Pokračujeme v otváraní vedomia cicavcov v oblasti brušného mozgu a vedomia v strednom mozgu. Tu je vedomie primátov. Ide o otvorenie vedomia, používanie bioenergií a tranzových stavov. Zápis má aj autentickú nahrávku MP3.

Tranz je nutný stav každej osoby, aby mohla praktizovať šamanizmus nielen ako formu zábavy, ale aj ako praktickú činnosť či už v oblasti šamanského veštenia, alebo šamanských liečebných zásahov. Bez schopnosti sa uviesť do tranzových stavov toho v praktickom šamanizme dosiahnete pramálo. Môžete získavať informácie o šamanoch a šamanských kultúrach. Môžete sa vytešiť na stretnutiach turistických šamanov a zažiť folklórne prejavy šamanizmu. No bez tranzu nemôžete do šamanizmu preniknúť.

Tranz je špeciálny stav mysle, ktorý sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď zabudnete na kultivované pohyby, keď zabudnete na kultúru toho, čo vydáva vaše hrdlo. Tranzový stav sa podobá na pohyby človeka sťatého na mol. Pri tranze musíte mať spontánne pohyby, ktoré vám diktuje brušný mozog. To sú neuróny v stene hrubých a tenkých čriev. Druhou oblasťou diktujúcou pohyby sú neuróny stredného mozgu na konci predĺženej miechy. Keď sa uvádzate do tranzového stavu, váš pohyb diktujú práve tieto oblasti. Keď sa do nich sústredíte, tak vycítite, ako sa máte pohybovať. Jednoznačne je to pohyb spontánny a značne chaotický. V žiadnom prípade to nie je pohyb športovca, ani pohyb ľudového tanečníka. Je to skôr pohyb šialeného človeka, pohyb zamilovanej osoby, pohyb špičkového horolezca. V prvom rade musíte emocionálnym tancom odblokovať pohyby naučené v škole a spoločnosti.

Skúste napodobňovať pohyby zvierat. Skúste napodobňovať pohyby poraneného zvieraťa. Skúste napodobňovať pohyby opitého humoristu. Skúste napodobňovať pohyby chromého človeka. Skúste napodobňovať pohyby dieťaťa, ktoré neustále vstáva a padá. Takýmto spôsobom narušíte klasické pohyby a naučíte sa pohyby šamanské. Skúste cvičiť pohyby šamana Castanedu, alebo Tai chi a Cchi kung. To určite dopomôže, aby ste sa naučili tranzovým pohybom. Vyjadrite pohybom náladu, ktorú máte. Vyjadrite pohybom let lietadla. Vyjadrite pohybom erotické milovanie. Vyjadrite pohybom dianie v brušnom mozgu. Vyjadrite pohybom dianie v strednom mozgu na konci predĺženej miechy.

To isté platí aj o vydávaní tranzových zvukov. Napodobňujte zvuky zvierat, zavýjajte, kňučte a kotkodákajte. Napodobňujte reč opitej osoby alebo zraneného zvieraťa. Napodobňujte zvuky prírody zo zvukového nosiča. Počúvajte svoj brušný mozog a stredný mozog a vydávajte zvuky, ktoré tu počujete. To sú základné cvičenia pre zvládnutie tranzového stavu.

Skúsime využívať tranzový stav v meditačných cvičeniach. Túžime po návrate do prírody. Vyjadrujeme to spontánnym pohybom cicavcov a primátov. Koncentrujeme sa do ústnej dutiny, spánkového mozgu za ušami. Koncentrujeme sa do mozočku pod zrakovým mozgom v hlave. Koncentrujeme sa do oblasti brušného mozgu.

Pociťujeme sugeráciou, že sme sa zmenili na medveďa alebo iného cicavca.

Zároveň skĺzneme koncentráciou do oblasti brušného mozgu, kde si predstavujeme neforemné čierne škvrny. Menšie alebo väčšie. Zároveň si predstavujeme určitý tranzový pohyb, ktorý uvoľňuje bioenergiu z oblasti brušného mozgu. U každého sa uvoľňuje vlastná bioenergia. Pozorujeme, aký pohyb nám naznačuje oblasť brušného mozgu. Tak isto sa naučíme vnímať zvuky, ktoré nám naznačuje brušný mozog.

Tranzové pohyby a zvuky si predstavujeme a je potrebné ich vnímať aj vo svaloch. Je potrebné minimálne cítiť mykanie svalov. Nestačí si to iba predstavovať, je potrebné to cítiť vo svaloch ako mikropohyb. Vytvorenými bioenergiami sa preliečite. Po tomto stave si v oblasti brušného mozgu predstavujete čierne drobné čiary vedľa seba. V tomto prípade budete cez brušný mozog zosávať bioenergie z prírodných zdrojov ako sú zvieratá, byliny a stromy. Táto bioenergia bude cez vás pretekať a môžeme s ňou preliečovať iných ľudí. Nezabúdajte na vhodný pohybový a zvukový tranz.

V ďalšom meditačnom cvičení sa budete cítiť ako primát, teda šimpanz alebo ľudoop. Skoncentrujete sa do oblasti úst a tu si predstavujete biele fľaky. Nezabúdajte na vhodný zvukový alebo pohybový tranz. Načúvajte, čo vám naznačí stredný mozog. Potom koncentráciu zamerajte do oblasti spánkového mozgu za ušami a tu si predstavujte sivasté fľaky. Nezabudnite na tranzový stav. Potom sa skoncentrujete do oblasti mozočku a tu si budete predstavovať červené škvrny. Znovu nezabúdať na vhodný tranzový stav, ktorý všetko dynamizuje. Vytvorené bioenergie sú vaše vlastné a môžete sa pod tranzovým stavom preliečovať. Potom si v týchto troch oblastiach postupne predstavujete kusy zrkadielok, ktoré odrážajú odraz čistej oblohy. Zase sa uvediete do vhodného tranzu, ktorý vychádza zo stredného mozgu. V tomto prípade zosávate bioenergie z prírody a týmito bioenergiami môžete preliečovať iné osoby. Nakoniec týchto cvičení je vhodné počúvať neupravované nahrávky prírodných šamanov. Nájdete si medzi MP3.

Pridaj komentár