Charizmatické náboženstvo. Náboženstvo klinických veriacich. Náboženstvo stigmatických veriacich. Vychádzame z pozície vedcov Boha a skúmame prejavy zrkadliace sa hlavne v náboženských a mytologických symboloch celej histórie ľudstva.

Vážime si všetkých, ktorí sa venujú veciam náboženským, vážime si ich vieru a odhodlanie vytrvať vo veciach Božích. Takisto oceňujeme tých, ktorí svoj život obetovali alebo žili v Bohu a postarali sa, aby tento veľkolepý odkaz pretrval až do dnešných dní.

Ako ezoterici sme sa rozhodli preskúmať Boží svet a všetko, čo súvisí s prejavmi viery. V prvom rade sme pozmenili zámerne názory na náboženský život a prijali sme ho z pragmatických dôvodov bádateľov, ktorým vedecká metóda nedovoľuje mať k bádanej veci negatívny vzťah. To je hneď od začiatku neúspech sám o sebe. A tak ako vedci Boha sme zmenili svoje postoje na pozitívne voči všetkým náboženským symbolom a prejavom. Dokonca sme vypracovali veštecký postup, ako kontrolovať tento proces očisty. Teda ku každému náboženstvu a jeho symbolike mať pozitívny vzťah. To sme dosiahli a doslova nás to teší nie ako veriacich, ale ako vedcov Boha.

Potom sme svoj veštecký výskum zamerali na spomienky veriacich hociktorého náboženského systému, pokiaľ prežili klinickú smrť, boli stigmatickí alebo charizmatickí. Charizmatickí v tom zmysle, že konali zázraky ako na bežiacom páse a nie jeden alebo dva za 100 rokov. Do programu sme nezahrnuli tých, ktorých jednotlivé cirkvi vyhlásili za svätých. Byť svätým znamená pre nás, vedcov Boha byť osobou, ktorá slúžila celý život veci Boha a môže byť vzorom Božej prítomnosti. No tu sme ako vedci Boha zaujali jasnú pozíciu, že skúmame iba vnútorné duchovné prejavy jedincov, ktorí mali extrémne patologické prejavy vo svojom tele alebo psychike. Prevážilo hľadisko psychiatrické pred hľadiskom viery v ľudskú, a hlavne Božiu prozreteľnosť.

Nastupuje hľadanie, skúmanie a bádanie jedinečných prípadov viery a vytváranie si vhodnej reálnej predstavy, kde hľadať Boží svet a aké boli jeho prejavy cez jedinečných jedincov ľudskej histórie. Rozsiahle veštecké prieskumy nás priviedli k hypotéze, že Boh je bunka. Vieme, že už bolo vypovedaných veľa vyjadrení, čo je, kde je, ako sa prejavuje Boh. No nás tieto hypotézy neuspokojovali, lebo neposkytovali žiadny dôkazový materiál, ktorý by sme si mohli overiť a vedecky sa presvedčiť, že to má racionálny základ. V tomto prípade nám nepostačoval fenomén iba veriť a nepochybovať. Zaujali sme stanovisko neveriť a pochybovať, ale za účelom hľadania dôkazov.

Začali sme pracovať na overení hypotézy, že Boh je bunka. Teda rozhodli sme sa, že sa naučíme prenikať do buniek vlastnou psychikou, ako to ovládali niektorí klinickí a stigmatickí veriaci.

Na prienik do buniek sme potrebovali zvládnuť kmitajúce membrány v hlasivkách. Bližšie pozri Silva škola. A zároveň sme doštudovali odbornú medicínsku literatúru o bunkách, a hlavne genetike. Zároveň sme veštecky začali skúmať prípady spontánneho vyliečenia z beznádejného zdravotného stavu. Všetky výskumy sme realizovali v Geriatrickej poradni. Bližšie Geriatrická poradňa. Doviedlo nás to do jaskýň a upozornilo na schopnosti niektorých jedincov preniknúť do buniek vlastného tela. A tu zrazu ako keby sme narazili na vnútorný náboženský život. Do buniek sa psychicky dostaneme, iba keď použijeme symboly, ktoré sa nachádzajú v jaskyniach. Rozkmitané hlasivky bez symbolov jaskýň nemôžu prenikať do buniek. Ale to nestačí, treba si pri prieniku vždy nahodiť určitý stav mysle, ktorý sa pestuje v náboženských systémoch. Symboly obrázkov jaskýň potrebujú symbolické predstavy o našej smrti, o našom zmrzačení, o našom postoji dieťaťa, pokore a ponížení. Tak isto treba odložiť rozum a vzdelanie a nahradiť ho v tomto prípade vierou a naivnou detskou dušou z materskej škôlky. A zrazu je tu náboženský svet náboženských symbolov a možnosť komunikácie ľudskej mysle s bunkami vlastného tela až na úrovni genetickej. Zajasali sme, že sme našli vnútornú spojitosť medzi náboženskými symbolmi a bunkovými štruktúrami.

No zároveň sme narazili aj na odpor a nechuť značnej časti ezoterikov ísť takouto cestou. Začali sme tento špecifický jav vo vlastných radoch skúmať a prišli sme na to, že náboženské symboly je vlastne diktát buniek živej hmoty, ktoré sa snažia za každú cenu prežiť v tomto svete a vyťahovanie náboženských symbolov zvnútra buniek nás vedie k tomu, aby sme žili v prvom rade to, čo bunky diktujú. Pokiaľ komunikujete s bunkami pomocou náboženských symbolov, je všetko v poriadku. Ale keď ich začnete vyťahovať von z tela a mysle do vonkajšieho sveta, tak majú tendenciu nás donucovať, aby sme plnili príkaz rozmnoženia, obetovania sa rodu a ľudstvu. No ale toto vlastne nie je cieľom duchovnej cesty ezoterika. Cieľom je vlastná reinkarnácia a posmrtné aktivity vo svete mŕtvych. A tento cieľ nie je po chuti bunkám ezoterikov, ani celkovému vývoju ľudstva, ktoré je totálne podriadené bunkám a ich spôsobu komunikácie s ľudskou rasou.

No nebudeme sa riadiť emóciami a vášňami. Ako vedci Boha budeme tento fenomén náboženských symbolov skúmať a využívať pre dlhovekosť, ale pokiaľ tento systém dobre a reálne poznáme, tak sa z neho môžeme aj dôsledne oslobodiť a ešte intenzívnejšie zamerať na reinkarnačné ambície bez záťaže túžob našich buniek po rozmnožení a priestorovej expanzii. Ezoterik si uvedomuje, že síce spoznáva a ovláda náboženské a mytologické fenomény viery, ale iba preto, aby sa ich dôsledne zbavil a využil vo svoj prospech. Ezoterik si uvedomuje, že skutočnú hodnotou v kozme a nekonečnosti sú jeho spomienky a ich pokračovanie vo svete mŕtvych. A preto postoje veriaceho a ezoterika k náboženstvu sú zásadne rozdielne. Ezoterik slúži a verí iba v seba a tým to začína a končí.

Ako vedci Boha budeme naďalej usilovne spoznávať Boží bunkový svet, ale za účelom jeho ovládnutia a nie slúženia. Ako vedci Boha máme iné ciele a ambície. Naďalej to bude cesta k Bohu, ale blíži sa moment cesty od Boha. No na to si musíme ešte počkať.

Pridaj komentár