Veštecké bioenergie. Veštecké zmysly. Veštecké zosávanie bioenergie. Veštecká postavička. Veštecký mozoček. Veštecká miecha. Veštecká koža. Veštecké svaly. Kineziologická virguľa. Veštecké neuróny. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v hľadaní vhodného spôsobu nácviku vešteckých techník a to tak, aby sa to mohol naučiť každý, kto prejaví určitý záujem a chuť pravidelne cvičiť. Ide o to, aby sme intuíciu a správny odhad vylepšili a zdokonalili na výbornú úroveň.

V prvom rade si treba uvedomiť, že základom všetkých vešteckých výkonov je kreslenie postavičky na papier pred sebou. Pokiaľ sa rozhodnete veštecky ošetriť dotyčnú osobu, je potrebné, aby ste ju nakreslili ako malú postavičku na papier a zároveň k nej pripísali meno a priezvisko. Vhodné je si napísať aj vek a kde býva v súčasnosti, prípadne dopísať, čo diagnostikujete. Napríklad zdravie, psychiku a osud. Postavičku veštecky ošetrovanej osoby si môžete vizualizovať pred sebou s otvorenými, ale aj so zatvorenými očami. Zároveň sa usilujete veštecky ošetrovanú osobu vidieť aj v mozočku. Teda vždy sú tu dve miesta vnímania veštecky ošetrenej osoby a to je zadná časť hlavy a pred vami. Veštecky ošetrovanú osobu netreba vidieť úplne jasne a s detailmi tvare a oblečenia. Skôr je to tušenie obrysov veštecky ošetrovanej osoby.

V ďalšej fáze nácviku je potrebné, aby ste si správne naladili zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. V prednom mozgu je to čuchové centrum, v spánkovom laloku sluchové centrum, v temennej oblasti pohybové centrum, v zadnom zrakovom mozgu pociťujeme neuróny zrakového centra. Vo všetkých centrách sa všetky druhy energií vlastného tela strácajú cez choré a poškodené bunky a to všade tam, kde takéto choré bunky máme. Prípadne si pomáhate aj sugeratívnou predstavou chorých miest v danej oblasti. Treba bez výhrad a pochybností uveriť, že daná oblasť je chorá. Pokiaľ možno nepoužívajte na veštecký výkon oči v očných jamkách. Snahou je robiť veštecký výkon cez zadný zrakový mozog a mozoček, ktorý je pod zrakovým mozgom.

Na veštecký výkon je potrebné napojiť sa na veštecky ošetrovanú osobu a je úplne jedno, kde sa nachádza. Spomenúť si na veštecky ošetrenú osobu a zosať z nej bioenergiu. Máte pocit vysávača. Bioenergiu zosávate z veštecky ošetrovanej osoby a zároveň ju musíte strácať, ako strácate vlastnú bioenergiu. Takéto bioenergetické zosávanie je základom kvalitných vešteckých výkonov. Cez bioenergiu k vám z veštecky ošetrenej osoby prúdi jednak bioenergia, ale aj informácie o danej osobe. Zosávate spolu svoju aj cudziu energiu, a tak isto ju spolu strácate. Dobré je neustále cez choré miesta v tele strácať všetky možné druhy ľudskej bioenergie. Patria sem všetky druhy sexuálnej energie, energia magnetického jadra Zeme. Tak isto kmitajúce a inak vibrujúce bioenergie. To je správny veštecký stav.

