúre sa uvádza, že je možné špeciálne vnímať objekty a farebnosť na základe končekov prstov. Budem musieť tento fenomén preveriť a precvičiť.

Pokiaľ sa stávate dobrovoľne slepcom, tak by ste mali začať ináč využívať aj hlas. Je rozumné, aby sa navzájom spojili dva fenomény a to hlas a bioenergiu v aurickom obale okolo ústnej dutiny. Aurický obal je tu bioenergia vlastného tela alebo zosatá bioenergia iných ľudí a je silne koncentrovaná pred ústami. Potom sa už vyslovené zvuky spájajú s bioenergiou v aure a toto všetko sa spája s molekulami vzduchu. Molekuly vzduchu sú energetizované a vibrované. Tu je možnosť použiť echolokačné efekty na zistenie objektov okolo seba. Teda fenomén echolokácie u netopierov, delfínov a veľrýb. Tu by sme mohli hovoriť aj o výnimočnej schopnosti niektorých slepcov ošetrovať okolie práve touto potenciou.

Pridaj komentár