V tomto príspevku sa zaoberám problematikou zvukovej mágie skrytej napríklad vo východnej mantrovej tradícii. V tomto príspevku budem hovoriť o echolokačných schopnostiach pestovaných v Čikung škole. Tak isto tu budem hovoriť o základoch magického myslenia podrobne rozvedeného v Magickej škole.

Už vo viacerých príspevkoch som poukázal na prevahu obrazovej ezoteriky na úkor ezoteriky zvukov a dotykov prstov, aj keď súčasťou nacvičovaných techník je pravidelné počúvanie ezoterickej hudby a medzi touto hudbou nájdeme aj mantry či už indické, alebo tibetské. Samozrejme, doterajší prístup k týmto zvukovým nahrávkam bol skorej regeneračne pohodový a nácvikový.

Všetko sa postupne otočilo práve nácvikom otvorenia zvieracej mysle vo vedomí meditujúceho a objavenie pozostatku echolokačných schopností človeka, aj keď už iba na báze tvorby bioenergie nervstva zubov a pier. Postupne sme nacvičovali aktivizáciu echolokačnej schopnosti a vkladanie spomienok na rôzne druhy zvukových efektov do bioenergie echolokátora. Na začiatok to boli zvuky prírody, pribudli zvuky vtáčieho spevu pretransferované do písmenok abecedy ako huhu, krá krá a podobne.

Tak isto sme v echolokátore cvičili zvukovú podobu hudobných nástrojov a zvukovú podobu jednotlivých písmenok abecedy. Skúšali sme sa preliečovať vhodnými zvukovými spomienkami a vyciťovať, aká zvuková podoba prevláda v tej ktorej časti ľudského tela. Počúvali sme rôzne druhy mantier a zároveň sme zvuky mantier vkladali do bioenergie echolokátora. Všetkým sme pôsobili na seba a na druhých meditujúcich okolo seba. Budeme pokračovať ďalej a to nácvikom dĺžky trvania jednotlivých zvukov písmen abecedy. Teda si do echolokátora budeme vkladať zvukovú podobu napríklad písmena A.

Zvuková podoba musí trvať tak dlho, ako keď si v duchu poviete číslicu jedna. Po zvuku písmena A musí nasledovať krátke ticho o dĺžke vyslovenia vo vnútornom hlase číslice jedna. Potom bude zvuk písmena A trvať tak dlho, ako keby ste si vo vnútri hlavy dvakrát povedali číslicu jedna a tak isto ticho po vnútornom vyslovení bude trvať tak dlho, ako samotné vyslovené písmeno A.

Takto budeme postupovať k trom jednotkám a možno až k piatim jednotkám. Tento nácvik prevedieme so všetkými zvukovými podobami písmenok abecedy. Zároveň si vytvoríme archív rôznych zvukov a tieto sa na naučíme podľa zásad Magickej školy spoločne kombinovať. Osobne sa domnievam, že mantry akéhokoľvek pôvodu spadajú do oblasti magického vedomia založeného na správnom kombinovaní zvukovej podoby písmen abecedy. Tak isto sa za pomoci echolokátora a bioenergie reiki dajú robiť bioenergetické otlačky zvukov kolo nás. Všetko sa postupne pretaví do mágie mantier. Tak isto sa budeme venovať dekódovaniu rôznych druhov mantier a to opačným pochodom rozšifrovania mantry a zistenia, čo má ovplyvňovať a dosahovať.

Pridaj komentár