Psychický prienik do reálneho kozmu, ktorému sa venuje astronómia. Nejde tu o prienik do spomienok v ľudskej hlave, ani do aury okolo meditujúceho, ani do obrázkov kozmu pred sebou. Vzorom psychického prieniku do kozmického priestoru sú psychické zmeny kozmonautov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Kozmos MP3. Kozmos zasvätenia si pozrite v Galérii zasvätení a prípadne sa dajte zasvätiť.

Základom kozmického vedomia je veštecké bádanie psychiky kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Zistili sme zásadné zmeny v ich psychike. Ich vedomie odišlo z niektorej oblasti neurónov, a to hlavne stredného mozgu, do okolia orgánov. Pri každom orgáne sa objavili ich spomienky z celého života a hlavne túžba po kozmonautike. Veštecký prieskum viedol aj k jedincom, ktorí sa narodili hyperaktívnym matkám. Dieťa od matky dostalo psychiku kozmonautov. Takéto osoby si ani neuvedomujú, že sú psychicky v kozmickom priestore mimo planétu Zem. No všetci, ktorých sme veštecky ošetrovali, sa usilujú, aby žili bežným spôsobom a odmietajú sa venovať schopnosti prenikať do kozmu psychicky. Museli by k psychickému prieniku pridať výcvik svojich zmyslov, aby mohli veštecky vnímať, kde sa psychicky nachádzajú. Najlepšie sú psychicky v kozme zabudované osoby často v ústavnej starostlivosti a nedokážu správne reagovať na dianie tu na planéte Zem.

Pre ezoterika je potrebné, aby vo svojom vývoji postupne prešiel z klasického vedomia, ktoré je pre planétu Zem usadené hlavne v strednom mozgu, mozočku, v mieche, brušnom mozgu, v šedej kôre veľkého mozgu po klinickej smrti. Pri kozmickom vedomí sa vedomie cvičením a zasväteniami presunie na orgány tela a to ku každému orgánu, kde sa presunú túžby a spomienky o kozme. No nie je možné, aby ezoterik zostal trvalo v kozmickom vedomí, ktoré sa nekontrolovane túla v kozme. To, čo je reálne možné a vhodné aj z hľadiska zdravotného a psychického, je kozmické vedomie viazané iba na planétu Zem a nič viac. Z tejto pozície sa dá potom vychádzať do rôznych kozmických vedomí napríklad slnečnej sústavy, ale aj súhvezdí našej Galaxie.

Ezoterik sa skoncentruje do svojho vnútra a to sugeráciou, že sa nemôže hýbať, vidieť, počuť, chutnať, čuchať a môže tak robiť iba vo vnútri tela. Koncentrácia ide okolo orgánov tela a to predstavou labyrintu. Ku každému orgánu sa dajú spomienky na všetko okolo kozmu. Kto dostal zasvätenie, ten si na zasvätenie spomenie a mozoček naladí na kozmické vedomie. K orgánom treba dať aj pocit elektromagnetických polí kozmu a oslabiť vplyv magmatického jadra planéty Zem. Do slnečnej sústavy sa snažíme dostať cez energetické polia, ktoré prenikajú do sféry planéty Zem. Psychicky prienik je najlepšie realizovať cez energetické polia. Aj tu majú výhodu zasvätené osoby. Mohli by ste do kozmického priestoru prenikať cez sugeráciu klinickej smrti a samotný svet mŕtvych. Tak isto by sa dalo ísť cez mikrosvet a to rezonanciami hlasiviek alebo iných blanovitých častí tela. Do kozmu by sa dalo ísť aj cez živé osoby, ktoré majú kozmické vedomie a psychicky žijú v určitej oblasti kozmu.

Je potrebné sa naučiť vnímať veštecky kozmický prienik psychiky a to najlepšie v pamäti alebo v aure pred sebou. Ezoterik si nakreslí pred seba niečo ako obrazovku televízora a tu môže veštecky sledovať, kde sa v kozmickom priestore nachádza. Treba si dať však pozor, aby ste neprenikali do vešteckého výkonu, ktorý robíte pred sebou. Pred sebou kozmický prienik psychicky iba sledujete a najväčšia koncentrácia musí byť do reálneho priestoru kozmu. Môžete mať pred sebou maketu planéty Zem. Potom ju môžete zmeniť na našu slnečnú sústavu. Potom predstavu našej Galaxie so súhvezdiami. Nakoniec si môžete dať predstavu guľovitých tvarov troch kozmických priestorov plných planét, súhvezdí a útvarov okolo našej planéty Zem. Náš kozmos má veľkosť 40 miliárd svetelných rokov. Kozmos vedľa neho má veľkosť 10 miliárd svetelných rokov a tretí kozmos má veľkosť 70 miliárd svetelných rokov. Tu sa dá prenikať cez kozmické energie, ale tak, aby ste chodili hlavne cez energie, ktoré sú prospešné pre ľudský organizmus. Pokiaľ by ste chceli ísť do kozmu č.4., 5., 6., je treba pozrieť do Jogínskej školy, kde sa naučíte putovať prázdnym priestorom na základe zvuku a psychicky sa premostíte do vzdialenosti 140 až 300 miliárd svetelných rokov.

No tentokrát sme sa snažili dostať psychicky do priestoru Marsu a tu pomocou rituálov posekania ľudského tela prenikali tam, kde je nejaká forma živej organickej hmoty. Niečo ako organický život sme našli v kozme číslo 2. Tak isto v Kozme číslo 3. sme zatiaľ našli tri miesta, kde je organický život. V kozme č.2 sme ho nazvali PES 1. V kozme č.3 je MEDVEĎ 1, ČERVEŇ 1, PÍLA 1. Vieme o organickom živote v súhvezdí BARAN 1, a tak isto sme pri prieniku do súhvezdia KRUŽIDLO 1. /Circinus – Kružidlo /. Súhvezdie Baran a Kružidlo je v našej Galaxii a organický život je tu v ranom štádiu buniek a červov. Za veľmi vyspelú sme považovali organickú hmotu MEDVEĎ 1 v Kozme č. 3. Mali sme pocit, ako keby sme stretli kilometer nahustených medúz okolo celej planéty. Pocit, že je to množstvo individuálneho rôzneho vývoja. Aj vo svete mŕtvych sme našli veľa kozmických inteligencií, ktoré skrmujú spomienky tejto organickej hmoty. Niečo podobné ako pri planéte Zem z pozície kozmických inteligencií, ktoré odumreli a zostali ich spomienky vo svete mŕtvych. Budeme v troch kozmoch hľadať ďalšie známky organického života.

Psychicky sme navštívili Corona Australis – Južnú Korunu, tak isto Chamaeleon – Octans, Circinus – Kružidlo. Na psychický prienik sme sa pripravili vešteckým skúmaním tých, ktorí prenikali alebo prenikajú psychicky do tejto oblasti kozmu.

Na záver psychických prienikov do kozmu je potrebné vrátiť sa psychicky naspäť, aby ste mohli reálne fungovať psychicky na planéte Zem.

Pridaj komentár