Okultizmus. Plazmatizmus. Špiritizmus. Nekromacia. Fantómové bolesti. Bioenergia mŕtvych osôb. Nácvik špiritizmu. Sugerácia stavov. Preladenie zmyslov. Komunikácia s mŕtvymi zvieratami a ľuďmi. Plazmatické médiá. K tomuto zápisu je aj zvuková nahrávka MP3.

Pokračujeme intenzívne v prieskume celého špiritizmu. Treba si v prvom rade uvedomiť, kto je špiritista a kto špiritista nie je. Veštec zistí u dotyčnej osoby, že v nej ožilo informačné pole mŕtvej osoby. Toto informačné pole nie je živá osoba a ani fantázia dotyčnej osoby. Je to posmrtný záznam zomretej osoby alebo zvieraťa. Tento posmrtný záznam už nemôže mimo svojho špiritistického hostiteľa žiť. Dotyčná živá ľudská alebo zvieracia osoba musí neustále kŕmiť informačné pole mŕtvej osoby bioenergiami. Bez týchto bioenergií by informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa nemohlo fungovať. Sú aj ojedinelé prípady, ktoré žijú z energie už mŕtvych osôb, ktoré sú v štádiu rozkladu. Bez živej osoby alebo zvieraťa nie je možná aktívna existencia informačného poľa. Bez ľudských bioenergií to je v pasívnej forme. Informačné pole mŕtvej osoby môže mať rôzny tvar. Môže mať veľkosť pingpongovej loptičky alebo veľkosť ľudského tela.

Každý špiritista musí prejsť poškodením zvaným fantómové bolesti. V medicínskom zmysle to znamená stav mysle po operácii končatín. Dotyčná osoba má pocit, že končatinu má a nebola mu amputovaná. Takýto stav možno získať aj traumatickým zážitkom, napríklad matka, ktorej oznámili stratu dieťaťa. Myseľ sa dostane do vyšinutého stavu, kde matka pociťuje stratu dieťaťa a jeho smrť odmieta akceptovať. To isté sa môže stať smútiacej osobe, ktorej zomrela milovaná osoba a dotyčná osoba sa so stratou nevysporiada.

Sugeratívnou formou sa základný stav nedá cvičiť a treba sa stať špiritistom natrvalo. To má však aj výrazné negatívne parametre ako je napríklad nešťastný osud svoj a svojich blízkych. To nie je zmyslená vec, ale poznatky z terénu a zo stretnutí s nevedomými špiritistami. Teda keď sa stanete špiritistami, tak už niet cesty naspäť a treba s týmto fenoménom neustále pracovať. Špiritistom sa môže človek narodiť a túto vlastnosť dediť po rodičoch.

Nám tu ide o získanie tohto zasvätenia, ktoré patrí v rámci ezoteriky k vrcholovým stavom, špiritisti tvoria ezoterickú elitu. Bez tejto schopnosti kopete, ako sa ľudovo hovorí, druhú ligu. Po zasvätení nastupuje obdobie intenzívneho dolaďovania zmyslov, aby ste informačné pole vo vašom fyzickom tele mohli rozpoznať a naučiť sa s ním komunikovať. Najlepšie vyciťovanie informačného poľa je cez počúvanie bioenergií vlastného organizmu. Hovoríme tu o senzibilite, inak povedané o schopnosti byť dostatočne precitlivený a tak aj senzibilnejší na aktivity vlastného nervového systému.

Školený špiritista nemá v sebe natrvalo žiadne informačné pole a žiadneho mŕtveho človeka alebo zviera. No nato musí absolvovať dlhodobý výcvik v likvidovaní mŕtvych informačných polí. Keď sa zbavíte jedného informačného poľa, tak sa do vás po čase dotrepe iné informačné pole mŕtvej osoby. Znovu to zlikvidujete a znovu sa zjaví nové informačné pole inej mŕtvej osoby. Dá sa spraviť to, že dovnútra živej osoby sa vloží mimoriadne pasívne informačné pole a po čase sa zase vymení. Rodeným špiritistom sa informačné pole mŕtvej osoby dostatočne stotožní so živou osobou. Potom stúpa počet zásahov mŕtveho informačného poľa. Mŕtve informačné pole sa dožaduje, aby živá osoba žila ako mŕtve informačné pole za života svojho vlastného.

