Prosím o kontrolu môjho úsilia v geriatrickej liečbe.

Opäť ste ma požiadali, aby som sa pozrel, ako si vediete v geriatrickom programe (predchádzajúci profil A 893). Celkovo treba program spomaliť, používať nižšie dávky a zamerať sa na detaily a dobudovanie modifikácií v tuku.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo detailne všetko v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah U vitamínu je dostatočný. Najslabšie miesto sú ganglie štítnej žľazy.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Obsah E vitamínu je dostatočný. Najslabšie miesto je nervstvo pečene.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Najslabšie miesto je pravý bedrový kĺb. Príliš slabé svalstvo.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. C vitamín cez kožu je dostatočný.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo detailne všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa trvácnejšie bunky ako je bežné. Okolo kostnej drene je plno zásobných modifikovaných blanovitých buniek. Pripravené v zásobe pomáhať. Slabšie miesto je oblasť panvových kostí. Zamerať sem pozornosť.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Najslabšie miesto je krvné riečište konečníka, je zanesené. Tak isto sú zanesené vlásočnice do svalov. Vysoký cholesterol a to poriadne. Treba natierať telo surovým vajcom a vyčistiť organizmus od cholesterolu. Natrieť a potom osprchovať, spravte tak aspoň 10 krát.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo detailne všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa trváce bunky. Sú tu zásoby modifikovaných buniek blán pripravené zasahovať, pokiaľ bude treba. Najslabšie miesto sú špongie pri krku a pohlaví. Treba natierať telo octom a maslom. Aspoň 10 krát.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo ich obkreslilo. Všade sa tvoria modifikované blanovité bunky, ktoré dávajú do poriadku, čo sa dá. Treba spomaliť postup, netreba takú dynamiku. Všetky položky znížiť na minimálne množstvá. Lepšie počúvať pud sebazáchovy, čo potrebuje.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo detailne všetko v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Tvoria sa trváce bunky. Všade plno užitočných blanovitých buniek s modifikáciami. Najslabšie miesto je srdce. Koncentrácia a predstava tarotových kariet do oblasti srdca.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: tvorí asi 100 000 užitočných látok do organizmu.

Modifikácia tuku „palce“: je ich dostatok.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: chýbajú na srdce a svaly. Hliníkovou fóliou si šúchajte telo.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: všetko v poriadku.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: chýbajú viaceré. Predstava chorôb.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: všetky v poriadku.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: treba dobudovať ďalšie. Zem z jaskyne.

Modifikácia tuku „špirály“: niečo už ide. Treba dobudovať ďalšie. Natierať sa prachom z rozdrvených ulít.

Psyché: pud sebazáchovy môže pracovať v tele v poriadku, tak isto počas noci.

 

Pridaj komentár