V tomto príspevku budeme pokračovať v testovaní duševne chorej osoby, ako zvláda základné životné situácie. Tieto skutočnosti zisťujeme z rozhovoru s dotyčnou osobou alebo s niekým, kto je dôveryhodný podať verný obraz správania duševne chorej osoby.
Duševne chorá osoba by mala zvládať všetky základné štandardné situácie a to je vstávanie, obliekanie, ranná toaleta, nachystanie raňajok, upratanie, nakupovanie, varenie, ovládanie telefónu, mobilu a iných technických zariadení v byte, bezpečne zapnúť a vypnúť plyn. Tak isto by mala vedieť zatvoriť a zamknúť byt. Dotyčná osoba by mala viesť štandardné rozhovory s inými osobami a dobre tieto osoby rozoznať podľa hlasu a tváre. Dotyčná osoba by mala vedieť manuálne pracovať, vyniesť smeti, poupratovať a podobne. Môžeme skúmať aj ďalšie skutočnosti a vytvoriť si dve položky, čo dokáže vykonať a ktoré náležitosti nedokáže zrealizovať. Terapia sa vedie k tomu, aby sa zanedbané oblasti bežnej dennej aktivity vrátili do riadnych koľají a zároveň neustále posilňovali a udržali tie návyky, ktoré sa daria vykonávať. Treba dotyčnú duševne chorú osobu kontrolovať a tiež s ňou niektoré druhy práce spoločne vykonávať. Pokiaľ ide o tie činnosti, ktoré nezvláda, tak ich treba neustále nacvičovať, vysvetľovať a postupným opakovaním vrátiť do štandardu.
Každý meditujúci by sa mal zamyslieť, ktoré bežné činnosti mu robia problémy a pousilovať sa o to, aby sa aj v tejto oblasti choval štandardne a dodržiaval schopnosť byť normálny.

Pridaj komentár