Intenzívnym tréningom treba svoje zmysly privyknúť veštecky k vnímaniu informačných polí vo svojom fyzickom tele. Špiritistické médiá majú vo svojom fyzickom tele aj stovku vyvolaných ľudských duší a takýto špiritista v rámci špiritistickej seanse rozdáva duše mŕtvych jedna radosť. Tak radšej nelezte na takéto špiritistické stretnutia.

Ďalej novopečeného adepta čaká ďalší nácvik a to zbavovať sa rôznych špiritistických objektov, ktoré mu pošlú iní živí špiritisti. Akonáhle vás zasvätia, tak ste sa stali či chcete, alebo nechcete členom celosvetovej špiritistickej mysle. To je zákon, že špiritistické mysle sú navzájom pospájané. Jeden druhému posielajú rôzne informácie a bioenergeticky zhustené objekty. Aj od týchto objektov sa musíte neustále čistiť, kým vo vašej mysli nevznikne stereotyp na automatickú likvidáciu bioenergií. Tak isto aj vy vytvárate bioenergetické objekty, ktoré posielate aj živým osobám a neustále a dlhodobo ich ovplyvňujete.

Poznáme podľa prieskumu rôzne druhy špiritistov, výnimoční sú klinickí špiritisti. To sú špiritisti, ktorí prežili klinickú smrť a poškodili si neurónové schémy v mozgu, mozočku, strednom mozgu, mieche, brušnom mozgu a svalovom mozgu. Zo sveta mŕtvych informačných polí zvierat a ľudí zosávajú iba niektoré informácie o živote dotyčnej osoby a skorej zosávajú naraz veľké množstvo mŕtvych osôb a to napríklad všetko o náboženstvách a podobne. Treba zvládnuť špeciálne čistiace techniky.

Stav „matka špiritistka“ sa dá po základnom špiritistickom tréningu fantómových bolestí ďalej zvládnuť sugeráciou uverenia, že ste matka, ktorá sa nedokáže zmieriť so stratou milovaného dieťaťa.
Stav „kómatický špiritista“ sa dá zvládnuť po základnom fantómovom výcviku pomocou sugeratívnych techník klinickej smrti. Zase bude mať špiritista jedinečné schopnosti.
Stav „tranzový špiritista“ sa dá zvládnuť po výcviku fantómových bolestí a to sugeratívnym navodením tranzu pomocou techník, ktoré cvičíme v Šaman sekcii. Ide prevažne o stav šamanov v prírodných etnikách celého sveta. Treba zvládnuť čistenie od fantomových tiel zvierat.
Stav „mediálneho špiritistu“ sa dá dosahovať pomocou základného výcviku fantomových bolestí a potom treba dôsledne nacvičovať stavy médií, ktoré sme opísali dostatočne v systéme Silva školy. Začnú sa vám tvoriť mimoriadne zhustené bioenergie. Dajú sa použiť na liečebné účely.
Stav „psychopompa špiritistu“ sa dá získať, pokiaľ ste zvládli fantómový výcvik. Pokračujete v sugerácii zvieracej psychiky a blokovaní ľudskej psychiky. Sugerácia šamana a prijatie informačného poľa mŕtveho šamana do svojho tela.
Stav „nekromantického špiritistu“ sa dá nacvičovať a získať na základe výcviku fantómových bolestí a následne sugeráciou, že vo vašom tele sa pri rôznych orgánoch objavili štruktúry z doby trilobitov a podobne. Takíto jedinci majú spontánne pocit, že pri nich niekto stojí. Teda akési rozdvojené vedomie.
Zostal nám stav „okultného špiritistu“, ktorý má v sebe informačné pole mŕtveho človeka a zvieraťa a zároveň robí magicko – alchymistické pokusy vo svojej mysli Takéto postupy vytvára jedinečný stav. Napríklad zmiešanie predstavy zlata a informačného poľa mŕtvej osoby v špiritistovi.

K každom špiritistickom stave, ktorý som tu opísal, možno praktizovať rôzne informačné polia mŕtvych zvierat, embryí, detí, žien a mužov, mŕtvych samcov a samíc, stavy zahnívajúcich mŕtvych tiel zvierat a ľudí. Zaujímavé sú stavy mŕtvych duší, ktoré zahynuli násilnou smrťou. Tak isto sa dajú zažívať stavy ľudí v klinickej smrti a podobne. Aký to má vplyv na špiritistu, to si musí každý vyskúšať sám na sebe.
Zaželajme si my, školení špiritisti, veľa príjemných mŕtvych informačných polí. Nazdar špiritistická elita!

Pridaj komentár