Budem sa tu z Božej vôle venovať citlivému rozjímaniu nad rôznymi náboženskými cestami, do ktorých Božia prozreteľnosť zasiahla rôznymi chorobnými stavmi. A nielen za tieto stavy jej ďakujeme.

Aj v náboženskej praxi by malo platiť pravidlo normality a udržania si dobrého fyzického a psychického zdravia. K tomu by mal byť trvalý stav šťastného osudu a pocitu božej ruky, ktorá nad všetkým starostlivo mlčí. Mať náboženské vedomie vyžaduje mať inú psychiku ako ľudia, ktorým náboženstvo ako také nič nehovorí. Ich myseľ je obdarená iným poslaním a to je často aj také poslanie, ktoré ich vzďaľuje od Boha samotného. Sú pre nás ukazovateľom nesprávneho smeru. Náš smer nie je od Boha, ale k Bohu samotnému. Ale napriek tomu sa musíme mať na pozore, aby našu osobnú cestu nezahatila duševná choroba alebo zlý fyzický stav. Aj pre vás veriacich platia pravidlá normality a udržania si schopnosti kráčať k Bohu a tiež sa z týchto hlbočín božej nehybnosti vracať do sveta hmotne civilizovaných primátov. Možno to uráža, ale ten, kto osobné verí v Božiu cestu, dosahuje náboženské vedomie tých vyvolených, ktorí opustili svet primátov, aj keď dnes namiesto bakule majú v ruke digitálnu techniku. V podstate sa v nich boží svet neusadil a náboženstvo nepovýšilo ich ducha do sfér Božích. Keď vstúpite do kráľovstva Božieho, tak je potrebné si na tento svet zvykať a vždy sa dokázať vrátiť do stavu primátov dnešnej civilizácie. Tvrdenie, že človek vzišiel z opice sa nám tu bude hodiť. Skúsime to poopraviť, človek vzišiel z opice a zostal primátom a málokedy náboženským človekom vo vlastnej realizácii. Prosíme Bože, daj im osobnú cestu do tvojho kráľovstva. Urob ten zázrak a prijmi nás medzi synov a dcéry božie. Dokážeme, že sme toho hodní. Tak, ako som vstúpil do tvojho kráľovstva, tak si vždy ponechám schopnosť odchádzať a prichádzať do tvojho kráľovstva a z tvoje vôle sa navracať do sveta ľudských primátov. Dal si nám zázrak špiritizmu a dovolil si skúmať cesty iných do tvojho kráľovstva. Dovoľ nám, aby sme tieto cesty mohli realizovať v rôznych podobách. Dovoľ mi vstúpiť do tvojho kráľovstva cez symbol holubice ducha svätého v mene šedej kôry veľkého mozgu. Dovoľ mi sugeráciu kostných nádorov, aby som vstúpil do tvojho kráľovstva cez Písmo sväté. Dovoľ mi cez sugeráciu týfusu vstúpiť do tvojho náboženského kráľovstva vo forme extáz. Dovoľ mi vstúpiť cez drobné postavy svätcov a svätíc, ktoré sa mi vytvárajú v mozočku. Dovoľ mi vstúpiť do tvojho kráľovstva cez sugeráciu sklerózy multiplex a obrázky, ktoré nakreslím v tvojom kráľovstve Božom. Dovoľ mi vstúpiť cez zvuky náboženských piesní do tvojho kráľovstva a dosahovať tranz lásky Božej. Viem, že nemôžem ochorieť, ale dovoľ mi sugeráciou otvoriť brány tvojho kráľovstva. Všetky tieto chorobné stavy prežijem aj s ich bolesťou. Sugerácia bude tak dokonalá, ako je tvoja jedinečnosť neopakovateľná. Nepripusť, aby sme ochoreli, aby sme sa pomiatli na duši a dovoľ nám do tvojho kráľovstva vstúpiť všetkými bránami, ktorými si dovolil vstúpiť do tvojho kráľovstva vyvoleným. Tak ťa žiadame a tak ťa prosíme. Nezabudni nás osvietiť a poskytnúť kľúč návratu zo sugeratívnych stavov chorobnosti cez klikajúce, kmitajúce a vibrujúce pocity. Chápem, že ich nemáš rád Bože, lebo zatvárajú tvoj svet a otvárajú svet bežného dňa, ktorý je bez tvojej prítomnosti taký znechutený. Aj napriek znechuteniu sa chceme navrátiť do sveta intelektuálne vyspelých primátov.

Pridaj komentár