Obnovenie bioenergetického prepojenia na živú prírodu v aktuálnom čase.

Ľudská bioenergia má schopnosť za určitých okolností prenikať na ktorékoľvek miesto a tu sa spájať s bioenergetickými zdrojmi vo forme živých organizmov.

Na začiatku meditácie sme sa v myšlienkach odpútali od civilizácie a vo vnútri mysle sme civilizáciu odmietli. V predstave sme sa vrátili do lona nedotknutej prírody. Začali sme si ako zvyčajne predstavovať rôzne druhy spomienok na prírodu. Išlo o spomienky z vlastnej mysle a to spomienky čuchové, hmatové, obrazové, zvukové a pohybové. Následne sme sa pomocou bioenergie napájali do miesta spomienok. Uvedomovali sme si, že daná oblasť spomienok v realite sa určite zmenila. Vo svojej mysli sme spájali spomienky s dotyčným miestom v skutočnej realite vonkajšieho sveta. Zároveň sme z daného miesta zosávali bioenergiu Reiki. Doteraz to boli iba spomienky bez bioenergie a tu pribudlo zosatie bioenergie z daných miest. Bioenergiu sme do seba sali zo živej prírody. Na tieto výkony potrebujete ovládať základy Reiki školy alebo si spraviť základný kurz Reiki. K schopnosti zosávať bioenergie sme cvičili ďalšiu schopnosť a to vnímať toky a silu vlastných bioenergií. Táto schopnosť sa výborne rozvinie v prostredí mentálne postihnutých ľudí, prípadne kreslením obrázkov od týchto ľudí. Niečo si v tomto smere nájdete aj v Art galérii na mojich stránkach. Zároveň sme si otvárali štyri bioenergetické centrá a to ústnu dutinu, rohy spánkových lalokov, mozoček a oblasť puku. Tieto centrá sme aktivizovali a cez tieto centrá sme prijímali do seba bioenergiu z rôznych druhov zvierat.

Pokračovali sme v ďalšom cvičení a to predstavou obľúbeného zvieraťa pred sebou. Ide o sugeráciu tejto predstavy pred sebou. Zároveň sme si predstavovali, ako si vymieňame jednotlivé časti so zvieraťom. Zároveň sme sa bioenergeticky prepojili na skutočne živé zviera a vymieňali sme si na diaľku bioenergie. To je prirodzene možné v Reiki systéme.

Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme si predstavovali rôzne druhy zvierat. Najprv sme sa napájali na zvieratá v zoologických záhradách a potom vo voľnej prírode, pokiaľ možno do oblasti s čo najmenším zásahom človeka. Dobre sme si uvedomovali rozdielne bioenergetické potenciály divých zvierat a zvierat chovaných v zajatí. Každý sa usiloval zosávať takú bioenergiu zo zvierat, ktorá mu najideálnejšie liečila niektorý orgán v tele. U daných zvierat sme sa napájali jednak na celé zviera, ale aj na orgány. Niektorí sa napájali aj na bioenergetické centrá u daných zvierat. Snažili sme sa napájať na zvieratá v rôznych oblastiach a kontinentoch. Zisťovali sme rôzne rozdiely.

Nasledovalo ďalšie cvičenie, pri ktorom sme zosatú bioenergiu zo zvierat koncentrovali do určitých tvarov. Napríklad sme zosávali bioenergiu zo zvierat do oblasti srdca. Zároveň sme si srdce predstavovali zhora, zdola, spredu, zozadu a z oboch bokov. Vždy všetky pohľady naraz. Takýto postup dovoľuje silnejšie koncentrovanie bioenergie do určitej oblasti tela.

Pokračovali sme v zosávaní bioenergie zo zvierat. Snažili sme sa o určitú etiku a bioenergie sme zosávali vždy z viacerých zvierat a svoju pozornosť sme presúvali na ďalšie a ďalšie zvieratá. Zároveň sme nacvičovali aj vzájomné miešanie bioenergie a prípadne dávanie bioenergie zvieratám zo seba alebo z iných zvierat.

Nasledovalo cvičenie, pri ktorom sme sa bioenergiu učili zosávať rovno do okostice na povrchu kosti a priamo do kostnej hmoty, ktorá je v ľudskom tele pretkaná krvným riečišťom, nervovými zakončeniami a lymfatickými vlásočnicami. Tento systém zosávania bioenergie je účinnejší a lepšie s pritiahnutou bioenergiou pracuje vo vnútri ľudského tela. K pritiahnutej energii sme pridávali aj vlastnú bioenergiu, ktorú sme sugeráciou ťažkého pohybu vtláčali do kostnej hmoty. Z kostnej hmoty sme bioenergiu vlastnú a zvieraciu tlačili do orgánov a častí tela.

Nasledovalo posledné meditačné cvičenie, pri ktorom sme si predstavili, ako si pošúchame dlane a takéto horúce dlane priložíme na určité miesto na tele. Zároveň sme do daného miesta presúvali bioenergiu z kostí. Znovu sme si predstavili, ako jednou rukou tvrdo stlačíme niektorú časť tela a zároveň sme do tejto oblasti tlačili intenzívne bioenergiu z kostí. Cvičenia sme ukončili počúvaním tibetskej hudby.

Pridaj komentár