Bioenergia Reiki. Prístup bez myslenia. Hrubé znaky. Centrá aktivizácie. Znaky získané a testované u zvierat a ľudí, ktorí stratili ľudský rozmer a chovajú sa ako zvieratá. Mentálne predstavy o tom, že ste zviera.

Pokračujeme v nácviku a skúmaní Reiki systémov práce s bioenergiami. Postupne prenikáme do celého systému. Na začiatku sme si uvedomili, že klasický Reiki systém má svoje nevýhody a to je v prvom rade to, že tento systém lieči hlavne druhé osoby a nie osobu Reiki liečiteľa. Prieskum zdravotného stavu Reiki liečiteľov by asi nedopadol dobre. Z mojich osobných skúsenosti majú liečitelia Reiki množstvo zdravotných a psychických problémov.

Prvou zásadou je, aby sa liečiteľ Reiki vedel liečiť sám a zároveň vedel liečiť iných, keď sa tak rozhodne. V Reiki systéme som zistil ďalšiu zákonitosť a to je robiť Reiki liečiteľstvo pod vplyvom ľudského premýšľania a rozumovosti. Pri zákonitosti podržania si ľudského rozmeru a premýšľania nad liečením je Reiki systém iný, ako keď sa ľudský rozmer Reiki utíši a dôsledne potlačí. Pri potlačení ľudskosti, rozumu a vnútorného premýšľania nastupuje úplne iný systém Reiki. Skúste utíšiť svoju myseľ a myšlienkové pochody. Všetko robíte na základe kopírovania pohybu zvierat a zvieracích prejavov. Reiki znaky a bioenergiu v sebe aktivizujete pomocou predstavy zvieracieho pohybu, posunkovej reči prírodného človeka, magickej kombinácie prírodných objektov ako sú konáriky, pierka, kamienky a podobne. Reiki necvičíte pomocou anatomických predstáv, ani silou ľudskej vôle. K takémuto druhu Reiki vás môže viesť pohybová kultúra zvierat.

Drobná posunková reč rúk, tela a nôh. Vhodne magické kombinácie zvukov a pocitov. Teda zvieracia komunikácia a čiastočne komunikácia prírodného človeka, kde je síce určitá rozumovosť, ale bez schopnosti čítať a písať. To je jasná hranica medzi prírodným a civilizovaným človekom. Teda dva základné smery Reiki systému práce s vlastnými a cudzími bioenergiami. V ľudskej forme Reiki je prítomná rozumová a vôľová zložka. Pri prírodnom Reiki je prítomná komunikácia na úrovni zvierat.

Rozdiel v aplikácii ľudského a zvieracieho Reiki je viditeľný aj pri druhu znakov, ktoré sa používajú. V ľudskej forme sú Reiki znaky zložitejšie, kreslené ako tenké znaky a sú doslova nabité ľudskými túžbami a ľudskou vôľou. Pri zvieracom Reiki sa používajú znaky výrazne hrubšie a sú menej komplikované. K týmto hrubým a jednoduchým znakom, ktoré sa viacej podobajú na okrúhle kamienky a konáriky, treba pridať predstavy komunikácie a riadenia na základe zvieracieho správania. Pokiaľ k týmto hrubým znakom pridáte premýšľanie na základe písmen abecedy, tak jednoducho nebudú fungovať. To je jasné odlíšenie. Pokiaľ chcete, aby zvieracie znaky Reiki fungovali, musíte dokázať utlmiť ľudský rozmer svojho ja a dať priechod zvieraciemu správaniu, ktoré sa vynorí práve vtedy, keď ľudské ja utlmíte na čas používania zvieracích znakov Reiki. Naučte sa rozlišovať tieto dva prístupy k bioenergiám Reiki. Tento druh Reiki cvičíme v Šaman sekcii. Tu si nájdete aj podrobnosti. Na otvorenie zvieracej psychiky potrebujete absolvovať špeciálny výcvik návratu do zvieracej psychiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.