Rozkmitané prsty v aure. Rozkmitané neuróny. Koncentrácia do bodky. Vnútorná koncentrácia. Koncentrácia cez bioenergiu. Zmyslové centrá. Liečba. Terapie.

Skúmame možnosti inšpirovať sa EEG zariadením na testovanie činnosti mozgu a neurónov celkovo. V EEG prístroji sa používa anorganická forma energie. Pri bio EEG budeme používať vlastnú bioenergiu alebo bioenergiu získanú z iných živých zdrojov. Napríklad je zaujímavá zosatá energia zo zelených stromov, ktorá má prvky rozkmitanosti. Prípadne rozkmitáme vlastnú bioenergiu a to priamo z neurónov. Na to je potrebná nadštandardná koncentrácia, o ktorej si povieme ďalej. Ďalšou možnosťou, ako bioenergiou skúmať a liečiť telo, je fyzicky rozkmitať bioenergiu v aurickom obale okolo fyzického tela živej osoby. Za aurický obal a aurický priestor tu budeme považovať vlastnú alebo cudziu bioenergiu okolo fyzického tela. K tomu pridáme molekuly vzduchu, ktoré obklopujú v aurickom obale fyzické telo. V zásade sa usilujeme kmitajúcimi prstami rozkmitať aurickú bioenergiu a tú potom tlačiť naspäť do fyzického tela. Toto sú možnosti vyrobenia rozkmitanej bioenergie v ľudskom tele a mimo ľudské telo.

Je tu aj iná možnosť testovania neurónových oblastí v ľudskom tele s tým, že ich dotlačíme do neurónových oblastí a tu ich rozkmitáme. Ide o sexuálne bioenergie a energie magmatického jadra Zeme v zmysle magnetizmu, ktorý nás priťahuje do stredu zemegule. V zásade je možné takto vytvoriť vhodný bioenergetický zdroj, ale je nutné ho intenzívne rozkmitať akýmkoľvek spôsobom. Rozkmitaná bioenergia sa čo najviac podobá neživej energie. Tak isto možno rozkmitanú bioenergiu nakmitávať určitými frekvenciami a to je počet kmitov za sekundu.

Po vytvorení takejto bioenergie máme dve možnosti, takto rozkmitanú bioenergiu zahusťujeme a vedieme ako liečivú bioenergiu do jednotlivých častí tela. Používame k tomu určitú koncentráciu do daných oblastí. Ide o taký typ koncentrácie, ako keď fyzicky rukou niečo stláčame. Vo vnútri stláčame silou vôle bioenergiu.

Na druhej strane rozkmitanú bioenergiu môžeme vytvárať, ale zároveň aj strácať ako je to potrebné pri vešteckom výkone. Takto vytvorenou a rozkmitanou energiou, ktorú neustále strácame, ideme veštecky ošetriť seba alebo inú osobu. Takto upravená bioenergia slúži na veštecký prieskum celého človeka, ktorý je takto veštecky ošetrovaný.

Ešte by som sa vyjadril ku koncentrácii do vnútra ľudského tela. Koncentrácia do vnútra ľudského tela sa musí podobať stisku ruky voči určitému predmetu vo vonkajšom svete. Vo vnútri fyzického tela sa koncentrácia robí cez bioenergie, ktoré sa postupne zhusťujú do miesta koncentrácie. Zo začiatku je vhodné sa do vnútra ľudského tela koncentrovať na väčší priestor. Napríklad hlavu, ruku, celé telo, hruď. Potom na menšie plochy ako časti mozgu, potom na ešte menšie orgány ako sú hormonálne žľazy. Nakoniec sa skoncentrujeme na veľkosť zrnka piesku. Všetky koncentrácie treba rozkmitať.

Pri výcviku sa pomôže najprv koncentrácia na objekty pomocou tlaku prstov ruky a tento tlak preniesť dovnútra fyzického tela. Možné je zobrať do ruky ceruzku a ceruzkou tlačiť na podložku. Zároveň tlak prenášame dovnútra svojho tela, kde sa chceme koncentrovať. Môžete kresliť tlakom aj menšie alebo väčšie objekty a pocit tlaku preniesť dovnútra tela. K pocitu preneseného tlaku treba pridať skutočné zovretie bioenergií do miesta koncentrácie.

Pridaj komentár