Obyčajný ezoterik, archaický ezoterik, beletristický ezoterik. Bežný človek. Chorý človek. Vzdelaný ezoterik. Schopnosti. Duálna opozícia. Nutnosť zdravia. Osobnosť. Stratégia vytvorenia zákonitosti duchovnej cesty.

Venujem sa tu premýšľaniu nad ezoterikou a fungovaním určitej skupiny ezoterikov, ktorá sa uvedomuje cez tento príspevok ako skupina, ktorá má určitú stratégiu svojho konania a svojho pohybu k duchovným hodnotám. Inak povedané, definujeme sa ako skupina ezoterikov, ktorí sa snažia ísť duchovnými cestami na základe všeobecne platných a uveriteľných zákonov. Všetko, čo v oblasti ezoteriky príjmu, dôsledne podrobia kritike rozumu a preveria osobnou ezoterickou praxou. Všetko, čo bolo doteraz v ezoterickej praxi a teórii, je filtrované cez anatómiu a medicínsku patológiu. Ezoterik tejto ezoterickej skupiny je človek, ktorý sa stáva vzdelaným ezoterikom. Do svojej praxe dôsledne zavádza poznatky medicíny. Dostáva sa do opozície voči ezoterikom, ktorí na svojej duchovnej ceste nekonzumujú medicínske poznatky. Je to postoj dôslednej opozície razenej ortodoxnosťou a nezmieriteľnosťou. S tými, ktorí vo svojej duchovnej ceste neakceptujú medicínu, sa rozchádzame. V stratégii postupu vpred vytvárame opozíciu aj voči archaickým ezoterikom, ktorí prevzali ezoterickú prax od svojich majstrov bez toho, aby ju podriadili sile vedeckých poznatkov. Mohli by sme hovoriť o opičení sa po veličinách ezoteriky. V stratégii opozície je opozícia postavená aj voči beletristickým ezoterikom, ktorí sa na duchovnú cestu hrajú a považujú ju za určitý druh zábavnej činnosti. Namiesto ezoteriky možno vnímať humoresku. Stratégia opozície zahŕňa aj obyčajných ľudí, pokiaľ sú v spriaznenosti duše. Stratégia opozície toleruje aj ľudí a ezoterikov, ktorí majú svoje fyzické a psychické problémy. Zároveň sa rozhodli riešiť problém samoliečbou, ktorá sa postupne stáva súčasťou duchovného rastu. Ezoterika, ktorá sa napĺňa cez chorobný stav alebo nešťastný osud, je vítaná v našej ezoterickej praxi. Nezmieriteľná opozícia nastupuje voči ezoterikom, ktorí svoje schopnosti postavili na svojom zlom fyzickom a psychickom stave a zároveň nemajú snahu tento zlý stav zmeniť. Je neprípustné, aby sa ezoterika postavila na chorobnosti a nešťastnom osude.
V štruktúre ezoterickej skupiny, ktorá sa usiluje pochopiť všeobecné zákonitosti platí zásada o tom, že všetci v hierarchii sa musia zdokonaľovať. Teda vrchol hierarchie tvorí ten, kto sa neustále zdokonaľuje a zároveň môže svoje zdokonaľovanie konfrontovať v zdokonaľovaní jednotlivých členov. Hierarchia takejto ezoterickej skupiny vzniká prirodzene. Poradie v hierarchii sa vytvára na základe výnimočných schopností a hĺbky duchovnej cesty. Spoločným produktom sú osobné duchovné cesty a duchovný rast na základe overených poznatkov všetkých členov ezoterickej skupiny. Žiadny v hierarchii nepraktizuje osobnú cestu na neoverených poznatkoch a skúsenostiach. Takto vzniká jedinečná duchovná cesta realizovaná na základe všeobecných poznatkov a skúseností. Doteraz bola duchovná cesta budovaná na poznatkoch jednej výnimočnej osoby. To v tejto ezoterickej skupine už neplatí. Člen ezoterickej skupiny vie ezoteriku vysvetliť a praktizovať na základe medicínskych poznatkov. Takýto druh ezoterickej praxe je bezpečnejší a spoľahlivejší pre všetkých, ktorí sa o takýto druh ezoterickej cesty usilujú. Zároveň táto ezoterická skupina vytvára aj iné štruktúry a to pomocou internetu, kde zverejňujeme všetko zo spoločnej praxe ezoterickej skupiny. Vytvára sa možnosť realizovať vlastnú duchovnú cestu aj iným osobám mimo ezoterickej skupiny. Daná osoba sa môže poučiť na našich skúsenostiach a postúpiť na duchovnej ceste ďalej a bezpečnejšie ako zvyčajne. Ezoterická skupina vytvára pri svojej duchovnej ceste možnosť pre terapie v oblasti fyzického a psychického zdravia.
Definovali sme svoju opozíciu a svoju hierarchickú štruktúru v ezoterickej skupine. Tak isto sme definovali zmysel ezoterickej skupiny, ktorý je vo vlastnej duchovnej cesta jednotlivých členov skupiny. K tomuto cieľu pribudol rozšírený cieľ definovať duchovnú cestu na základe poznatkov medicíny a vytvoriť všeobecne platné zákonitosti ezoteriky. Teda ezoterika na základe vlastnej ezoterickej praxe podriadenej všeobecnej skúsenosti o duchovnej ceste do vnútra svojej duše.

Pridaj komentár