Sklamanie. Strata. Neúspech. Odmietnutie. Nedostatok. Reakcia na situáciu. Prijatie reality. Primeraný smútok. Veľkosť straty. Zmena postoja. Smútok. Melanchólia. Depresia. Primeranosť. Prekonanie.

Niečo sa zmenilo a stalo sa niečo, na čo reagujeme smútkom. Je to prirodzená reakcia, ktorou je potrebné prejsť a nebrániť sa jej. Problémom je však adekvátnosť reakcie a jej postupného prekonania. Je treba zobrať na zreteľ aj veľkosť straty, ktorá nás postihla. Tak isto pripravenosť na určité nenávratné zmeny. K strate sa často pridáva vina a podiel viny na strate, a tak isto pocit zlyhania a oslabenia ega. Treba brať aj ohľad na rýchlosť zmeny a rýchlosť straty. Nečakaná straty musí byť pochopená ako mimoriadne riziková.

Strata a s ňou spojená zmena má za následok prirodzenú emóciu smútku, ktorý je súčasťou procesu zmierenia a vytvorenia nového návyku na zmenu. Niečo zaniklo a niečo nové sa zjavuje. A tu niekde na pol ceste sa nečakane alebo postupne nachádza človek a jeho vnútro, ktoré si musí vytvoriť nový návyk a zabudnúť na väzby, ktoré už nie sú realitou.

Nebezpečenstvo spočíva v hĺbke a intenzite emócie smútku, ktorá môže byť spojená aj s inou emóciou a to hnevom a nenávisťou. Niekedy sa dá strata nahradiť a úsilím všetko vrátiť tam, kde chceme a potrebujeme, niekedy je nutné stranu a zmenu prijať. A hlavne preto, že je nezvratná ako smrť samotná.

Na niektoré zmeny, a najmä tie nezvratné, je možné sa pripraviť a prijať ich v predstihu. Napríklad si uvedomiť, že jedného dňa musí človek všetko zanechať a bude jeho životu koniec. Je možné sa psychicky na to pripraviť a pripraviť si celý odchod z tohto sveta. To je asi najťažšia zmena v živote človeka, ktorá je tak významná ako príchod na tento svet. Tam sa prišlo a tu sa odchádza. Skúste sa na túto poslednú zmenu pripraviť. Paradoxne smútok z odchodu, depresia a následná melanchólia môžu prísť pred stratou a zmenou.

Potom sú tú zmeny mimoriadne citové a to sú odchody na druhú stranu našich najbližších a najmilovanejších. Aj na takéto zmeny sa dá vnútorne pripraviť, aj keď to musí byť pre každého ťažká záležitosť.

Potom tu máme radu zmien, ktoré nás môžu prekvapiť nečakane a zvyčajne sú výsledkom nepozornosti, unáhleného konania alebo obchádzania zákonov. Bude všeobecne platiť, že smútku treba dať prirodzený priebeh. Či už smútok a jeho formy vznikajú pred zmenou, alebo po zmene. Je rozumné si uvedomovať, že život je plný zmien a proti ťažkým stavom smútku funguje filozofia: „Život je zmena a medzi tým znovu iba zmena“.

Ten, kto žije v permanentnej zmene, má v zásade aj permanentný smútok a riziko ťažších stavov ako je depresia a melanchólia. Meditujúca osoba sa sama dobrovoľne zvnútra mení a prerába. Niekedy ani pri meditácii netuší, kde zájde a ako sa jej život zmení. Proti smútku môže účinne fungovať aj veštectvo. Veštecky ladená osoba môže ošetriť svoje okolie lepšie a dokáže sa nežiaducim zmenám vyhnúť alebo ich predvídať.

Ja osobne má tiež problém s emóciou smútku. V mojom živote je veľa vonkajších aj vnútorných zmien. Dokonca som cieleným tvorcom zmien a v tomto smere uplatňujem zásady permanentných zmien a permanentného prekonávania smútku. Niekedy sa smútok prevalí do depresívnych stavov nechuti na niektorú činnosť, ktorú pravidelne robievam. Spravidla si to odskáče písanie príspevkov a sexuálna oblasť. Niekedy depresia prepukne na pohyb v prírode. Naučil som sa s depresiami žiť a zvládať ich. Je výborné, že rokmi si človek postupne vytvorí mechanizmus zvládnutia smútku a depresie. Niekedy zámerne nechám depresiu riadiť. Napríklad sa prizerám, ako sa nedokážem celé týždne premôcť a napísať článok, ktorý som mal naplánovaný. Odkladám to a testujem stav depresie a mierne tlačím na to, aby som to napísal o pár dní. Postupne opadne stav depresie a ja článok napíšem. Už sa mi stalo, že som mal totálnu depresiu až melanchóliu na pohyb. Jednoducho som si nevedel prikázať sa aktívne hýbať. Tento stav trval už dlho a bolo ho treba aktívne riešiť. A tak som začal chodiť do posilňovne. Postupne sa totálna nechuť na pohyb zlikvidovala.

Depresia a melanchólia sa dajú likvidovať aj prepracovaním neurónových oblastí pomocou Silva techník. Ide o techniku vzájomného prepojenia neurónových oblastí mozočku, veľkého mozgu stredného mozgu, miechy, brušného mozgu v črevách a nervových platničkách. Robí sa tu technika koncentrácie a vzájomného prepojenia. Takáto technika už pomohla viacerým, aj mne osobne.

Pridaj komentár