Pokračujeme v koncentrácii do mozočka. Vytárate tu určité dianie a to je malá postavička osoby, ktorú veštecky práve ošetrujete. Tak isto ste intenzívne odsali v tejto oblasti bioenergie. K tomuto účelu použijete odsávacie znaky. K postave veštecky ošetrovanej osoby pridávate rôzne obrazy, aby ste zistili, ako veštecky ošetrovaná osoba bude reagovať. K postavičke veštecky ošetrovanej osoby pridáte predstavy alebo pocit. Zvyčajne pre kontrolu pridávate opačné pocity. Pocit zlej osoby a pocit dobrej osoby. Toto je najjednoduchšia forma vešteckých výkonov. Je možné veštecky ošetrovanú osobu podrobiť vešteckým úkonom pomocou postavičiek z tarotových kariet. Poviete si: Chcem zistiť, koľko rakovinových buniek má dotyčná osoba v tele. Z oblasti mozočku sa vynorí určitá postavička, určitý predmet, určitý znak. Potom si poviete, aby znak išiel v tele na to miesto, kde je najviac rakovinových buniek. Potom požiadate, aby znak, postavička alebo váš symbol vyjadril chorobnosť počtom postavičiek alebo symbolov. Pokiaľ je ich do 120, tak je imunitný systém zlyhaný. Pokiaľ je ich 60, riziko zlyhania je veľké. Tu je možnosť vytvoriť si vlastné tarotové karty, ako má každá dobrá veštica.

Pri ďalšom vešteckom výkone sa skoncentrujete na oblasť miechy. Snažíte sa v tejto oblasti všetko utíšiť a odsať, strácať vlastnú energiu a energiu veštecky ošetrovanej osoby. Energiu strácate cez oslabené miesta v mieche alebo pomocou silnej sugerácie uverenia, že v tejto oblasti máte niečo choré. Veštecký výkon cez miechu patrí do kategórie vešteckých výkonov automatickou kresbou. Tieto veštecké výkony sú vhodné na partnerské vzťahy. Z miechy sa koncentrujete na postavičku veštecky ošetrenej osoby v zadnej časti hlavy a zisťujete, či sa dá okolo dotyčnej osoby vytvoriť kvetinkový svet alebo čierňava. Kvetinkový svet drobných kotúčikov označuje dobrú osobu. Čierňava hustých čiar označuje deštruktívnu osobu. Napríklad pri osobe, ktorá je schopná hlbších citov, je možné okolo postavičky nakresliť srdiečko. Choré miesto sa zobrazuje ako hrubé čierne čiary.

Potom tu máme možnosť ďalšieho vešteckého výkonu a to cez povrch kože. Skoncentrujete sa na povrch kože, akoby ste boli malé dieťa a vytvoríte tu predstavu anjela. Prípadne si spomeniete z pamäte svojej hlavy na obrázok anjela. Postavička anjela ide k postavičke veštecky ošetrovanej osoby a naznačuje vám na možné riziká a nutnosť niečo chrániť, niečomu sa vyhnúť. Hovoríme o anjeloch strážnych. Tento typ veštectva sa dá použiť v konkrétnej životnej situácii najlepšie.

Ďalej môžete skúsiť veštenie cez svaly a nervové platničky vo svaloch. Tak isto sa skoncentrujete na svaly a pomocou vešteckých znakov odsajete a stratíte z tejto oblasti bioenergiu svoju vlastnú, ale aj z veštecky ošetrenej osoby. Vlastne tu robíte veštecké výkony spadajúce do kineziológie. Na začiatok treba vždy u veštecky ošetrovanej osoby previesť kineziologický test. Zisťujete, ako reagujú svaly veštecky ošetrenej osoby na dve položky. Jedna je fľaša kyseliny a druhá je fľaša vody. Vytvoríte postavičku ošetrovanej osoby. Predstavíte si, ako dotyčná osoba reaguje na kyselinu. Jedna osoba bude reagovať stuhnutím a druhá osoba mľandravosťou. Tu máme dve možné ľudské reakcie a je potrebné ich zohľadniť pri hľadaní vhodnej liečby, stravy alebo terapie pre dotyčnú osobu. Pokiaľ na zisťovanie použijete aj virguľu, ktorú držíte v ruke, tak pri tuhnutí svalov sa virguľa hýbe a pri uvoľnení sa nehýbe. Pokiaľ máte veštecky ošetrovanú osobu, ktorá reaguje na dobré veci tuhnutím, tak tu sa práve virguľa rozhýbe. Treba na tieto kineziologické súvislosti zobrať ohľad.

Pridaj komentár