Indická joga. Jedinečné techniky stíšenia, skľudnenia a koncentrácie. Jedinečné techniky pre začínajúcich v oblasti ezoteriky. Zahájenie vyšších foriem jogy na báze kozmického vedomia. Kozmické vedomie okolo orgánov tela a všade určitý zvuk. Poradenstvo anjela mušlí. Psychický prienik do kozmu číslo 1., 2., 3., 4., 5., 6. Techniky nastavenia mozgu na zvukový prienik psychiky do priestoru reálneho kozmu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach Joga MP3. Pokiaľ nerozumieš niektorému slovu, vyhľadaj Slovník.

Pokiaľ nechcete večne cvičiť karimatkovú jogu základných asán, je vhodné sa dať zasvätiť do základov jogy a do anjelov lastúr a zvuku, ktorý sa s nich šíri v priestore kozmu.

Základom jogy sú asány ako pozície tela a možno tieto pozície dať aj do kolónky kultové objekty, ktoré vytvoríte z vlastného tela a hlavne kostí. Vyhľadaj v Pyramída škole. Tak isto je možné sa dať do kultových stavieb aj individuálne zasvätiť alebo si počkať na veľké opakovania zasvätení. Základom jogy sú aj prstové módy ako pozície tela, ktoré dovoľujú ďalej stupňovať koncentráciu na to, čo cvičíte. V joge sú aj ďalšie koncentračné cvičenia a dostatočne som ich opísal v predchádzajúcich článkoch.

Po odcvičení základov jogy je vhodné sa ubrať do vyšších úrovní jogy, ktoré sú založené na kozmickom vedomí, kde sa skoncentrujete okolo jednotlivých orgánov tela a vložíte tam spomienky o kozme. Viacej o si kozmickom vedomí prečítate v Kozmos sekcii. Aj tu z dôvodu získania odporúčam zasvätenie do kozmického vedomia. Ku kozmickému vedomiu treba schopnosť vešteckého vnímania toho, kde psychicky putujete v kozmickom priestore na vlne zvuku a úpravu psychiky pre takéto cestovanie v reálnom kozmickom priestore. Treba si dať pozor, aby ste nešli do svojich spomienok v mozgu a aby ste neprenikali do predmetov v miestnosti, prípadne mapy kozmu, ktorú máte pred sebou.

Z iných článkov ste sa dozvedeli, že máme zatiaľ tri kozmy a to kozmos č. 1., v ktorom sa nachádza aj naša planéta Zem. Tá sa nachádza v slnečnej sústave v určitom súhvezdí, ktoré sa nachádza v Galaxii. V strede tejto Galaxie je čierna diera a okolo je tiež množstvo rôznych galaxií. Tento priestor odhadovo má nejakých 40 miliárd svetelných rokov. Jeden svetelný rok má bilión kilometrov. V blízkosti kozmu č.1 je kozmos č. 2., má veľkosť asi 10 miliárd svetelných rokov. Po boku je kozmos č. 3. ako sploštená guľa do elipsy, ktorá má asi 70 miliárd svetelných rokov. Ide o priestor, v ktorom sa človek môže psychicky pohybovať a to po zvládnutí kozmického vedomia a magnetických energií Reiki. Aj tu je vhodné sa dať pre ušetrenie času a nácviku zasvätiť. Tieto tri kozmy tvoria planéty, súhvezdia, galaxie, hviezdokopy, hmloviny, čierne diery a podobne. Hovoríme o hmotnom kozme na úrovni makrokozmu a to je všetko väčšie ako hrot ihly. Okolo týchto troch kozmov je asi 140 miliárd voľného kozmického priestoru. No v tomto priestore už nie sú magnetické polia a pohybovať sa tu treba psychicky na základe jogínskej mysle, ktorá je nasadená ako kozmické vedomie a sem sa ukladajú rôzne druhy zvuku a k tomu treba neustále niečo v psychike upratovať na úrovni spomienok a postojov k životu. Jedine na takomto princípe sa dajú psychicky rýchlo prekonávať nekonečné vzdialenosti reálneho kozmu.

Máte kozmické vedomie a rozhodnete sa navštíviť kozmos č. 4., ktorý je vzdialený od našej planéty Zem asi 170 miliárd svetelných rokov a môžete tu objaviť malý kozmos asi 2 miliardy svetelných rokov v počiatočnom štádiu. Potom je možné cez zvukové kozmické vedomie psychicky navštíviť kozmos č. 5., ktorý je od nás vzdialený asi 280 miliárd svetelných rokov. Tak isto je to menší kozmos, ktorý sa buduje a nemožno tam nič zaujímavé z hľadiska duchovného rastu objaviť.

No je tu ešte ďalší kozmos a to číslo 6., ktorý je od nás vzdialený asi 320 miliárd svetelných rokov, má veľkosť asi 80 miliárd svetelných rokov, dosť sa svojou štruktúrou podobá nášmu kozmu a je tu čo duchovne konzumovať. Budeme sa mu podrobnejšie venovať. V priestore 400 miliárd svetelných rokov možno nájsť aj zbytky zahynutých a zničených kozmických svetov. Kozmické vedomie možno charakterizovať ako slobodnú jogínsku myseľ, ktorá našla slobodu ducha v psychickom putovaní reálnym kozmom. Netreba si ju mýliť so svetom mŕtvych spomienok, kde nájdete spomienky vyhynutej organickej hmoty, ktorá niekde žila v kozme. Zvukovú kozmickú myseľ považujeme za najhodnotnejší príspevok indických jogínov do balíka ezoterického duchovna. A preto sa jej budeme intenzívne venovať.

Pripravili sme aj geometrický náčrt rozmiestnenia kozmov 1. – 6. Verím, že si o kozme spravíte inú predstavu ako väčšina bežných smrteľníkov. To, čo tu píšem, nemožno pokladať za vedecky overené informácie. Overovali sme ich veštecky a snažíme sa maximálne o racionálne prístupy, založené na bádaní spomienok mŕtvych jogínov, ktorých spomienky sa hlavne uchovali v magma zápisoch Zeme a možno ich vnímať po vešteckom výcviku a zasvätení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.